Umelo znižované národné sebavedomie

Add Comment

Položili ste si otázku, prečo od roku 1993 postupne rastie slovenská averzia voči takmer všetkému slovenskému a často prehnaná príťažlivosť k tomu zahraničnému? Je Slovensko natoľko naničhodnou krajinou, že už viac nepotrebuje našu snahu o jej zveľadenie, zlepšenie situácie a vnútorných vzťahov? Kto sú tí, ktorí dennodenne v médiách dostávajú priestor a poukazujú len na slovenské nedostatky, pričom nás zasypávajú pikoškami o bezchybnej inonárodnej veľkoleposti? Sú to tí istí, ktorí chcú situáciu úprimne riešiť alebo len zasiať konflikt, vytĺcť politický kapitál, naplniť vlastnú peňaženku a naďalej trhať Slovensko z našich vlastných rúk?

Janko Matúška v jednej nádhernej básni napísal nasledujúce slová: „Čas prejde a radostnejšie minúty vás za všetko obdarujú. Pravda, tam – ticho, a tu – celý národ. Zišli sme sa tu, na národnom poli, kde už dávno zhasla sláva Slovákov: ich synovia sa podriadili otroctvu a možno že už sú pre nich prichystané hroby. Veľká krajina, ty si niekedy bola slávna, ale iný vytrhol z tvojich rúk ratolesť tejto slávy!“

Kontinuálne je slovenský národ so svojou históriou, náboženskými a rodinnými tradíciami zosmiešňovaný a opľúvaný. Patriotizmus a národovectvo sa pretvorilo mediálnou deformáciou slov na niečo negatívne, pričom na cudzie filmové produkcie so stúpajúcou vlajkou a slzou v oku máme v hlavnom vysielacom čase vzhliadať s obdivom. Cez obrazovky nám je vnucovaný multikulturalizmus, nevera, relativizmus, kult sebectva a okamžitého pôžitku bez žiadnej vízie do budúcnosti alebo ohľadov na okolie. Niekto sa nás snaží ohlúpnuť, že Slováci sú len neschopným národom alkoholikov, športových divákov a sedliakov, ktorí si ani nezaslúžia vlastnú vládu.

Za tento štát sa obetovali skutočné osobnosti našej histórie. Naopak, dnešní dobre maskovaní sabotéri dotovaní z cudzích financií, krok za krokom ovplyvňujú verejnú mienku, hania všetko slovenské a vedú krajinu do pút v súčasnosti módnych nadnárodných štruktúr, ktorým záleží na šírení svojej moci a profitu, nie na vašom kraji či rodine.

Základy tohto nekalého správania možno nájsť v neomarxistických kruhoch frankfurtskej školy, ktorej navrhovaná „tichá“ kultúrna revolúcia zahŕňala body ako propagácia homosexuality deťom, tvorba termínu rasistický trestný čin, deštrukcia vzdelávania a učiteľskej autority, využitie imigrácie pre ničenie národnej identity, podpora hedonizmu, vyprázdňovanie kostolov zosmiešňovaním viery, rozklad justičného systému, kontrola médií, ohlupovanie obyvateľstva a zničenie tradičnej rodiny.

Niektoré myšlienky však siahajú až do starovekej histórie, keď učenci študovali psychiku a slabosti človeka. Ak niekto pozná skryté mechanizmy života – zvlášť negatívne – je pravdepodobné, že ich využije pre svoju výhodu a dnes tomu nie je inak:

1. Všetko, čo je v zemi tvojho nepriateľa dobré, znič.

2. Zosmiešni ich bohov a veci, očierni ich zvyky.

3. Využi všemožné prostriedky k podvracaniu vážnosti vládnucej vrstvy a ak je to možné, zatiahni ju do čierneho obchodu. Neskôr, vo vhodnom okamihu, odokry tieto priestupky.

4. Podporuj sváry a nejednotnosť medzi občanmi.

5. Štvi proti sebe mládež a staršiu generáciu.

6. Všemožným spôsobmi bráň úradom v plynulej práci.

7. Všade rozmiestni svojich agentov.

8. Nebráň sa spolupracovať aj s tými najpodlejšími zločincami.

9. Kde len môžeš, sabotuj vzdelávanie a zásoby nepriateľských síl. Ich disciplínu a odhodlanie oslabuj plytkou kultúrou, pošli do ich táborov ľahké ženy a umožni im dokončiť dielo rozpadu.

10. Nešetri sľubmi, peniazmi alebo darmi, pretože to všetko ti prinesie bohaté ovocie.

Je pravdepodobné, že tieto body evokujú vo vašom vnútri paralely so súčasnosťou a mnohé otázky. Hovorí sa, že za trónom stojí niekto silnejší ako samotný kráľ. Kto stojí v pozadí našich „kráľov“? Kto stojí za médiami, stranami, nadáciami, takzvanými odborníkmi a rýchlokvasenými celebritami, ktoré masírujú naše vnímanie a vytvárajú mentálnu pavučinu ich, nie našich, predstáv o svete? Prečo sa na duchovno pozeráme zvysoka, keď nám ani veda neposkytuje uspokojivé odpovede na všetky otázky? Čím je nahradená kultúra vychovávajúca k slušnosti, zdravým rodinným vzťahom a láske k rodnej zemi? Dominancia globalizačnej kultúry na úkor domácej prináša nevyhnutné následky, kultúrne poruchy a deformácie hodnotového systému.

Národnú identitu si môže každý Slovák predstaviť po svojom, no lásku k vlasti by nemal zamieňať s láskou k vláde. Ochrana národnej identity závisí od presnej identifikácie, aktívnej diskusie, informovaného výberu a poučenia sa z najlepších západných, východných i domácich príkladov, pred ktorými sa nesmieme zatvárať, ani sa nimi nechať ovládnuť. Západná racionalita, individualita, vedecký pokrok a asertivita, vhodne skĺbená a kombinovaná s východnou intuíciou, duchovnom a kolektivizmom môže priniesť značnú tvorivú silu pri vzdorovaní budúcim problémom. Vyššie ideály nebývajú založené na sebectve, ale na úprimnej snahe pomôcť svojmu kruhu blízkych, rodisku a celej spoločnosti, aj keď nie je vždy ideálna.

Nedajme sa zatlačiť do obdobnej situácie, keď intrigy a udávania uhorských grófov zúrivo napádali slovenské životné záujmy, vzdelanú spoločnosť a rodný jazyk. Dajme však pozor, lebo kedysi fyzická represia a verejné nasadzovanie pút sa zmenilo na „tichú“ kultúrnu revolúciu, plazivú mentálnu masáž a zatlačenie ľudskej existencie do rohu sofistikovanejšími (aj ekonomickými) prostriedkami. Výsledkom je, že neinformovaný človek si vo vágnej predstave slobody nasadzuje dobrovoľne putá sám.

Život slovenského národa bol často skúšaný a ovládaný presadzovaním práv silnejších. Podľa slov Ľudovíta Štúra, nie všetko rastie prospešne a nie všetko v prírode kvitne súčasne. Ale práve teraz ako samostatný štát, hoci s naštrbenou sebadôverou, otáznou nezávislosťou a zničenou sebestačnosťou, máme možnosť zvrátiť neprospešné tendencie a obrodiť vôľu a záujem všetkých, ktorí považujú Slovensko za svoju vlasť.

Marián Ďuriš
"Sněží a venku se setmělo. Tato noc - a tato zima - naštěstí nebude dlouhá. Nebudeme-li chtít."

Pridaj komentár

& Časopis