Európski muži sa nemajú ďalej rozmnožovať

· Čas čítania: 2 min.
Ilustračné foto: Archív Zem&Vek

Nadnárodní strojcovia nových globalizovaných pomerov odvracajú pozornosť verejnosti od komplexnosti prebiehajúcich premien. Sú krajne ničivé, pretože kultúrnu dekadenciu napájajú na hodnotovú, a tú na fyzické a biochemické „úpravy“ genofondu ľudstva. Početný stav globálnej populácie presiahol v čase písania týchto riadkov podľa servera www.worldometers.info 7,767 miliardy. Len jednodňový rozdiel medzi počtom narodených a mŕtvych k 14. hodine 15. minúte je oproti predchádzajúcemu dňu 123 000 osôb.

Staronová mocenská aristokracia považuje zdroje planéty, vrátane ľudských, za svoj majetok a predmet hospodárenia. Kontroluje a reguluje početné stavy všetkých hospodársky využiteľných bytostí spôsobom, aký v zjednodušenej analógii praktikujú od nepamäti roľnícke alebo pastierske rodiny na všetkých kontinentoch. Ak sú stavy chovu premnožené, musia sa redukovať. Tak, alebo onak. Svižne, alebo pozvoľna. Brutálne, alebo ohľaduplne. Na prahu tretieho tisícročia, keď ľudskú prácu preberajú v čoraz väčšej miere automatizované robotické sústavy so schopnosťou samoopráv, samoreprodukcie a sebazdokonaľovania, prevyšuje podľa takýchto kritérií stav populácie hospodársky zdôvodniteľnú mieru.

Najúčinnejšou depopulačnou metódou nie je masový rozsah chemicko-farmakologickej antikoncepcie ani umelého prerušovania tehotenstva, ale mentálne otupenie túžby cieľovej demografickej skupiny po plodení vlastného potomstva. Kľúčový nástroj okresania početného stavu stredných vrstiev Európanov nevidno. Leží vo vnútri a ide o autosugestívne pôsobenie všetkých zložiek psychologickej ofenzívy systému na prevrátenie hodnotovej pyramídy európskeho človeka. V prvom rade psychiky muža, aby sa mentálne nevzpieral feminizačnému transformačnému programovaniu. To sa opiera o pôsobenie chemikálií, multispektrálneho žiarenia, geneticky modifikovaných plodín a potravín a iných vonkajších faktorov v spojení s kultúrno-prevýchovným pretváraním myslenia a životného štýlu moderného muža.

Autor: Patrik Sloboda

Mesačník ZEM&VEK si môžete predplatiť na: http://bit.ly/kupit-online-zemavek-februar-2019

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár