Obezita by sa mala považovať za zdravotné postihnutie

Add Comment

Na základe štvrtkového rozhodnutia Európskeho súdu môžu zamestnávatelia poskytnúť zamestnancovi s nadváhou väčšiu kancelársku stoličku, výťah a prednostné parkovanie.

Hlavný právny poradca  Európskeho súdneho dvora, Niilo Jääskinen, hovoril, že  diskriminácia zamestnanca v prípade, že jeho  hmotnosť ovplyvňuje jeho pracovný výkon, je „nezákonná,“ nakoľko by  mal byť považovaný za zdravotne postihnutú osobu.

Argumentoval tiež, že „extrémna, ťažká a morbídna obezita“ zamestnancovi bráni v  „účasti na profesijnom živote.“

Modelový prípad je nasledujúce tvrdenie o Karstenovi Kaltoftovi, dánskom pracovníkovi dohľadu nad deťmi, ktorého v roku 2010 prepustila Mestská rada kvôli jeho údajnej neschopnosti zohnúť sa a zaviazať si šnúrky od topánok. V tom čase jeho hmotnosť predstavovala viac ako 160 kg.

Rozsudok, ktorým sa v nadchádzajúcich mesiacoch budú v pléne zaoberať najvyšší sudcovia, pravdepodobne ovplyvní všetkých zamestnancov považovaných za závažne alebo chorobne obéznych. Ak ho schvália, nadriadení si nebudú môcť dovoliť správať sa k obéznym zamestnancom  hrubo alebo menej priaznivo ako k ostatným.

Z argumentácie Kaltofta, ktorého BMI je neuveriteľných 54, prednesenej pred Európskym súdnym dvorom vyplýva, že prišiel o prácu v billundskej mestskej rade kvôli svojej hmotnosti. Mestská Rada to však popiera.

Firmy však varujú, že ak sa rozsudok stane súčasťou platného práva, bude mať neprimeraný dopad  na zamestnávateľov.

„Toto rozhodnutie presúva bremeno zachovania a udržania pracovnej schopnosti tých, ktorí sú ťažko obézni, na zamestnávateľov, ktorí musia vykonať úpravy a vyhovieť akýmkoľvek špeciálnym požiadavkám vyplývajúcim zo zdravotného postihnutia človeka,“ povedala Nicola Rabson z advokátskej kancelárie Linklaters.

„Obezita, najmä ťažká obezita, môže byť citlivou témou, s  ktorou budú  zamestnávatelia musieť zaobchádzať opatrne a o potrebách obéznych pracovníkov si nebudú môcť vytvárať vlastné  domnienky.“

Iní varujú, že podniky budú znášať aj vyššie náklady na poskytovanie špeciálnych  zariadení a vytváranie osobitných podmienok  zamestnancom považovaným za obéznych.

V Británii je za osoby z nadváhou alebo obéznych považovaných 64 percent dospelých  a odhaduje sa, že obezita stojí  zdravotníctvo  5 mld. libier ročne.

Podľa Národného fóra obezity súčasné trendy naznačujú, že do roku 2050 bude výraznou nadváhou trpieť takmer polovica obyvateľov Spojeného kráľovstva.

Preklad z RT

Silvia Benková
Robiť dobro je ako striekať parfém na druhých, trochu vône vždy zostane aj na vašich vlastných rukách.

Pridaj komentár

  & Časopis