Andrej Danko pri múre nárekov, antisemitizmus, návrh uznesenia…

Foto: Slobodný výber

Andrej Danko sa rozhodol sprísniť boj proti antisemitizmu prijatím definície antisemitizmu uznesením slovenského parlamentu. Má uľahčiť prácu OČTK v stíhaní prejavov antisemitizmu a obmedziť výrokovú imunitu poslancov Národnej rady Slovenska. Návrh uznesenia má byť prerokovaný na októbrovej schôdzi národnej rady. Vyhlásenie k násiliu a nenávistným prejavom na webe, sociálnych sieťach a verejných diskusiách vo verejnom mediálnom priestore 19.9.2018 pridal aj predseda vlády Peter Pellegrini
„Je to aj môj osobný záväzok, ktorý som dal svojmu kolegovi a priateľovi, predsedovi Knesetu štátu Izrael J. J. Edelsteinovi, Slovensko je historickým dlžníkom Izraela. Slovensko musí byť príkladom v legislatívnych postupoch pri prijímaní danej normy,“ uviedol predseda  parlamentu.
https://www.teraz.sk/najnovsie/nrsr-a-danko-predlozil-definiciu-ant/349565-clanok.html
Tým, že sa predseda slovenského parlamentu poklonil Múru nárekov v Jeruzaleme, neznamená ešte, že sa klania Sionu. Jarmulka je pánska pokrývka hláv židov. Patrí k obradnej spoločenskej etikete. Mal som ju prepožičanú na hlave v lete 2017, na spomienkovej slávnosti odhalenia pamätníka komárňanského holocaustu, ako vyslaný delegát Zväzu protifašistických bojovníkov, vtedy, na brehu Dunaja za lodenicou…
Globálny antisemitizmus je globálny proti židovský vrecizmus a znamená, že všetci židia bez rozdielu, patria do jedného vreca. Globálni antisemiti sú globálni vrecisti a naopak tí, patria do jedného vreca.
Ak je reč o sionizme, Hora, pahorok Sion je kúsok ďalej, ale pravá hora SION (Boh a Mojžiš) je v Saudskej Arábii, ale aj V Egypte, stručne, o tej pravej niet úplne jasno. Ježiš vystúpil na nebesia z Olivovej hory.
Židov treba rozlíšiť, delím ich, na
a/ veriacich judaistov,
b/ svetských židov,
c/ sionistov.
Svetskí židia sú neveriaci alebo „vlažní židia“ (židovský obrad praktikujú len symbolicky) ktorým sú politiky Izraela ľahostajné, alebo sú k nim odmietaví…
Sionizmus je kombináciou všetkých troch prvkov židovstva, lebo ide o ideológiu pre všetkých židov v Izraeli, vo svete a v diaspore…
Veriacich judaistov tu deliť na skupiny a kasty nebudem (tu a teraz netreba), svetskí židia sú neveriaci alebo „vlažní židia“ židovský obrad praktikujú len symbolicky, politiky Izraela sú im ľahostajné, alebo sú k nim odmietaví, ale s Izraelom lojálni (tiež aktívni v politike opozície)…
Sionizmus je politické ideové hnutie presadzujúce založenie a udržiavanie židovského štátu v Palestíne (pred rímskou okupáciou bývalá Filistia) a Jeruzalem ako hlavné mesto staršej Judey, pred jeho zničením Rimanmi v r. 70 n. l. Názov sionizmus je odvodený od hory Sion v Jeruzaleme, na ktorom biblickí proroci Starého zákona očakávali príchod židovského Boha.
Náboženský sionizmus je kombináciou sionizmu a ortodoxného judaizmu a stavia sionizmus najmä na  princípoch Tóry. Tá, známa ako Pentateuch (prvých päť kníh Mojžišových ) je kľúčovou súčasťou kanonizovaného Starého zákona, Talmud je svetský spis, vykladajúci spolu s Mishnou zákony judaizmu a práva. Všetky tri spisy zakladali ideológiu svetského Izraela ako štátu.
Sionizmus je kombináciou všetkých troch prvkov židovstva, lebo ide o ideológiu pre všetkých židov v Izraeli, vo svete a v diaspore…
Poznámka k neomarxistickej ideológii a politikám multikulturalizmu
Etnický, národný a nacionálny prvok sa nedá vykoreniť nikde na svete. Najnovšie vyhlásenie A. Merkel, že Nemecko nie je nemecké, ale utečenecké, je výzva k samovražde Nemecka, je dôsledok seba bičujúcej psychickej traumy Nemecka po prvej a druhej svetovej vojne a to je „na hlavu“.
Takúto seba obetu predsa nik od Nemcov nežiada!
A ak to má byť nová „smernica“ pre ostatné štáty európskeho spoločenstva, tak Frau Merkel, chtiac, nechtiac, ako vodca EÚ v sukni a Hitler, jedno sú, a svojím vyhlásením vyzýva k samovražde celú Európsku úniu…
K sionizmu vedie sionistov nie tak Tóra (Pentateuch) ako priamo Talmud.
Vysvetlivka: Podľa Talmudu, jediný Bohom vyvolený národ, nadradený všetkým národom, s právom vládnuť nad ostatnými národmi, ktoré mu majú slúžiť, je židovský národ.
Holocaust bol postavený na princípe nediferencovaného vrecizmu všetkých židov…
Protokoly sionských mudrcov (Kniežatá zloby), vydávané za antisemitský podvrh, údajne vznikli v roku 1897 ako „vedľajší produkt“ I. sionistického kongresu vo švajčiarskom Bazilei.
Pravé-nepravé, to je jedno, sú. Mein Kampf je na indexe a smie sa predávať a používať len s komentármi.
Mein Kampf predstavuje ideológiu nemeckého národného socializmu. Protokoly sionských mudrcov nacionalistickú ideológiu židovského sionizmu.
Obe ideológie sú postavené na nadradenosti
a/ židovského semitského etnika,
b/ mýtickej germánskej árijskej rasy.
Oboje je vlastne na jedno brdo. Šlo o to, kto z koho. S totálnym a definitívnym riešením židovskej otázky ako nemeckého problému, prišiel Adolf Hitler. Začal Norimberskými zákonmi a pokračoval holocaustom, ktorý na spojencami zmarenej ceste k ovládnutiu sveta ako svojho Lebensraum, nedokončil…
Zaujímavé je, že o Kniežatách zloby sa píše len ako o podvrhu. Nemajú ani  konkrétneho autora, alebo podpísaného kolektívu autorov (Mein Kampf je dielo osoby Adolfa Hitlera). Sionisti ich odmietajú, ale Protokoly sú reálne uvádzané do života…
Tri roky po zastavení holocaustu a víťazstve spojencov nad Nemeckom, bol v roku 1948 ustanovený štát Izrael, ako územná satisfakcia, vopred dohodnutá a židmi „trpeným“ obetným holocaustom predpripravená. Holocaustu sa hebrejsky hovorí šoa; znamená zápalnú obeť na oltár Izraela v jemu Bohom  zasľúbenej zemi Kanáan, Judea, Hebron, ale už na území Palestíny, ktorá sa „rozložila“ na pôvodne židovských územiach, po odchode židov do diaspory.
Strategické spojenectvo USA-Izrael je kľúčovým pre bezpečnosť a existenciu (prežitie) Izraela v regióne. Je obkľúčený Arabmi, izmaelitskou časťou dvoch semitských etník, židia pochádzajú od Izáka a obe etniká, jednej, semitskej rasy, majú spoločného otca Abraháma (Izákovou matkou bola Sára, Izmaelovou Hagar).
(Odkaz na židovský (aj kresťanský, lebo genealógia) Starý zákon, a v ňom Genezis, Tóra, Pentateuch.)
Ak by nebolo podpory Izraela zo strany USA, Izrael by mal vážne problémy s prežitím a zjednotení Arabi (izmaeliti, islam) by ho zničili. Ale naďalej, a židia to majú vo svojom osudovom kóde, kvitne a silnie globálny antisemitizmus.
Jeho dôvodom je pokračujúca ideológia a politiky sionizmu, pretavené z klasického marxizmu do súčasného neomarxizmu, prezentujúce sa novo ľavicovými politikami novej, progresívnej neomarxistickej ľavice a koná svoje dielo skazy, pod rúškom a false flag neoliberálnej demokracie, liberalizmu a presadzovaním pseudo základných ľudských práv podľa falošného: „Všetci ľudia sú si rovní!“ čím som aj tu a teraz nútený „zabrúsiť“ do lží a podvodov Veľkej francúzskej revolúcie, ktorú aj s jej heslom „Bratstvo, rovnosť sloboda!“ svojou falošnou a toxickou ideológiou kontaminovali sionisti…
Nože siahnite po Protokoloch…
Podobnosť a zhoda čisto „náhodná“..? Alebo? Lož? Že antisemitský podvrh?
Hmm…
Nechápam, prečo nie sú Kniežatá zloby alias Protokoly sionských mudrcov na indexe ako Mein Kampf? Hmm…
Ale štát Izrael je štandardná demokracia.
A zapamätajte si toto (!): Všetci ľudia sú si rovní len (!) pred zákonom, inak nie!
Nenechajte sa indoktrinovať, manipulovať a vyplachovať si mozgy darebákmi, európskymi neomarxistami!  V EP už majú svoju frakciu! Svojimi „ich“ slobodami proti slobodám, vás pomaly varia a pripravujú o vašu identitu, svojprávnosť, suverenitu a ľudské práva!
Útočia na demokraciu a slobodu slova, názoru a presvedčenia, vášho slova, písma a prejavu! Pravdou je len ich slovo! Ale SLOVO je len jedno! Pravda!
Ohlupujú a zotročujú vás ideológiami neomarxistického multikulturalizmu (pôvodný marxistický proletársky internacionalizmus) a novou, sociálnou filozofiou a rodovou ideológiou „na hlavu“ údajnej rovnosti pohlaví a rodov!
Teraz si poskladajte puzzle súčasného stavu politickej scény v EÚ. V-4 a na Slovensku. Ide o boj dvoch politík, systémov a spôsobov vládnutia: Neoliberalizmus a neomarxizmus SaS, „demokratov“ Progresívneho Slovenska, SPOLU, prezidenta, opozícia OĽaNO verzus koalícia (Smer, Most-Híd, SNS) ako „konzervatívcov“ („republikánov“) a ich štandardných politických subjektov, reprezentujúcich „normalitu“ (štandardné konzervatívne KDH je na bode nula. Podobne nacionalistická maďarská SMK).
2. Sionizmus je spojenie nacionalistickej a rasistickej ideológie náboženstva radikálnych judaistov (Tóra, Talmud) a svetskej politiky v jednom, a to budovaním základov židovského štátu, v krajine pôvodnej domoviny Židov, Bohom prisľúbenej zeme medu a mlieka, ktorým má byť Veľký a mocný Izrael, a ktorého, ako politického projektu boli dané Prvým židovským Kongresom a politickým aktivizmom Theodora Herzla (1860-1904 pochovaného v Izraeli) ktorý nebol veriaci žid, ale židovský novinár, politik a publicista, pôsobiaci vo Viedni…
Židovský štát v Izraeli bol založený v Palestíne (rímska, predtým Filistea) a uznaný anglosaskými mocnosťami v roku 1948.
A tam, v povahe židovstva najmä Talmudu, sú aj korene jeho hrozby pre Tretiu ríšu a fašistický Rím Benita Musollinioho,  v súbehu s vysokou zadlženosťou Hitlera a Nemecka voči židovským úžerníkom, bankám, židovskej finančnej a priemyselnej oligarchii (strojári, zbrojári) a zrodu koncentračných táborov podľa vzoru stalinských gulagov, a k nim „nápadu“ ako „pridanej hodnoty“ navyše, v myšlienke efektívneho holocaustu…
Samozrejme, nosnou ideou nacizmu bola filozofia antisemitizmu Fridricha Nietzcheho, jeho cesta najskôr k viere a potom od nej, k nihilizmu a známemu: „Boh neexistuje, Boh je mŕtvy“ a pas, vízum, k otvoreniu uctievania pohanských bohov a germánskej mytológie, ideológia nadradenosti germánskej rasy nad ostatnými rasami, etnikami, národmi a národnosťami v ľútom boji s filozofiou a ideológiou ateistického marxizmu-leninizmu a filozofie a ideológie komunizmu, ktorý sa nikdy a nikde, nestal reálnym komunizmom, a ostal scestnou utópiou, ktorú po rozpade ZSSR a jeho impéria, úplne opustil aj Kremeľ a Ruská federácia nezávislých štátov…
Dnes máme do činenia s nebezpečnou treťou totalitnou ideológiou post marxizmu a neomarxizmu, ktorá obsadzuje politické a mocenské pozície na územiach a v krajinách „slobodného a demokratického“ Západu a tak, ako kedysi Hitler v Nemecku 30. januára úplne legálnou demokratickou cestou, keď jeho NSDAP vyhrala slobodné a demokratické voľby…

Mnohí ľudia nechápu, čo majú Marxizmus a neomarxizmus spoločné. Pokým marxizmus usiloval o väčšie trenice medzi spoločenskými triedami a podával ľuďom opiát pre robotnícku triedu utópiou, ideou komunizmu, modernejšia verzia, ktorou je neomarxizmus, vytvára spoločensky boj medzi pohlaviami, rasami a náboženstvami (gender ideológia, podpora LGBT proti normálnej majorite, feminizmus, podpora zakotvenia trvalých konfliktov medzi luďmi na odlišnom stupni kultúrneho vývoja, lobuje za príchod iných civilizácií, kultúr a náboženstiev, nekompatibilných s pôvodnou kultúrou a náboženstvom Európy…
Tak, ako to robili marxisti, aj neomarxisti to tiež robia v mene vyššieho dobra, väčšej spravodlivosti a rovnosti medzi luďmi. Všetci nám chcú len dobro a nič iné, len spoločenské dobro. Morálne právo na svoju diktatúru si sionský mudrc musí vykonštruovať, a falošná hra na vynucovateľa spoločného dobra mu čisté svedomie nekazí.
Kde spoločnosť je rozdelená na tisíc fragmentov, z ktorých každá skupina medzi sebou bojuje a sleduje len svoje vlastné ciele, a tým je ponorená v žabomyších a nezmyselných konfliktoch, vytvorených mudrcmi Sionu, kontrolu nad dianím získa skupina, ktorá je súdržná, dobre organizovaná, má jasne definovaný cieľ a bez zbytočného rozptyľovania usilovne pracuje na dosiahnutí cieľa…
Neomarxizmus je nosnou sociálnou filozofiou, ideológiou a politikou tretej neo liberálnej, neo fašistickej totality. Slúžia mu „elity“ Európskej únie a jej „jadra“.
Spolu s ideológiou a politikami sionistického Izraela dnes súbežne žije aj myšlienka výstavby tretieho svetového centrálneho židovského chrámu (podobnosť s Mekkou), ktorý bol definitívne zničený Rímom v roku 70 n. l. ako symbolu svetového židovstva a hlavné miesto uctievania a obradu pre veriacich židov na Chrámovej hore v Jeruzaleme, ktorý bol dobytý a okupovaný moslimami koncom 7. stor. a kde dnes na nej stoja tri islamské mešity a islamské múzeum. Mobiliár nového Šalamúnovho chrámu je kompletný. Čaká sa len na rozhodnutie Knessetu a „stavebné povolenie“. To by ale znamenalo vyčistenie plošiny Chrámovej hory od islamských „nehnuteľností“…
Doterajšie kroky izraelskej vládnej moci smerujú k naplneniu pojmu Izrael ako výlučne židovského štátu, s hlavným mestom Jeruzalem.
Osobitná poznámka
Odmietam konšpirácie, že by islam bol iniciovaný ranými sionistami. Vznikol samostatne najmä ako opozícia voči židovstvu a kresťanstvu. Tvrdím, že islam je neautentické eklektické náboženstvo, so zmiešanými prvkami a personáliami židovstva a kresťanstva. Zrodil sa v Mekke, ale agresívnym a expanzívnym ho urobil až medinský islam pod vplyvom Mohameda, ktorý pôvodný islamský džihád „otočil“ proti všetkým nemoslimom ale aj „nepravým“ moslimom.
Záver nemám. Ten si utvorte sami.
Iba toľko: Sláva hrdinom SNP, sláva hrdinom Pražskej jari, to ale neplatí pre okolnosti a následky „ukradnutého a vytunelovaného“ Veľkého novembra 1989.
Druhú časť venujem ľudsko-právnym problematikám a úskaliam slobody slova, tlače a právu na pravdivé informácie.
K predsavzatiam predsedu Národnej rady Slovenska Andreja Danka vo vzťahu k verbálnemu extrémizmu a výrokovej imunite poslancov parlamentu.
Vzťahujú sa na pravicový extrémizmus, ale, nezmieňuje rovnako nebezpečný, ba nebezpečnejší, ľavicový extrémizmus:
Predseda Národnej rady Slovenska predloží do parlamentu definíciu antisemitizmu, etický kódex správania poslancov v časti výroková imunita poslancov, vy aj s OČTK budete sledovať, čo sa bude diať, a medzitým budú pod článkami aj o ňom veselo pokračovať takéto diskusie:
https://www.hlavnespravy.sk/danko-predlozi-v-oktobri-parlamentu-definiciu-antisemitizmu/1519940
Slniečkárske a vítačské (neomarxistická nová „progresívna“ ľavica): „Európsku bielu rasu treba preriediť, prefarbiť na hnedobielo, aj genetickým krížením“ (zmiešané partnerstvá, manželstvá a farebné deti).
To je rasizmus naruby. A persóny, ktoré toto hovoria na Slovensku, z kruhov „liberálov“ a spolitizovaných „neziskoviek“ nie sú stíhané za rasizmus ale chránené.
OČTK stíhajú osoby pseudo neo nacistov (krajnej pravice).
Nárast euro skeptických strán krajnej národnej pravice (odmietam nálepku nacisti, to je lož a orwellizmus!) je dôsledok nutnej obrany protagonistov týchto politických subjektov.
V južnej Afrike sú násilím „znárodňované“ majetky bielych farmárov černochmi.
Nad Európou sa vznáša fašizmus ideológie multikulturalizmu, o vláde a moci rodovej ideológie dúhy ani sa nezmieňujúc.
Mimochodom, na prírastkoch HIV pozitív má štatisticky najväčší podiel promiskuitná dúha (homosexuáli). Registrované partnerstvá ani „ich“ manželstvá promiskuitu nezastavia, to je vlastnosť, danosť.
Suma sumárum: Veselo sa porušuje Listina základných práv a slobôd a Ústava SR (preambula a Čl.1 v časti ideológia a náboženstvo). Aj zo strany OČTK. Na politickú objednávku systému v rozklade.
A OČTK si nevedia rady ani s „diskusiami“. Lebo nevedia prelomiť ich anonymitu. A „sloboda slova“ veselo „kvitne“. Lebo „ľudské práva“. Slobodou slova ale nemožno rozumieť slobodu verbálnej zloby a nenávisti vo verejnom mediálnom priestore (Ústava SR).
K opatreniam predsedu Národnej rady Slovenska Andreja Danka a k vyhláseniu troch ústavných činiteľov na oslavách 72. výročia SNP v Banskej Bystrici vo veciach obmedzení „slobody slova“ vo verejnom mediálnom priestore a k obmedzeniam výrokovej imunity poslancov parlamentu;
Slobodu slova možno obmedziť len v súlade s dikciou a kontextom týchto medzinárodných dokumentov, ktorými je viazaná aj Slovenská republika:
Všeobecná deklarácia ľudských práv OSN
Medzinárodný dohovor o ochrane základných ľudských práv a slobôd
Medzinárodný kontext slobody prejavu a práva na informácie
Listina základných ľudských práv a slobôd.
Ústavne akceptovateľné obmedzenie slobody prejavu
:
A kdesi v tomto priestore bude prebiehať parlamentná diskusia.
A tu, kdesi sa nachádza aj Pellegriniho vyhlásenie z 19.9. 2018 vo veci nenávisti na webe, sociálnych sieťach a vo verejnom mediálnom priestore:
https://komentare.hnonline.sk/komentare/1810330-mame-dva-svety-mali-by-byt-rovnakehttps://www.hlavnespravy.sk/premier-pellegrini-dost-bolo-virtualnej-beztrestnosti/1523952#comment-4103376487
Obmedzenie akéhokoľvek základného práva alebo slobody, a teda aj slobody prejavu možno považovať za ústavne akceptovateľné len vtedy, ak ide o obmedzenie, ktoré bolo ustanovené zákonom, zodpovedá ustanovenému legitímnemu cieľu a je nevyhnutné v demokratickej spoločnosti na dosiahnutie sledovaného cieľa, t. j. ospravedlňuje ho existencia naliehavej spoločenskej potreby a primerane (spravodlivo) vyvážený vzťah medzi použitými prostriedkami a sledovaným cieľom, t. j. musí ísť o obmedzenie, ktoré je v súlade so zásadou proporcionality.
Poznámka: Vo veciach slobody prejavu vydal nálezy aj Európsky súdny dvor, ako justičný orgán Rady Európy.
Vo veci tiež konám. Vedia o tom. A sa uvidí…
Za všetkých slušných ľudí, etiku a etiketu verejných diskusií…
Proti anonymite. Ňou sú porušované základné práva a slobody v časti rovnosť práv pred zákonom a rovnaké zaobchádzanie.
Proti nenávisti a zlobe v anonymných diskusiách.
Anonymita sa zaručuje vo voľbách, tam má miesto ako prvok ochrany voličov.
Verejné diskusie nie sú voľby.
Skupina koaličných poslancov anonymitu zrušiť aj vo veci trestných oznámení. Diskusie nie sú voľby.
Zhrnutie, závery a doplnky
Pozor
(1), aj Slováci majú Svetový kongres Slovákov, ktorý bol ustanovený v dňoch 17. – 21. júna 1971 na zhromaždení zahraničných Slovákov v Toronte, ako celosvetová reprezentácia Slovákov v zahraničí…
Porovnajte ale len v tomto zmysle, so svetovým maďarstvom, svetovým zväzom a kongresom Maďarov. Maďarstvo vyjadruje vyjadruje jednotu, spolupatričnosť, spoločný cit hrdosti, spojený s maďarským národom a národným pôvodom, po Trianone vlastne žijúcim v diaspóre….
Pozor (2), nie že vás, negramotní neonacistickí vygumovaní a holohlaví degeši, tupé, duté plastové trupky, napadne holocaust Maďarov! Zvyknete ich posielať za Dunaj, ale aj do plynu…
Pozor
(3), Benešove dekréty sú mŕtve a nemenné! Nezmení na nich nič ani nemecká AFD!
Pozor (4), aj preto, anexia „felvidéka“ Maďarskom nem hrozí! Poznámka: Naopak, Ukrajina priznáva, že jej hrozí strata Zakarpatskej Ukrajiny. A na problém si prikladá zákazom ruštiny a rusko-jazyčnej literatúry v regióne Ľvova! Už som písal, že Ukrajina neostane celistvou, nemá na to historické predpoklady a ani sa ju nesnaží udržať „pokope“. Od centrálneho Španielska (Madrid) sa oddelí aj Barcelona (Katalánsko). Etnikum, národ a národnosť, sú všade a vždy štátotvornými prvkami, sú súčasťou genetickej výbavy etnika a národa, a tak to aj ostane. Ak Brusel bude pokračovať vo svojich odnárodňovacích politikách v rámci útokov na národno-štátnu suverenitu a zvrchovanosť národných štátov, EÚ dopadne ako Ukrajina! 
Poznámky k neomarxistickej ideológii a politikám multikulturalizmu
Etnický, národný a nacionálny prvok sa nedá vykoreniť nikde na svete. Najnovšie vyhlásenie A. Merkel, že Nemecko nie je nemecké, ale utečenecké, je výzva k samovražde Nemecka, je dôsledok seba bičujúcej psychickej traumy Nemecka po prvej a druhej svetovej vojne a to je „na hlavu“.
Takúto seba obetu predsa nik od Nemcov nežiada!
A ak to má byť nová „smernica“ pre ostatné štáty európskeho spoločenstva, tak Frau Merkel, s jej „Welcome to refugees!“ v roku 2015 chtiac, nechtiac, ako vodca EÚ v sukni a Hitler, jedno sú, a svojím vyhlásením zanovito vyzýva k samovražde celú Európsku úniu…
K sionizmu vedie sionistov Tóra (Pentateuch) a Talmud.
Podľa Tóry a Talmudu, židia (juden, juds) sú jediný Bohom vyvolený národ, nadradený všetkým národom, s právom prostredníctvom svojich elít vládnuť nad ostatnými národmi, ktoré majú slúžiť pozemskému Izraelu.
Pozor, holocaust bol postavený na princípe globálneho vrecizmu!
1
. Protokoly sionských mudrcov (Kniežatá zloby), vydávané (mne to je jedno) za antisemitský podvrh, sú spisom praktických politík sionistov, a vznikli „vraj“ ako „vedľajší produkt“ prvého sionistického kongresu vo švajčiarskom Bazilei v roku 1897.
Pravé-nepravé, to je jedno, sú úžasné (!) čítajú sa ako „detektívka“ a fungujú ako návod na ovládnutie sveta ale aj ako zdroj sociálnej filozofie, ideológie a politík súčasného neomarxizmu a ten sa skrýva za false flag neo liberalizmu sprava aj zľava, ale z politologického hľadiska je to dnes už tiež irelevantné…
Je možné, aj, že toto zrejme Danko nevie, a odhadujem, že kadekto, hoc by sa dalo čakať, že by mal…
Vyskladajte si puzzle súčasného stavu politickej scény v EÚ, V-4 a na Slovensku. Ide o boj dvoch politických táborov, politík, systémov a spôsobov vládnutia: Neoliberalizmus a neomarxizmus SaS „neo liberálnych demokratov“ Progresívneho Slovenska, liberálov SPOLU, prezidenta, opozícia OĽaNO, SME rodina verzus koalícia (Smer, Most-Híd, SNS) ako akýchsi „konzervatívcov“ („republikánov“) a ich „štandardných“ politických subjektov, reprezentujúcich „normalitu“ proti „anti systémovým“ stranám typu Kotleba a ĽSNS a podobným stranám. KDH ako populistický mačkopes“ a „ťahák“ na kresťanov, zmiešanec  teokracie so svetskou demokraciou, je dnes tesne nad bodom nula. Podobne aj radikálna nacionalistická a autonomistická maďarská a skryte aj „maďarónska“ a podobne „tlmene“ šovinistická SMK (maďarské označenia na nových tabuliach na juhu Slovenska sú väčšie ako slovenské, Slovensko je maďarský felvidék…).
2
. Sionizmus je spojenie nacionalistickej a rasistickej ideológie náboženstva radikálnych judaistov a svetskej politiky v jednom, a to v spojení s budovaním základov židovského štátu, v krajine pôvodnej domoviny Židov, Bohom prisľúbenej zeme medu a mlieka, ktorým má byť Veľký a mocný Izrael, a ktorého, ako politického projektu boli dané Prvým židovským Kongresom a politickým aktivizmom Theodora Herzla (1860-1904 pochovaného v Izraeli) ktorý nebol veriaci žid, ale židovský novinár, politik a publicista, pôsobiaci vo Viedni…
Kresťania pojem Izrael definujú inak a poznajú pojem nebeský Jeruzalem…
Islam, najmä sunnitský, nepozná pojem sekulárny štát, vládu Allaha stavia nad svetské zákony a sekulárny právny systém a v tejto súvislosti treba študovať a chápať pojem politický islam a islamizácia
Židovský štát v Izraeli bol založený v Palestíne (rímska, predtým Filistea) a uznaný anglosaskými mocnosťami v roku 1948.A tam, v povahe a dejinách židovstva, sú aj korene jeho hrozby pre Tretiu ríšu a fašistický Rím Benita Mussoliniho, v súbehu s vysokou zadlženosťou Hitlera a Nemecka voči židovským úžerníkom, bankám, židovskej finančnej a priemyselnej oligarchii (strojári, zbrojári) a zrodu koncentračných táborov podľa vzoru stalinských gulagov, a k nim „nápadu“ ako „pridanej hodnoty“ navyše, myšlienky totálneho priemyselného holocaustu (Auschwitz, Treblinka).
Sú konšpirácie, možno blízke pravde, že holocaust bol podporený židmi, sionistami, neváhali obetovať 6 miliónov „svojich“ ako šoa, aby ak dnes židom ktosi vlások na hlave skriví, mohli okamžite kričať: „Holocááááaaaust!“ Ale ostatné mnohopočetné rasové, etnické a náboženské čistky, vykazujúce znaky genocídia sú im šum a fuck…
…aj toto je príznačné pre vzťah k holocaustu a antisemitizmu na Slovensku…
Samozrejme, nosnou ideou nacizmu bola filozofia antisemitizmu Fridricha Nietzcheho, a o ňu sa opierajúca ideológia a politiky Hitlera, ale nielen tá, antisemitizmus je starý ako židovstvo samé, a jeho cesta najskôr k viere a potom od nej, k renesancii uctievania pohanských bohov a germánskej mytológie, ideológii nadradenosti germánskej rasy nad ostatnými rasami, etnikami, národmi a národnosťami
Dnes máme do činenia s nebezpečnou (!) treťou totalitnou ideológiou post marxizmu-leninizmu, sociálnou filozofiou neomarxizmu, ktorá sa ideologicky infiltruje do vysokých verejných politík a obsadzuje politické a mocenské pozície na územiach a v krajinách „slobodného a demokratického“ Západu ako „nový svieži vánoček“ tak, ako kedysi Hitler s jeho NSDAP ovládol Nemecko v riadnych a slobodných parlamentných voľbách…
Mnohí ľudia nechápu, čo majú marxizmus a neomarxizmus spoločné a čo to je. Pokým marxizmus usiloval o čo naväčšie trenice medzi spoločenskými triedami ako nezmieriteľného antagonizmu vykorisťovateľského kapitalizmu a vykorisťovanej robotníckej triedy, a podával ľuďom opiát pre robotnícku triedu utópiou, voluntaristickou ideou komunizmu, modernejšia verzia, ktorou je neomarxizmus, vytvára spoločensky boj a antagonizmus medzi pohlaviami, rasami a náboženstvami (gender ideológia, podpora LGBT proti normálnej majorite, feminizmus, podpora zakotvenia trvalých konfliktov medzi luďmi na odlišnom stupni kultúrneho vývoja, lobuje za príchod iných civilizácií, kultúr a náboženstiev, nekompatibilných s pôvodnou kultúrou a náboženstvom Európy…
Tak, ako to robili marxisti, aj neomarxisti to tiež robia v mene vyššieho dobra, väčšej spravodlivosti a rovnosti medzi luďmi sociálnou a kultúrnou revolúciou. Všetci nám chcú len dobro a nič iné, len spoločenské dobro. Morálne právo na svoju diktatúru si sionský mudrc musí vykonštruovať, a falošná hra na vynucovateľa spoločného dobra mu čisté svedomie nekazí.
Kde spoločnosť je rozdelená na tisíc fragmentov, z ktorých každá skupina medzi sebou bojuje a sleduje len svoje vlastné ciele, a tým je ponorená v žabomyších a nezmyselných konfliktoch, vytvorených mudrcmi Sionu, kontrolu nad dianím získa skupina, ktorá je súdržná, dobre organizovaná, má jasne definovaný cieľ a bez zbytočného rozptyľovania usilovne pracuje na dosiahnutí cieľa…
Neomarxizmus je nosnou sociálnou filozofiou, ideológiou a politikou tretej neo liberálnej, neo fašistickej totality. Slúžia mu „elity“ Európskej únie a jej „jadra“.
Neomarxistický antagonizmus, vnášaný do našich životov „liberálnou novou ľavicou“ excelentne funguje. Ak ho ktosi nezastaví, a musíme to byť my, čo práve čítame aj tento článok, tak nielen západnej Európe ale aj Slovensku hrozí nie mediálna a politická, ale krvavá občianska vojna. Toto nie je šírenie poplašnej správy, toto je prognóza možného budúceho politického vývoja…
Ešte raz a ešte raz (!): Spoločenský svár a rastúce napätie generujú jednak škandály súčasnej vlády, a ňou (nami!) platené a podporované najmä takzvané „ľudsko-právne“ mimovládky „neziskovky“ sorosovského typu jeho „otvorenej spoločnosti“ a ich aktivizmus za práva údajne diskriminovaných a utláčaných „menšín“ ich, neomarxistického „nového proletariátu“ a množstvo nimi použitých a zneužitých užitočných idiotov, počnúc intelektovo slabým ale pragmatickým „prezidentom“ Kiskom, a s nimi kolaborujúci „liberálny“ mediálny mainstream…
…miesto po Kiskovi má zaujať „liberál a demokrat“ Róbert Mistrík, verný klon anti zemanovského „tiežvedca“ s optickými okuliarmi ako imidžovkami, Jiřího Drahoše…

Spolu s náboženskou ideológiou a svetskými politikami sionistického Izraela dnes v Jeruzaleme súbežne žije aj dávna myšlienka možnej výstavby tretieho svetového centrálneho židovského chrámu (podobnosť s Mekkou) definitívne zničeného Rímom v roku 70 n. l. ako symbolu svetového židovstva a hlavné miesto uctievania a obradu pre veriacich židov na Chrámovej hore v Jeruzaleme, ktorý bol dobytý a okupovaný moslimami koncom 7. storočia a kde dnes na nej stoja a „okupujú“ Chrámovú horu tri islamské mešity a islamské múzeum. Mobiliár nového Šalamúnovho chrámu je kompletný. Čaká sa len na rozhodnutie Knessetu a „stavebné povolenie“. To by ale znamenalo vyčistenie plošiny Chrámovej hory od islamských „nehnuteľností“…
Doterajšie kroky izraelskej vládnej moci smerujú k naplneniu pojmu Izrael ako výlučne židovského štátu, s hlavným mestom Jeruzalem, proti vôli zarabizovanej, zislamizovanej a spolitizovanej OSN a UNESCO, voči ktorým Izrael a USA ako spojenci, vyvodili konzekvencie a sankcie.
Osobitná (okrajová) poznámka
Odmietam konšpirácie, že by islam bol iniciovaný ranými sionistami. Islam nemá vôbec nič s judaizmom ani kresťanstvom. Vznikol samostatne najmä ako opozícia voči židovstvu a kresťanstvu. Tvrdím, že islam je neautentické, eklektické náboženstvo, so zmiešanými prvkami a personáliami židovstva a kresťanstva. Zrodil sa v Mekke, ale agresívnym a expanzívnym ho urobil až medinský islam pod vplyvom Mohameda, ktorý pôvodný islamský džihád „otočil“ proti všetkým nemoslimom ale aj „nepravým“ moslimom.
Záver nemám. Ten si utvorte sami.
Iba toľko: Sláva hrdinom SNP, sláva hrdinom Pražskej jari, to ale neplatí pre okolnosti a následky „ukradnutého a vytunelovaného“ Veľkého novembra 1989.
Z Havlovej nosnej idey „nežnej: „Láska a pravda zvíťazia nad lžou a nenávisťou“ ostala zloba, závisť, nenávisť a pravda nestíha. Ale nie Havlovou vinou. Našou vinou, našou. Tak si ju užívajme.
Existencia holocaustu je nezvratná a žiadny antisemita ju nesmie a nemá právo spochybňovať.
Holocaust bol technologickým a efektívnym priemyselným rozvinutím likvidácie národov a etník a odporcov totalitného stalinizmu na sibírskom súostroví Gulag…
Holocaust bola zápalnou obeťou šoa pre právo na vznik národného štátu Izrael.
Každá rasa a jej etnikum je štátotvorný prvok, zakladajúci právo na národný štát a všetkými rešpektovanú národno-štátnu identitu s jej vnútornými a zahraničnými politikami.
Majú ho Židia, Palestínci, ale aj Kurdi. A nielen.
OSN – rieš! je to tvoja povinnosť ako svetového mierotvorcu.
Na všetkých v medzinárodnom práve používaj jeden meter!
BOH ťa chráň OSN, pred tvojou pokračujúcou vnútornou politizáciou, ktorou sa uberáš opačným smerom, proti rasám, proti etnikám, proti národom a ich identite, proti ich suverenite a zvrchovanosti!
Európsku úniu ako spoločenstvo suverénnych a zvrchovaných národných štátov, vedieš do záhuby a samovraždy!
BOH ŤA ZATRAŤ!
Iba sa mi nepáči až taká, extrémne nápadná a jednostranná prednosť práve ochrany len židovstva.
O ostatných genocídach, a práve sebaurčenia iných etník a národov, v zmysle definície pojmu genocídium, návrh uznesenia mlčí…
Mlčí aj o tom a o opatreniach, akými chce a bude navrhovateľ a slovenský parlament a akým uznesením chrániť identitu Slovákov, alebo aj, aké stanovisko zaujme k pŕzneniu štátneho znaku „slovenskými“ hokejistami.
Tobôž, ktorý politik vládnej koalície predloží do parlamentu uznesenie o zákaze porušovania popierania preambuly a Č. 1 odsek 1 Ústavy SR, o tom, že: „Slovensko sa neviaže na žiadnu ideológiu ani náboženstvo“ v časti ideológia!
Od neo liberálnej, neomarxistickej časti politického spektra to nečakajte!
Ich mimovládky zvané „neziskovky“ mlčia ako vši pod chrastami. Podľa Sorosovho manuála. A škriekajú, keď im ktosi „stúpi na otlak“. Ako židia pri ochrane posvätnej mantry ich holocaustu.
https://www.hlavnespravy.sk/migracia-nepatri-zakladne-ludske-prava-zdoraznuju-madari-kritike-zakona-stop-soros-zo-strany-osn/1526306
POZOR! Tvrdenie Szíartóa je pravda, ale:
OSN vo svojej Agende 2030 a Global Compact 1,2 pretláča migráciu ako základné ľudské právo aj s právom na zlučovanie rodín migrantov v cieľovom štáte.
EÚ sa „nevie“ pohnúť k konsenzu o jednotných imigračných politikách, lebo si to nepraje OSN!
OSN je neomarxistické, pretláča ideológiu „progresívnej“ novej ľavice.
Táto ideológia je ideológiou liberálneho neo fašizmu!
A nastolí tretiu totalitu.
Programovo a procesuálne v slobodných a demokratických voľbách 2020 pripravuje nástup post demokratickej vlády neomarxistických politických strán typu Progresívne Slovensko.
Jej kone sú slniečkári, vítači a ľudsko-právne mimovládky a užitoční idioti z Progresívneho Slovenska a Progresívnych veriacich, ktorí majú vytlačiť a nahradiť už beztak „mŕtve“ a vnútorne rozbité KDH.
A to je priamy útok na kresťanstvo, ktorej najmä katolicistická časť sa zdiskreditovala aférami sexuálneho zneužívania.
V samotnom Vatikáne prebieha vnútorný rozkol medzi tradicionalistami a neomarxistickými neokatolíckymi novo „kresťanmi“ odpadlíkmi od pravej viery a kresťanského učenia, heretikmi.
Odpadlíctvo, odpadnutie od pravej viery a učenia rovná sa apostáza, kacírstvo, bludárstvo.
A platí aj pre exaktnú vedu a pravdu. Aj pre slniečkárov a vítačov. Aj pre dúhu. A rodovú ideológiu. Aj Prostredníkovu „teológiu rodu“. Treba pokračovať? A čo, takto myslieť a konať?
A to, že mi degeš, magor a psychotik v diskusii, už s desiatym nickom, že môj článok je zasa „dlhý ako meter“ mi je úplne jedno.
To nie je môj problém.
Na adresu OČTK: Vaša dôvera občanov Slovenska klesá. Je pod 50-timi percentami. Dôveru vo vás majú len tí, ktorí neboli a nie sú dotknutí vašou zmätočnou činnosťou alebo nečinnosťou…
POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ! Koho chránite? Darebákov alebo ich obete? Ak si myslíte, že by ste nemali a nemuseli riešiť anonymné podania, lebo anonymita… myslíte si to aj o týchto anonymných „diskusiách“ vo verejnom mediálnom priestore? Alebo tie vás neserú? Len vtedy, ak vás ktosi v nich pošle odkiaľsi-kamsi? Lebo? Sedíte na zadkoch a čakáte, čo vám traja ústavní činitelia a predseda vlády? A v medzičase, z nudy, si robíte ostré cvičenia proti údajným nebezpečným pravicovým extrémistom? A ešte nebezpečnejších ľavicových extrémistoch novej, neomarxistickej „progresívnej“ ľavice necháte pokojne rozvracať Slovensko a jeho ústavné zriadenie? Viete ešte, kde je sever?
Je mi jedno, koľko bude vymenených prezidentov policajného zboru. Tie ich vysvetľujúce a samo obhajujúce sa tlačovky nemusím.
Čo ak sa tie diskusie z ich skrytého anonymného virtuálneho priestoru prevalia von do reálneho verejného priestoru? Chcete, a čakáte, na občiansku vojnu? Kam sa podejete potom? Vytiahnete vodné delá, slzák, gumené projektily? Komu budete pomáhať a koho chrániť? Tento bruselský totalitný režim? Viete vôbec, čo sa reálne deje v Nemecku, vo Francúzsku a vo Švédsku (len referenčné vzorky)? Sýria je ďaleko? Hmm…
Pekne pozdravujem.
Juraj Režo alias notorickyobcan

https://blog.hlavnespravy.sk/7763/andrej-danko-pri-mure-narekov-antisemitizmus-navrh-uznesenia/

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected].

UPOZORNENIE
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2022

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Leave a Reply