Články Currently viewing the category: "Časopis"

Už od čias, keď sa Hitler dostal k moci, prejavovali mnohí Ukrajinci sympatie s nacizmom. No svedkami fašizácie ukrajinskej spoločnosti sme i dnes. Počiatky fašizmu na Ukrajine. Dejiny fašizmu na Ukrajine sú úzko späté s rokom 1933, keď sa Adolf Hitler stal ríšskym kancelárom Nemecka. V…(Read More)