10.08.2018

VIDEO: Poslanec Marček ku kauze Krym

Včera sme priniesli reportáž o takmer inkvizičnom rokovaní Zahraničného výboru NR SR, kde sa riešila a odsudzovala návšteva nezávislého poslanca…

07.08.2018

VIDEO: Zavrhnuté svedectvá (2018)

„Desiatky rokov bol počas komunistického režimu prezentovaný jeden oficiálny pohľad na naše dejiny, pohľad, ktorý vytvoril ÚV KSČ. Dnes sú v slovenskom verejnom…

29.07.2018

VIDEO: Ako demaskovať transrodové šialenstvo

Na tomto videu predsedníčka Amerického kolégia pediatrov MUDr. Michelle Cretella veľmi stručne, ale pritom jasne vystihuje chorú podstatu gender ideológie. Doslova hovorí o boji…

26.07.2018

AUDIO: Manifest Slovenska – ekonomika

V tejto relácii Riešenia a alternatívy Slobodného vysielača bol predstavený ekonomický program Manifestu Slovensko, alternatívnej vízie pre našu krajinu. Program vypracovala skupina…