Verejná diskusia 5.: Zdravotníctvo zamerané na prevenciu

Add Comment

Ďalší príspevok v rámci diskusie na tému Ako by malo vyzerať Slovensko, čo by sa na ňom malo zmeniť? sa týka zdravotníctva. Podľa jeho autora by zdravotné poisťovne mali preplácať aktivity podporujúce zdravie, tak aby čo najmenej ľudí ochorelo.

Veľmi rád by som pridal pár myšlienok k zmenám v zdravotníctve smerom k skutočnej podpore prevencie. Stále počúvame o tom, aká je dôležitá prevencia, ale v skutočnosti sa nerealizuje, nie je to len o tom ísť raz do roka k zubárovi alebo k obvodnému doktorovi na odber krvi, zmeranie výšky, tlaku a omočenie lakmusového papierika. Zdravotné poisťovne by mali priamo zo systému napr.:

– v období od jesene do jari minimálne 2-krát do mesiaca preplácať pobyt v saune, je dokázané, že saunovanie prospieva zdraviu, zlepšuje imunitu, odbúrava stres, atď.

– počas celého roka preplácať úhrady spojené s masážou – minimálne 2, ideálne 4 masáže do mesiaca, je taktiež potvrdené lekármi, že masáž prospieva telu, zmierňuje stres, uvoľňuje napätie, zlepšuje krvný obeh a veľa ďalšieho, čo v konečnom dôsledku vedie k zlepšeniu zdravia a znižovaniu výdavkov za lieky, pobyty v nemocnici, atď.

– podporovať lekárov/psychológov a ďalších zapojených ľudí odmenami, ak pracujú s človekom, ktorý má nadváhu a podarí sa mu dlhodobo upraviť celkovú životosprávu a schudne – tým, že schudne, ušetríme peniaze v zdravotnom systéme na liečenie obezity a ďalších zdravotných komplikácií s ňou spojenými.

– podporovať lekárov/psychológov a ďalších zapojených ľudí odmenami, ak pracujú s niekým, kto fajčí a podarí sa im dosiahnuť aby s tým prestal – opäť ušetria výdavky v zdravotníctve.

Prípadne by sa tým, ktorí si sami ohrozujú svoje zdravie – konzumáciou alkoholu, cigariet, rýchleho občerstvenia – čím zvyšujú možnosť vzniku rôznych zdravotných komplikácií a chorôb – mohlo zvýšiť zdravotné odvodové zaťaženie.

Podporujme zdravý životný štýl všeobecne, zvýšme DPH na potraviny ktoré neprospievajú zdraviu napr. alkohol, cigarety, čipsy, sladkosti, sladké nápoje, rýchle občerstvenie a zlacnime tie, ktoré prospievajú zdraviu – ovocie, zelenina a pod.

Podporme cvičenie detí od materských škôl po vysoké školy. Prečo toľko detí teraz necvičí? Lekári, aj keď je na nich vytváraný tlak od rodičov, by nemali „len tak“ zakazovať deťom cvičiť, tým ich doživotne deformujú.

Ľubomír Soľák

Výzva našim čitateľom

Vážení čitatelia. Všetkých Vás pozývame do tejto diskusie na tému Ako by malo vyzerať Slovensko, čo by sa na ňom malo zmeniť? Ak si myslíte, že máte k tejto téme čo povedať, napíšte nám krátky príspevok. Nemusíte mať námety v rámci celého fungovania štátu, môže to byť aj v niektorej čiastkovej oblasti, či už ide o politický systém, bezpečnosť, ekonomiku, poľnohospodárstvo, životné prostredie, školstvo, zdravotníctvo, sociálne istoty… Veríme, že tu tak postupne vznikne zbierka nápadov a myšlienok, ktoré budú môcť poslúžiť ako inšpirácia každému, kto je nespokojný so stavom, v akom sa naša spoločnosť nachádza.

Maximálna dĺžka príspevku by mala byť 5000 znakov s medzerami, v prípade dlhších príspevkov si vyhradzujeme právo ich skrátiť. V prípade, že príspevok potrebujete podporiť nejakým rozsiahlejším materiálom, uveďte v texte len linku, kde na internete je zverejnený. Takisto si vyhradzujeme právo nezverejniť príspevky, ktoré nebudú k téme (teda nebudú navrhovať žiadne konkrétne riešenia) alebo svojim obsahom naplnia skutkovú podstatu trestného činu.

Svoje príspevky môžete posielať priamo nášmu zástupcovi šéfredaktora na e-mail: marianbenka@gmail.com. Do predmetu správy napíšte: VEREJNÁ DISKUSIA.

Zem a Vek
Zopár slov o autorovi...

Pridaj komentár

& Časopis