Je voľná energia len chimérou?

· Čas čítania: 2 min.
Ilustračný obrázok: Archív

O využití voľnej energie (energia vákua či nulového bodu) snívali velikáni fyziky ako Tesla, Bohr, Feynman a Puthoff zo Stanfordskej univerzity. Americké štátne agentúry NASA a DARPA investovali do jej výskumu milióny dolárov.

S predstavou voľnej energie prišiel geniálny Nikola Tesla. Po jeho smrti a skončení druhej svetovej vojny holandský fyzik Hendrik Casimir v dokumente Vplyv spomalenia na Londonove – van der Waalsove sily spolu s kolegom Dirkom Polderom predpovedal, že dve kovové platne vo vákuu by sa v istej vzdialenosti od seba mohli pritiahnuť alebo odpudiť. Po mnohých desaťročiach od teoretickej predpovede sa tento jav, nazývaný Casimirov, už považuje za definitívne potvrdený. Za prejav energie vákua sa bežne považuje aj Lambov posun energetických hladín elektrónov v atómových jadrách.

Staroveké duchovné koncepty sú prepojené s modernou vedou (najviac s kvantovou fyzikou) a Nikola Tesla si toho bol dobre vedomý. Po stretnutí so Svámim Vivekanandom a štúdiu východného pohľadu na pravú podstatu reality začal používať sanskritské slová akáša a prána, pochádzajúce z védskych textov. Svámi Vivekananda bol jedným z najslávnejších a najvplyvnejších duchovných učiteľov védskej filozofie a jogy. Bol hlavným žiakom mystika a filozofa Šri Ramakrišnu Paramahamsu. Pod vplyvom Vivekanandu sa Tesla stal vegetariánom a dodržiaval celibát. Nakoniec ho to viedlo k základom bezdrôtového prenosu elektrickej energie, keď vytvoril tzv. Teslov transformátor.

Autor: Karol Kardoš

Autor má fyzikálne vzdelanie.

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár