Ako vystúpiť z kruhu dlhov

· Čas čítania: 2 min.
Ilustračné foto: Archív Zem&Vek

Projekcie prepadu slovenskej ekonomiky pre rok 2020 sú vysoké. V dôsledku drastických opatrení na zamedzenie šírenia vírusového ochorenia sa ekonomika prakticky zastavila na niekoľko týždňov.

Nielen na Slovensku, ale aj v krajinách, do ktorých vyvážame najviac produkcie. Veľké a náhle ekonomické zmeny majú svoje následky.

Skoro každý drobný a stredný podnikateľ v dôsledku opatrení porušil nejakú zmluvu alebo zákon bez vlastného zavinenia. Najčastejšie sa porušujú zmluvy o nájme, o úvere a pracovné zmluvy. Nájomcovia, dlžníci a zamestnávatelia ich porušiť nechceli, ale jednoducho nemajú z čoho zaplatiť zmluvné plnenia.

Aj po uvoľnení ekonomických opatrení následky porušenia zmlúv zostanú. Podnikatelia si sami s následkami neporadia, musí nastúpiť štát. K dnešnému dňu štát čiastočne dokázal zachrániť zamestnancov a živnostníkov pred úplnou stratou príjmu, najmä prostredníctvom dotovaného skráteného úväzku (tzv. kurzarbeit).

Terajšia pomoc štátu je však časovo obmedzená a najmä sa vôbec neposkytuje podnikom, ale iba zamestnancom alebo malým živnostníkom. Podniky, ktoré nedokážu obnoviť príjmy bezprostredne po zániku vírusových obmedzení, veľmi rýchlo skrachujú. Možnosť získania preklenovacieho úveru od Slovenskej záručnej a rozvojovej banky je zatiaľ obmedzená.

Počas výrazného obmedzenia ekonomických vzťahov sa rýchlosť obehu peňazí drasticky znížila. Všeobecne platí, že veľkosť ekonomiky je daná množstvom peňazí v obehu násobená rýchlosťou ich obehu. Ak aj množstvo natlačených peňazí zostáva rovnaké, ale rýchlosť ich obehu sa zníži, všetci podnikatelia musia stále platiť záväzky v rovnakých lehotách, ale peniaze na ich úhradu nechodia vôbec alebo prídu oneskorene. Podnikatelia majú síce pohľadávky prevyšujúce záväzky, ale omeškané splatnosti pohľadávok neumožňujú uhrádzať záväzky načas. Tento jav sa označuje aj ako druhotná platobná neschopnosť.

Autor: Ján Čarnogurský ml.

Ak vás článok obohatil o ďalší uhol pohľadu, podporte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova. Ďakujeme.

CHCEM PODPORIŤ

 

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár