Na potravinovú bezpečnosť majú nárok len bohatí

Tagged With: , , , , Add Comment

Pred sto rokmi bolo v poľnohospodárstve na Slovensku zamestnaných 68,9 % obyvateľov. Ich sociálna skladba bola nasledovná:

poľnohospodárski robotníci (nádenníci, bíreši) – 580 000 ľudí,

domkári, želiari, ktorí už vlastnili kúsok pôdy (od 0,1 do 2 ha) – 167 500 ľudí, obhospodarovali 164 343 ha; boli odkázaní na zamestnanie, no dokázali sa už samozásobiť základnými potravinami,

malí roľníci s pozemkami od 2 do 5 ha, ktorí plne zásobili svoje rodiny – 140 000 ľudí, obhospodarovali 505 387 ha,

strední roľníci vlastniaci od 5 do 20 ha, najpočetnejšia skupina, ktorá tvorila 30 % obyvateľstva,

zámožní roľníci vlastniaci od 20 do 50 ha – 123 000 ľudí,

statkári a veľkostatkári, celkovo 2300 rodín a 9000 obyvateľov, obhospodarovali 750 000 ha.

V tomto období trpela časť obyvateľstva hladom, preto kúsok poľa znamenal samozásobenie a prežitie. V dôsledku toho sa v Československu vykonali dve pozemkové reformy. Hovoríme o období, keď na Slovensku nebol rozvinutý priemysel a deľba práce.

V súčasnosti sa Slovensko nachádza v inej situácii, v poľnohospodárstve pracuje len 47000 pracovníkov a v potravinárstve viac ako 50000. Sú však občania, ktorí sa venujú drobnochovu a záhradkárčeniu, čím spájajú záujmovú činnosť s úžitkom pre svoju rodinu. Zároveň treba zdôrazniť, že pred sto rokmi predstavovala úroda pšenice z 1 ha 1,6 tony a dnes je to viac ako päť ton, v závislosti od lokality.

Páni obhajcovia globalizmu a honby za ziskom, ako to dnes vyzerá vo svete? Extrémna chudoba trápi v pokrokovej dobe okolo 1,5 miliardy ľudí. Jeden konkrétny príklad, ako to globalisti či imperialisti robia. Konžská demokratická republika alebo Kongo, druhý najväčší štát v Afrike s rozlohou 2 345 000 km2 a populáciou 79 miliónov ľudí, sa napriek obrovskému nerastnému bohatstvu zmieta v obrovskej chudobe a korupcii. Kongo má nesmierne zásoby kobaltovej rudy, medi, diamantov a jeho riečny systém by podľa OSN mohol zásobiť celú krajinu elektrickou energiou (krajina by dosiahla energetickú sebestačnosť). Realita je taká, že občianske vojny a krutovláda diktátora Mobutua, ktorý mal uložené vo švajčiarskych bankách miliardy dolárov, si vyžiadali päť miliónov obetí. V súčasnosti tam mesačne zomiera 45000 ľudí na podvýživu. Ako je to možné v krajine s bohatstvom v hodnote 24 biliónov dolárov?

Autor: Miroslav Jureňa

Mesačník ZEM&VEK si môžete predplatiť na: http://www.webareal.sk/sofian

Zem a Vek
Zopár slov o autorovi...

Pridaj komentár

  & Časopis