Hromadná pripomienka za ochranu života sebaobranou

Tagged With: , , , Add Comment

Právo na život je úzko späté aj s právom na sebaobranu a teda zachovanie života. V prípade ohrozenia života trestnou činnosťou je dôležité, aby bezúhonní občania mali legálnu možnosť držať a nosiť zbraň na ochranu svojej osoby, blízkych, či iných nevinných osôb a súkromného majetku. Momentálne Ministerstvo vnútra SR predložilo novelu zákona o strelných zbraniach a strelive [KM-OBL-230/2018], ktorou chce sťažovať prístup k legálnej držbe zbraní a teda aj legálnej sebaobrane. Vraj preto, že to vyžaduje európska smernica, ktorú ČR napadla na Súdnom dvore EÚ. CBR pripravilo hromadnú pripomienku, v ktorej navrhuje posilnenie práv bezúhonných občanov na držbu zbrane a sebaobranu so zreteľom na historické fakty, že genocídam a krvavým diktatúram predchadzalo zamedzenie práva pre občanov na legálnu držbu zbraní.
Zem a Vek
Zopár slov o autorovi...

Pridaj komentár

  & Časopis