EÚ schválila „bezpečné“ úrovne znečistenia ovzdušia, ktoré spôsobujú predčasnú smrť

Add Comment

Znečistené ovzdušie v Európskej únii spôsobuje predčasné úmrtia, aj keď úroveň znečistenia spĺňa zákonom stanovené normy. Aj v oblastiach, kde bola úroveň znečistenia oveľa nižšia, ako je povolený limit, je podľa zistenia vedcov vyššie riziko úmrtia ako je bežné.

Štúdia, zverejnená v časopise Britskej lekárskej asociácie „The Lancet“ zistila, že Európania, ktorí boli vystavení dlhodobému pôsobeniu znečistenia z priemyselnej činnosti alebo prevádzky na pozemných komunikáciách, majú vyššie riziko predčasnej smrti. Zvýšené riziko pre zdravie človeka je spojené s drobnými čiastočkami sadzí a prachu, ktoré sa  môžu usadiť v pľúcach a spôsobiť tak ochorenie dýchacích ciest.

Štúdie, vykonávané Utrechtskou univerzitou v Holandsku, zistili rozmer častíc 2,5 mikrónov alebo 2,5 milióntin metra. Vystavenie časticiam veľkosti 2,5 mikrónu po dobu trvajúcu „až niekoľko mesiacov“ môže zvýšiť riziko predčasného úmrtia.

„Hoci to nevyzerá byť veľa, musíte mať na pamäti, že každý človek je do určitej miery vystavený znečisteniu ovzdušia a že to, napríklad na rozdiel od fajčenia, nie je dobrovoľná expozícia,“ povedal pre agentúru AFP Rob Beelen, vedec, ktorý štúdiu viedol.

Zistenia štúdie sú zhodné s výsledkami podobných výskumov vykonaných v Severnej Amerike a Číne.

Beelen povedal: „Naše zistenia podporujú hodnotenie zdravotného vplyvu jemných častíc v Európe, ktoré bolo predtým založené takmer výhradne na severoamerických štúdiách.“

V rámci štúdie vedci vychádzali z 22 doteraz publikovaných štúdií, ktoré dokumentovali zdravie 367 tisíc ľudí v 13 krajinách v západnej Európe po dobu viac ako 14 rokov. Beelen a jeho tím potom cestovali do miest bydliska účastníkov štúdie a odmerali hodnoty znečistenia ovzdušia dopravou, ktoré použili na výpočet, akému stupňu znečistenia sú miestni obyvatelia vystavení.

Počas výskumu 29000 z 367000 účastníkov sledovaných od roku 1990 zomrelo. V záujme zvýšenia presnosti výskum tiež bral do úvahy faktory, ako je telesné cvičenie, telesná hmotnosť, vzdelanie a fajčenie.

Smernice Európskej únie nastavili maximálnu expozíciu časticami na 25 mikrogramov na meter kubický. Beelen hovorí, že výsledky tejto štúdie dokazujú skutočnosť, že EÚ potrebuje upraviť svoje bezpečnostné limity na hodnotu 10 mikrogramov na meter kubický.

„Aj napriek veľkému zlepšeniu kvality ovzdušia za posledných 50 rokov, údaje zo správy vypracovanej Beelenom a jeho kolegami upozorňujú na pretrvávanie nepriaznivých  účinkov znečisteného ovzdušia na zdravie,“ povedali pre Medical Press Jeremy Langrish a Nicholas Mills z Edinburghskej univerzity.

V Číne bol vo štvrtok vyhlásený červený stupeň pohotovosti po tom, ako tam znečistenie ovzdušia dosiahlo nebezpečnú úroveň.

Čínska vláda s ohľadom na nebezpečné úrovne znečistenia zvažuje použitie technológie „osevu mrakov“, aby vyčistila toxickú hmlu v krajine. Podľa dokumentu, vydaného Čínskou meteorologickou správou, budú  miestne meteorologické úrady od roku 2015 môc  používať „osev mrakov“, aby rozohnali znečistenie.

Svetová zdravotnícka organizácia klasifikovala exteriérové znečistenie ako jednu z hlavných príčin rakoviny a odhaduje, že ročne na následky dlhodobej expozície zomrie vo svete okolo 3,2 milióna ľudí.

Preklad z RT Foto: Mike Hewitt/Getty Images

Zem & Vek

Pridaj komentár

  & Časopis