David Sulik David Sulik
Som vyštudovaný ekonóm, zaoberám sa širokou škálou tém kozmológiou počnúc, cez duchovnú evolúciu človeka, geomantiu, politiku, históriu, ekonómiu, mytológiu, umenie, ekológiu a komunitami končiac. Som autorom troch kníh "Duch sveta", "Zodpovedná spoločnosť" a "Sociálna trojčlennosť", v ktorých sa zaoberám vyššie uvedenými témami.