24.12.2018 1 Comment

Celistvosť a jednota

Biblické: „Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého,“ je vysokým duchovným zákonom, ktorého dôsledné napĺňanie by úplne zmenilo celú spoločnosť. H…

27.11.2018 Add Comment

STRÁŽNE PSY LÁGROV

Čo je najzákladnejší ľudský pocit? Čo je najpodstatnejšou z ľudských možností vnímania? Čo tým najzásadnejším spôsobom formuje naše bytie a…