Ing. Michal Kravčík, CSc.

„Vychádzajúc z princípov trvalo udržateľného rozvoja je rôznorodosť základom stability v ekosystémoch. Preto je dobré aj v spoločenskom prostredí podporovať rôznorodosť, či už komunít, ako aj názorovej plurality. Zdravá a vitálna spoločnosť je tá, ktorá si ctí a podporuje názorovú rôznorodosť. Preto aj Zem&Vek má svoje miesto na mediálnom trhu.“

Ing. Michal Kravčík, CSc.

vodohospodár, predseda združenia Ľudia a voda

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2022

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK