Vo Vatikáne kravy nemajú, zato volov je tam požehnane

Add Comment

V Kalifornii nedávno schválili nariadenia obmedzujúce únik metánu z kravských čriev do ovzdušia a po spolitizovanom paneli OSN aj Pápežská akadémia vied potvrdila, že globálne otepľovanie (GO) je hrozivou skutočnosťou. Preto sa kňazi budú modliť za zastavenie tohto procesu a šíriť „osvetu“. Pritom podľa staršej vedeckej štúdie väčšina geovedcov a inžinierov, podobne ako väčšina meteorológov, nesúhlasí s týmito závermi. Transatlantický karatepsychológ Šebej sa nemýlil, GO sa stalo článkom viery.

Koncom novembra na stránke časopisu Reason publikovali výstižný článok Nové kalifornské regulácie kravských prdov totálne smrdia. Guvernér Jerry Brown už v septembri zapotil, že regulácia zabrzdí tieto nebezpečné vzduch znečisťujúce plyny a spomalí klimatické zmeny.

Tamojšie kravské farmy budú musieť do roku 2030 signifikantne znížiť emisie metánu. Štát vynaloží 50 miliónov dolárov na dotovanie cien digestorov, ktoré majú zachytiť kravský metán a premeniť ho na elektrinu. Jediná krava môže vyprodukovať až 500 litrov metánu denne, pričom metán je skleníkovejší plyn než oxid uhličitý. V Kalifornii by tak mohli vzniknúť lukratívne zelené džoby kontrolórov emisií kravských plynov.

Ak by Kalifornia svojou reguláciou aj zlikvidovala všetky kravské farmy, na celosvetové hodnoty metánu to bude mať zanedbateľný vplyv. Kalifornia nie je ani hlavným producentom kravského metánu v USA. V globálnom meradle produkujú 30 % poľnohospodárskeho metánu mikróby nachádzajúce sa na koreňoch ryže. Kalifornia však nie je v svojom úsilí sama, vegetariánska loby sa spojila s alarmistami GO vo volaní po redukcii hovädzieho dobytka v Afrike.

Pred týždňom stránka Your News Wire informovala, že Katolícki kňazi budú musieť kázať o klimatických zmenách. Pápežská akadémia vied totiž rozhodla, že klimatická zmena je zapríčinená ľudskou aktivitou. Na catholic.org sa uvádza: „Táto snaha nie je politického charakteru… Existujú spôsoby ako napredovať, ktoré sú morálne a vzájomne prospešné pre ľudí aj životné prostredie.“ O deň nato správu doplnil šéfredaktor Your News Wire Sean Adl-Tabatabai článkom Vatikán chce vylúčiť kňazov, ktorí neveria v ľuďmi spôsobené GO, kde sa uvádza, že Vatikán pohrozil vylúčením kacírov GO spomedzi svojich radov. Článok prináša ďalšie vyjadrenia z catholic.org: „Nanešťastie, téma je spolitizovaná. Koncom 70. rokov, keď táto tematika ohrozovala finančné záujmy priemyslu fosílnych palív, politické loby, najmä v USA, financovali masívnu politickú dezinformačnú kampaň na výrobu ilúzie disentu vo vedeckej komunite. Vieme o tom, pretože táto manipulácia verejnej mienky bola zachytená a zdokumentovaná. Priemysel fosílnych palív platí takmer všetkých klimatických skeptikov, dáva vypracovať pochybné štúdie, financuje think-tanky a dokonca aj blogerov. Pokračuje to dodnes.“

Nuž, keď o pochybných štúdiách točí taká vedecká „autorita“ ako Pápežská akadémia vied, ktorá kedysi prinútila svojho člena Galileiho odvolať heliocentrické učenie a zrušila svoju neapolskú konkurenciu (prvú akadémiu vied vôbec) po obvinení z čarodejníctva, znie to ako nepodarený vtip. Samozrejme, márne by ste hľadali zmienku o afére Climategate, kde sa ukázalo, že podvádzajú prispievatelia panelu OSN pre klimatické zmeny, naopak, Vatikán šíri aj hoax o vedeckej zhode ohľadom ľuďmi zapríčineného GO: „Ustanovená komunita expertov súhlasí s desivou zhodou, že planéta sa ohrieva vplyvom ľudských aktivít… Teploty na Zemi stúpajú rýchlejšie než kedykoľvek v histórii. Rýchlosť otepľovania je taká veľká, že spôsobuje vymieranie druhov a ďalšie krízy. Prírodný výber, evolúcia a adaptácia nestíhajú držať krok s touto rapídnou zmenou… Našťastie, vzdelávanie kňazov o tom, ako prehovárať k svojim farníkom o tejto téme, povzbudí vyvážené, morálne riešenie problému, ktorému čelíme.“

Pravdou je, že priamo vo Vatikáne síce kravy nie sú, no na jeho extrateritoriálnom území, v letnom pápežskom sídle v Castel Gandolfo asi 25 kilometrov južne od Ríma sa nachádza farma s 80 kravami. Je zatiaľ otázkou, či sa aj ich plyny budú premieňať na elektrickú energiu, alebo na svietenie pri študovaní Písma a utajených spisov v obrovskej neprístupnej knižnici postačia sviečky a kravy dajú utratiť bez zádušnej omše.

Forbes už pred 3 rokmi zverejnil článok Vedecky oponovaný prieskum zistil, že väčšina vedcov je skeptická ohľadom krízy GO. Píše sa v ňom, že podľa prieskumu v karentovanom časopise Organization Studies len 36 % zo zúčastnených 1 077 geovedcov a inžinierov zastáva názor, že za GO môžu ľudia. Geovedci a inžinieri teda zastávajú podobné stanoviská ako meteorológovia. Dva predtým uskutočnené prieskumy týkajúce sa meteorológov a GO totiž odhalili podobný skepticizmus.

Skeptikov medzi geovedcami a inžiniermi možno rozdeliť do štyroch skupín. Až 24 % sa nazdáva, že zmeny klímy sú prirodzené, normálne cykly Zeme, silno nesúhlasia s tým, že klimatická zmena predstavuje podstatné riziko a nevnímajú žiadny vplyv týchto zmien na svoje životy. Ďalších 17 % považuje klimatickú zmenu za dielo prírody aj ľudí a malé verejné riziko s malým vplyvom na ich životy. Zároveň pochybujú, že vedecká debata ohľadom modelov IPCC je ukončená. Iných 10 % označuje klimatickú zmenu za zapríčinenú prírodou alebo ľuďmi, viac než iné skupiny však tvrdia, že reálna príčina tejto zmeny je neznáma, keďže príroda sa večne mení a nie je kontrolovateľná. Poukazujú na škody, ktoré Kjótsky protokol a regulácie privodia ekonomike. Napokon 5 % skeptikov považuje klimatickú zmenu za zapríčinenú prírodou aj ľuďmi, myslia si, že predstavuje mierne riziko a pozorujú len slabý vplyv na svoje životy. Sú však tiež skeptickí ohľadom ukončenosti vedeckej debaty a sú najviac nerozhodní ohľadom správnosti modelov IPCC.

Napriek tomu, dodáva Forbes, byrokrati týchto organizácií prenikajú do médií a k poskytovateľom vládnych grantov a tvrdia opak toho, čo ich vedeckí členovia. Po týchto prieskumoch je však nielen jasné, že mnoho vedcov o predpokladanej kríze GO pochybuje, ale navyše títo skeptici sami vytvárajú formu vedeckého konsenzu. Dúfajme preto, že klimatický panel OSN prijme svojho vatikánskeho „nepolitického“ spojenca s otvorenou náručou.

Viktor Memfer
Získal doktorát z jadrovej a subjadrovej fyziky na Fyzikálnom ústave SAV v Bratislave. Publikoval zbierku básní v próze Kacír v čižmách (Ars Poetica, 2007), preložil do češtiny knihu Martina W. Balla (Bůh v těle, Eugenika).

Pridaj komentár

& Časopis