05.07.2019 Add Comment

Návraty k prirodzenému času

Naša moderná civilizácia žije v lineárnom čase. Čas vnímame ako priamku vedúcu od minulosti cez prítomnosť do budúcnosti, život ako úsečku na…

03.07.2019 Add Comment

Seminár o duchovných znalostiach Slovanov

Živa – staroslovanské učenie o životnej energii, duchovnom raste, liečení a šťastnom živote Seminár vedie Vladimír Kurovský, najvyšší slovanský volchv Rodového Ohniska Pravoslávnej Viery, pravosl…

18.06.2019 Add Comment

Umenie kaligrafie a haiku

Na posvätných miestach a horách v Číne sú bežné kaligrafické nápisy na skalách a skalných monumentoch. Najstaršia kniha bola vytvorená zviazanými…

15.06.2019 Add Comment

Kosmický tvůrčí princip

Absolutní vědomí Je příznačné, že lidé, kteří měli zážitek absolutna, jenž dokonale uspokojil jejich duchovní touhu, neviděli žádné konkrétní bytosti. Jejich popisy nejvy…