16.10.2019 Add Comment

Jeden deň s exorcistom

Otec Matúš Marcin je kňaz, nie však obyčajný. Jeho povolaním, či skôr poslaním je oslobodzovať ľudí od démonov a vykonávať exorcizmus. Ide…

29.09.2019 Add Comment

Cesta je dôležitejšia ako cieľ

Dnes taký rozšírený racionálny prístup nám hovorí, že si treba stanovovať jasné ciele, a potom robiť všetko pre to, aby sme ich čo najefektívnej…

1 2 3 15