GMO, Monsanto a americké ministerstvo poľnohospodárstva

· Čas čítania: 5 min.

Autorom článku je Andrew Kimbrell – zakladateľ a generálny riaditeľ Centra pre potravinovú bezpečnosť (Center for Food Safety), ktorý je medzinárodne uznávaným hlasom a obhajcom verejného záujmu, v boji za ochranu životného prostredia a verejnosti pred hrozbou globálneho industriálneho poľnohospodárstva a chybných vládnych opatrení:

Snáď žiadna skupina popieračov vedy nebola zosmiešnená viac ako tá, ktorá popiera vedu evolúcie. Čo možno neviete je, že Monsanto a americké ministerstvo poľnohospodárstva (USDA) je medzi nimi. Je to pravda: po celé desaťročia, Monsanto a jeho „splnomocnenci“ na pôde ministerstva popreli základnú podstatu evolučnej biológie, menovite prirodzený výber a prispôsobenie. A popieranie základnej vedy touto spoločnosťou a ministerstvom ohrozuje budúcu životaschopnosť amerického poľnohospodárstva.

Znalosti tretieho ročníka

Začnime s previazanosťou konceptov prirodzenej selekcie a adaptácie. Je to učivo základnej školy. A skutočne vo Washingtone D.C. je to súčasť prírodovedných osnov tretieho stupňa.

Ako si pamätáme zo školy, keď sa mení prostredie, charakteristické premeny umožnia niektorým druhom adaptovať sa a prežiť. Iné zahynú. Tie, ktoré prežijú sú potom schopné reprodukcie a dokonca rozvoja v nových podmienkach. Napríklad v prípade sucha, niektoré rastliny môžu mať črty umožňujúce prežitie, zatiaľ čo iné bez týchto vlastností odumrú. Voči suchu odolné rastlinstvo sa stane „vyspelejším“ druhom a bude schopné rozmnožovania sa aj v suchom prostredí.

Zamyslite sa nad tým. Ale poďme preskúmať ako špičkoví vedci spoločnosti Monsanto a vládni regulátori zlyhávajú v téme tretieho ročníka a aké neblahé následky to pre všetkých prináša.

Malé špinavé tajomstvo

Najprv trochu pozadia. Od začiatku 80. rokov, Monsanto so sústavne medializovanými geneticky modifikovanými plodinami, hovorí o redukcii hladu, redukcii používania pesticídov a prežití sucha. Ale žiadne „zázračné“ plodiny neexistujú. Žiadne výrazné zväčšenie produkcie, žiadne odolnejšie plodiny voči suchám. A pokiaľ ide o tvrdenie o nižšom používaní pesticídov, za týmto mýtom leží „jedno malé tajomstvo“ poľnohospodárskej biotechnológie. GMO v skutočnosti pridáva stovky miliónov kíl pesticídov do našej potravy a vytvára rozsiahlejšie agrochemické zvyšky. Prečo? Pretože asi 85% všetkých GMO plodín v Spojených štátoch i na celom svete bolo navrhnutých tak, aby ustáli masívne dávky herbicídov, väčšinou Roundup-u od Monsanta. Vedci tejto spoločnosti geneticky vložili súbor bakteriálnej a vírusovej DNA do rastlín, ktorý im umožňuje tolerovať prítomnosť týchto herbicídov. Burina teda zahynie, plody zostávajú.

Viac ako 50% všetkej americkej ornej pôdy zaberá geneticky modifikovaná kukurica, sója a bavlna. Sú to komoditné plodiny, ktorými sú „kŕmené“ autá, zvieratá v priemyselnej mäsovýrobe a sú používané ako prídavné látky napr. do kukuričného sirupu s vysokým obsahom fruktózy. Takmer žiadna neživí ľudí priamo. Takže skôr ako o nakŕmení hladujúcich, táto technológia je o chemických spoločnostiach a väčšom predaji chemikálií. Viac ako 50 miliónov kíl prostriedku Roundup je vsiaknutých do poľnohospodárskej pôdy kvôli upraveným plodinám.

Profit vs. veda, veda prehráva

Ak sa pol ornice polieva rok čo rok určitým herbicídom, nastáva významná zmena v životnom prostredí. Nestane sa burina viac odolnejšou kvôli masívnemu zvýšeniu použitia Roundup-u, na takom obrovskom území? Nezačne sa v novom prostredí tomuto neželanému porastu dariť viac? Nestanú sa nakoniec nové „superburiny“ veľkým problémom pre farmárov, pri zbere úrody? Vládni regulátori sa v 90. rokoch tieto otázky pýtali. Monsanto konštatovalo, že „vývoj odolnosti buriny voči glyfosátu (aktívnej zložke Roundup-u) sa javí ako nepravdepodobná udalosť.“ Nezávislí vedci zostali zdesení.

Samozrejme, adaptácia a prirodzený výber nastal. Výsledkom je 70 miliónov akrov amerických fariem zamorených „superburinou“, čo je oblasť o veľkosti Wyomingu. Každý rok toto číslo expanduje. Texas dokonca deklaroval stav núdze pre pestovateľov bavlny. Škody na plodinách dosiahli 1 miliardu dolárov.

Minulý rok bol Robert Fraley, technologický riaditeľ spoločnosti Monsanto, konfrontovaný so spomínanou otázkou. Ako mohol on a ostatní vedci Monsanta tvrdiť, že nedôjde k prirodzenému výberu? Ako mohli ignorovať základné evolučné poznatky a jasné dôkazy? Len pokrútil hlavou a povedal: „Máte pravdu, burina je odolnejšia.“ Ale zdá sa, že ani Monsanto, ani vládni regulátori sa stále nepoučili. Popierajú vedu znovu a riziká rastú.

Úroda „Agent Orange“ a ďalšie popieranie vedy

Nedávno dostalo Monsanto a Dow Chemical súhlas pre novú geneticky modifikovanú kukuricu, sóju a bavlnu s upravenou DNA, odolnou voči 2,4-D; Dicamba a Roundup-u. Dicamba a 2,4-D (jeden z hlavných elementov „Agent Orange“ [v rokoch 1962 -1971 ho používali americké vojská vo Vietname na zničenie vegetácie v rozsiahlych oblastiach – pozn. red.]) sú staršie, toxickejšie herbicídy ako Roundup a tieto spoločnosti sa ku nim vracajú, aby nás priviedli k „elite“ herbicídov. Jednoducho nemajú nič nové pre súčasnú krízu.

Nestanú sa buriny rezistentné aj voči týmto herbicídom? Nie podľa popieračov vedy z Monsanta a Dow Chemical. Napriek predpovediam, že ich nové plodiny budú znamenať každoročný nárast použitých herbicídov, hovoria, že niet sa čoho obávať. Tvrdia – ako tomu bolo pred 20 rokmi – že prirodzený výber nenastane; že je veľmi nepravdepodobné, aby burina prežila simultánne útoky dvoch či viacerých rozličných herbicídov pri použití rôznych metód

Vedci tieto argumenty odmietajú a upozorňujú, že ako sa burina adaptovala v minulosti, urobí to takmer s istotou znova. Takže za pár rokov sa stretneme so „superburinami“, ktoré budú prakticky nezničiteľné pre akúkoľvek známu chemikáliu. To už však bude mať Monsanto a Dow zarobené svoje miliardy za predaj chémie a riešenie poľnohospodárskej nočnej mory prenechajú na ostatných. Nehovoriac o ďalších problémoch, ktoré by mohli nastať: zvýšený výskyt rakoviny a ochorení ako Parkinsonova choroba, ktorý je spojený s expozíciou tomuto herbicídu.

Lepší spôsob

Vedecky podložená a bezpečnejšia cesta je opustiť tieto preteky v chemickom zbrojení odsúdené k neúspechu a používať ekologické spôsoby ničenia buriny. Sú osvedčené organické a agroekologické prístupy, ktoré dávajú prednosť „manažmentu“ buriny pred jej vyhubením, zveľaďovaniu pôdy pred jej suplementáciou. Krycie plodiny a rotácia môžu navrátiť produktívne výnosy bez zbavenia krajiny genetickej biodiverzity a môžu znížiť spotrebu herbicídov o 90%.

Je už históriou, keď vláda požadovala skutočné a prísne vedecké zdôvodnenie pri regulácii GMO. Nastal čas povedať „nie“ týmto plodinám a zabrániť hroziacej agronomickej katastrofe, ktorú to nevyhnutne prinesie.

Do tej doby, až nabudúce budete čítať alebo počuť o „GMO popieračoch vedy“ – myslite na 70 miliónov akrov „superburín“, myslite na rakovinu, Parkinsonovu chorobu a iné ochorenia spôsobené zvýšeným používaním herbicídov; myslite na Monsanto a jeho podporovateľov na americkom ministerstve poľnohospodárstva.

Zdroj: Huffington Post

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár