Koronavírus môže byť selektívnou biologickou zbraňou, namierenou na Čínu

Ilustračný obrázok: Shutterstock

Šestica čínskych výskumníkov z troch rôznych inštitúcií publikovala výsledky štúdie, ktorá dokazuje, že najnovší koronavírus 2019-nCoV je oveľa nebezpečnejší pre Aziatov ako pre ľudí bielej rasy. Celú štúdiu v angličtine si môžete prečítať tu: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.26.919985v1.

Vyplýva z nej, že vírus sa viaže v bunkách pľúc predovšetkým na tzv. ACE2 receptory, pričom výskyt týchto receptorov je mnohonásobne vyšší u ázijských mužov (napr. Číňanov), ako u mužov, ktorí žijú v Európe alebo v USA.

“V pľúcach sú v zásade prítomné pneumocyty I. a II. typu (v angličtine AT 1 a AT 2). Cez tie prvé – AT 1 prebieha výmena plynov (O2 a CO2), tie druhé AT 2 “podporujú” AT 1. Ak sa kvôli čomusi AT 2 príliš množia a prerastú AT 1, výmena plynov viazne, vzniká ARDS (adult respiratory distress syndrome) a pacient sa, obrazne povedané, zadusí,” vysvetľuje náš spolupracovník MUDr. Ján Lakota. A spomínané receptory ACE2 sú koncetrované práve v bunkách AT 2. Keď sa na ne naviaže nový vírus, začnú sa tieto bunky príliš množiť, čím sa zvyšuje riziko vzniku ARDS a pravdepodobnej smrti.

Kauzálna liečba ARDS neexistuje, úmrtnosť je vysoká, 85-90%. Mal som takýchto pacientov, ARDS u nich vznikol kvôli iným príčinám – jeho vznik je multifaktoriálny, prvýkrát ho zaznamenali Američania vo vojne vo Vietname. Na ARDS zomrel pravdepodobne aj Alexander Dubček. Po autonehode a následnej stabilizácii pacienta sa u neho objavil tento syndróm,” dodáva J. Lakota. Európan i Aziat sa podľa neho nakazia so zhruba rovnakou pravdepodobnosťou, z čínskeho výskumu však vyplýva, že v pľúcach Aziata bude mať koronavírus oveľa väčšie šance, aby sa v pľúcnych bunkách uchytil a spustil v nich nadmerné množenie, ktoré môže vyústiť až do smrteľného ARDS.

Nie je to konečný dôkaz, ale prinajmenšom znepokojivá skutočnosť, naznačujúca, že by mohlo ísť o selektívnu biologickú zbraň, určenú na rozsievanie smrti medzi Číňanmi. I keď oficiálne žiadna mocnosť nepriznáva, že by takéto zbrane vlastnila, o možnosti vyvinúť mikroorganizmy, zabíjajúce len ľudí určitej rasy či etnickej skupiny, sa diskutuje už od 90. rokov. V roku 1999 bola vydaná kniha Biotechnology, weapons and humanity (Biotechnológia, zbrane a ľudstvo). Autorom je Britská medicínska asociácia. Štvrtá kapitola má názov „Genetic weapons“ (Genetické zbrane). Odcitujme z nej niekoľko pasáží: „Poznatky získané z Human Genome Projekt (teda zo sekvenácie ľudkého genómu) môžu byť použité na dizajn zbraní namierených proti špecifickým etnickým alebo rasovým skupinám.“, „To čo dnes (teda v roku 1999) vyvoláva obavy, sú vyjadrenia ministra obrany Cohena v júnovom čísle (1997) časopisu Janes’s Defense Weekly o tom, že niektoré typy patogénov by boli etnicky špecifické, a tak by jednoducho eliminovali niektoré etnické skupiny a rasy.“

V auguste 1997 ten istý minister tvrdil, že „vedecká komunita je „veľmi blízko“ k tomu, aby vyrobila „geneticky modifikované patogény, ktoré môžu byť etnicky špecifické“. Ešte skôr, v roku 1992, sa v časopise Defence News objavilo toto tvrdenie: „Génové inžinierstvo nám umožní rozpoznať DNA rozličných ľudí a prilepiť (na ňu) rozličné vecičky, ktoré zabijú len istú skupinu ľudí… Budeme schopní rozpoznať rozdiely medzi čiernymi, bielymi a orientálcami, medzi Židmi a Švédmi a Fínmi a vyvinúť látky, ktoré zabijú len danú skupinu…“

Ak sa toto písalo v 90. rokoch, je vysoko pravdepodobné, že výskum odvtedy nesmierne pokročil a takéto biologické zbrane skutočne existujú. Pokiaľ áno, môžete trikrát hádať, ktorá veľmoc má záujem nasadiť ich práve na Čínu.

Ak vás článok obohatil o ďalší uhol pohľadu, podporte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova. Ďakujeme.

[plsc_button url=”http://bit.ly/podporit-zemavek” target=”_blank” color=”red” style=”flat” radius=”semiround” size=”lg”]CHCEM PODPORIŤ[/plsc_button]

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2022

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Leave a Reply