Ing. Michal Kravčík, CSc.

· Čas čítania: 1 min.

„Vychádzajúc z princípov trvalo udržateľného rozvoja je rôznorodosť základom stability v ekosystémoch. Preto je dobré aj v spoločenskom prostredí podporovať rôznorodosť, či už komunít, ako aj názorovej plurality. Zdravá a vitálna spoločnosť je tá, ktorá si ctí a podporuje názorovú rôznorodosť. Preto aj Zem&Vek má svoje miesto na mediálnom trhu.“

Ing. Michal Kravčík, CSc.

vodohospodár, predseda združenia Ľudia a voda

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK