Koniec sveta ako ho poznáme

Str. 100 – Koniec sveta

Už v prvom roku vydávania nášho časopisu sme priniesli náučný seriál o tom, ako prežiť mimo dosahu moderných technických vymožeností v prípade kolapsu civilizácie. Dnes, na prahu energetickej krízy, v čase, keď sa s ľudskými právami a našimi životmi obchoduje ako s tovarom, je takáto hrozba veľmi aktuálna. V otázke prežitia viac ako inde platí: „Kto je pripravený, nie je prekvapený.“

Podľa správ z tlače bolo Nemecko a celá Európa v roku 2021 už dvakrát na pokraji energetického kolapsu, ktorý mohol prerásť do celoeurópskeho kolapsu rozvodu elektriny – tzv. black-outu. Dôvodom bol pokles frekvencie v prenosovej sústave, a tým narušenie synchronizovaných rozvodových sietí. Dôvod výpadku zásobovania elektrinou v takmer celej Južnej Amerike v júni 2019 sa ani neobjasnil. Bez elektriny zostali desiatky miliónov ľudí väčšinou na 15 hodín, niekde oveľa dlhšie.

Po katastrofe vo Fukušime a kvôli uhlíkovým ekofašistom sa zatvárajú elektrárne, ktorým sa dobre reguluje požadovaný výkon: jadrové a spaľovacie elektrárne. Veterné a slnečné elektrárne nedodávajú stabilnú energiu v požadovaných parametroch – závisia od momentálneho vetra a slnečného svitu. Výroba musí byť rovnaká ako spotreba; ak niektorá z týchto dvoch zložiek preváži, nastáva problém v prenosovej sústave. V dôsledku nerovnováhy a výnimočných udalostí – porúch zariadení a výkyvov počasia – hrozí reťazová reakcia zlyhania energetického systému v celej Európe.

Preto nemecká aj rakúska vláda vydali varovania občanov, ako sa zachovať v prípade kolapsu dodávky elektrickej energie. So zámernými kolapsmi dodávok energií počítajú aj tvorcovia tzv. Veľkého resetu, ktorí chaosom, pandémiami a hladomorom chcú zmeniť súčasný svetový poriadok. Krátkodobý výpadok je zvládnuteľný. Ak máte rádio na batérie alebo s ručným generátorom na kľuku, počúvajte správy a zistíte, čo sa deje. Rádiové vysielanie môžete počúvať určitý čas aj na autorádiu alebo na mobilnom telefóne aj keby nebol signál. O niekoľko hodín už bude jasné, či ide o krátkodobý miestny výpadok alebo black-out. Do dvoch týždňov zistíte, či ide o TEOTWAWKI – skratka pre slová The End Of The World As We Know It, teda koniec sveta, ako ho poznáme.

Známa ekologická aktivistka sa vyjadrila, že elektrinu nepotrebuje: televízor si môže pozrieť aj pri sviečkach. Je potrebné uvedomiť si, že pri prerušení dodávok elektriny na dlhšie obdobie – niekoľko hodín – nastane reťazová reakcia a nebudú ani dodávky plynu, pohonných hmôt. Nebude žiadna možnosť dopravy, zásobovanie, nebudú otvorené obchody, nebude fungovať komunikácia telefónmi, internetom, nebude sa dať platiť kartami, vypadnú bankomaty. Nepôjdu žiadne elektrické zariadenia a prístroje, napr. výťahy, regulačné stanice, semafory, vlaky, hlásiče, zabezpečovacie zariadenia, elektrické zámky. Nepôjde kúrenie, osvetlenie, nebude zásobovanie vodou. Bez zásobovania palivami o pár dní nebude zásobovanie tovarmi a ani odvoz odpadov – hlodavce sa rýchlo rozmnožia, vypuknú choroby.

Nebudú fungovať nemocnice, nepríde vám na pomoc polícia, takže nebude bezpečnosť pred rabovaním, vybavovaním si účtov, násilím. Hasiči neprídu hasiť požiare spôsobené používaním sviečok a otvoreného ohňa v bytoch. Policajti a vojaci budú chrániť seba a svoje rodiny a nebudú sa starať o verejný poriadok a bezpečnosť. Do práce sa nedostanú dozorcovia a väzni sa dostanú z väzníc, šialenci zo psychiatrických liečební.

Nemecká vláda varuje svojich občanov, že stav black-outu sa nebude dať „opraviť“ do pôvodného stavu počas pár dní – je nutné pripraviť si zásoby aspoň na dva týždne. Mnohé zariadenia sa trvale poškodia, hrozia výbuchy jadrových elektrární, ktorým zlyhá chladenie, ekologické katastrofy, požiare, ktoré nebude mať kto a čím hasiť, ani nebude možnosť informovať o nich – nebude spojenie.

AUTOR: Peter Sabela

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2022

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár