25.06.2015 Add Comment

Nebojme sa priamej demokracie

Súčasný systém zastupiteľskej demokracie je deformovaný na totalitnú demokraciu, kedy nasadzuje do riadenia spoločnosti skupiny osôb, ktoré si…