Reumatológ varoval FDA, že vakcíny proti covidu môžu spôsobiť krvné zrazeniny, zápal mozgu, srdca, pečene a obličiek

“V reakcii na akciu Vakcína je sloboda sme sa rozhodli publikovať pre verejnosť aj všetky dostupné a preverené informácie, ktoré oficiálna propagácia „vakcinácie“ experimentálnou mRNA terapiou opomína. My neriešime dôvod, prečo tomu tak je. Toto je prvý diel seriálu O možných vedľajších účinkoch. Nejde nám apriori o popis okamžitých reakcií organizmu, ale o informácie o možných hrozbách v strednodobom a dlhodobom horizonte. Aj keď sa to z názvu možno tak nejaví, začíname tými menej vážnymi,” uvádza na stránke www.akw.sk JUDR. Peter Weis. A pokračuje.

Dr. J. Patrick Whelan, pediatrický reumatológ, v decembri 2020 varoval americkú FDA, že vakcíny mRNA môžu spôsobiť mikrovaskulárne poškodenie mozgu, srdca, pečene a obličiek. Tieto riziká podľa neho neboli v bezpečnostných skúškach dostatočne zohľadnené.

8. decembra 2020 obdržal Poradný výbor pre vakcíny a súvisiace biologické výrobky USA (VRBPAC) a Agentúra pre potraviny a liečivá (FDA) komentár od J. Patricka Whelana, M.D., Ph.D. Tento jeho príspevok bol odpoveďou na žiadosť agentúry o pripomienky týkajúce sa očkovacích látok proti SARS-CoV-2 pred zasadnutím 10. decembra, keď výbor mal preskúmať očkovaciu látku SARS-CoV-2 spoločnosti Pfizer / BioNTech (BNT162b2) na účely núdzového použitia (EUA).

Pre pochybovačov treba uviesť, že Whelanovo vzdelanie (na Harvarde v Texaskej detskej nemocnici a na Baylor College of Medicine) zahŕňa tituly z biochémie, medicíny a reumatológie. 20 rokov pracoval ako detský reumatológ. V súčasnosti sa špecializuje na liečbu detí s multisystémovým zápalovým syndrómom (MIS-C), ktorý je spájaný s koronavírusovými infekciami. Je ho možne preto považovať za naslovovzatého relevantného odborníka.

Vo svojom komentári sa Whelan snažil upozorniť FDA na hrozbu, že vakcíny popri vytvorení imunity voči Spike proteínu SARS-CoV-2 môžu spôsobovať poškodenia.

Whelan bol konkrétne znepokojený tým, že nová technológia vakcín mRNA používaná spoločnosťami Pfizer a Moderna má „potenciál spôsobiť mikrovaskulárne poškodenie (zápal a malé krvné zrazeniny nazývané mikrotromby) mozgu, srdca, pečene a obličiek spôsobmi, ktoré neboli hodnotené v bezpečnostných skúškach. “

Aj keď Whelan nespochybnil potenciál vakcín na rýchle zastavenie šírenia vírusu (samozrejme za predpokladu, že vakcíny skutočne bránia prenosu – čo sa v klinických štúdiách tiež neposudzuje), varoval, že „by bolo oveľa horšie, keby stovky miliónov ľudí malo utrpieť dlhotrvajúce alebo dokonca trvalé poškodenie mozgovej alebo srdcovej mikrovaskulatúry v dôsledku krátkodobého nedocenenia nežiadúceho účinku vakcín na báze spike proteínov (v neskrátených formách) na iné orgány. “

Whelanove obavy, žiaľ, neboli uznané a agentúra sa namiesto toho spoliehala na obmedzené údaje z klinických skúšok. Výbor VRBPAC schválil použitie vakcíny Pfizer 10. decembra. Nasledujúci deň FDA vydala prvé povolenie na núdzové použitie vakcíny COVID-19, ktoré umožňovalo distribúciu vakcíny Pfizer-BioNTech COVID-19 u osôb starších ako 16 rokov bez nutnosti vykonania ďalšej štúdie, ktorú Whelan považoval za rozhodujúcu pre zaistenie bezpečnosti vakcíny, najmä u detí.

Prečo sa Whelan obával toho, že vakcíny mRNA spôsobujú krvné zrazeniny a zápaly?

Jedným zo zvláštnych a často smrteľných nálezov týkajúcich sa infekcie SARS-CoV-2 je rozsiahle poškodenie vyskytujúce sa v mnohých orgánoch mimo pľúc. Klinickí lekári na celom svete zaznamenali dôkazy, ktoré naznačujú, že patogén môže spôsobiť zápal srdca, akútne ochorenie obličiek, neurologické poruchy, krvné zrazeniny, poškodenie čriev a problémy s pečeňou. Lekári však neočakávane pozorujú veľmi obmedzenú alebo neexistujúcu prítomnosť patogénu v iných orgánoch ako v pľúcach.

Tu je to, čo v súčasnosti vieme o účinkoch patogénu mimo pľúc.

Kardiovaskulárne komplikácie z COVID-19

Aj keď sa pôvodne myslelo, že COVID-19 je respiračná infekcia, odvtedy je zrejmé, že infekcia ohrozuje aj srdce.

Dr. Aeshita Dwivedi, kardiologička v nemocnici Lenox Hill v New Yorku, uviedla„S vývojom pandémie COVID-19 začal výskum postupne demonštrovať vplyv tohto vírusu na rôzne orgány tela vrátane srdca.“

Uvádza sa, že takmer štvrtina ľudí hospitalizovaných s COVID-19 trpí poranením myokardu a u mnohých sa vyvinú arytmie alebo tromboembolické ochorenie.

štúdii, ktorá sledovala 100 pacientov, ktorí sa zotavili z COVID-19, lekári zistili postihnutie srdca na MRI vyšetreniach u 78% pacientov a pokračujúci zápal myokardu u 60%. Tieto nálezy boli nezávislé od závažnosti infekcie, celkového priebehu ochorenia a času od pôvodnej diagnózy.

V októbri 2020 sa vedci podrobnejšie pozreli na srdce po smrti COVID-19 a zistili, že „poškodenie srdca bolo bežné, ale skôr vplyvom zrazenín ako zápalu“ a „mikrotromby (malé krvné zrazeniny) sa vyskytovali často“.

„Neočakávali sme to,“ uviedol spoluautor štúdie Dr. Renu Virmani z CVPath Institute v Gaithersburgu v štáte Maryland. „Zdá sa nepravdepodobné, že priama vírusová invázia do srdca hrá hlavnú úlohu pri tvorbe nekrózy a mikrotrombov myokardu.“

Hyung Chun, kardiológ z Yale, tvrdí, že endotelové bunky vo výstelke ciev potenciálne uvoľňujú zápalové cytokíny, ktoré ďalej zhoršujú zápalovú reakciu tela a vedú k tvorbe krvných zrazenín. Chun uviedol: „„Zapálený“ endotel pravdepodobne prispieva nielen k zhoršeniu priebehu COVID-19, ale považuje sa tiež za dôležitý faktor prispievajúci k riziku srdcových infarktov a mozgových príhod.“

Následná štúdia zverejnená minulý mesiac potvrdila nálezy mikrotrombov, ktoré majú za následok nekrózu myocytov, čo svedčí o nedávnom infarkte myokardu (srdcový infarkt) u 40 osôb, ktoré zomreli na infekciu COVID-19 – štúdie tiež identifikovali mikrotromby ako hlavnú príčinu poranenia srdca.

Neurologické komplikácie COVIDU

Jedinci s COVID-19 pociťujú obrovské množstvo neurologických symptómov, ako sú bolesti hlavy, ataxia, poruchy vedomia, halucinácie, mŕtvica a mozgové krvácanie.

Pitevné správy však zatiaľ stále hľadajú jasný dôkaz deštruktívnej vírusovej invázie do mozgu pacientov, čo tlačí výskumníkov k zváženiu alternatívnych vysvetlení toho, ako SARS-CoV-2 spôsobuje neurologické príznaky.

Pre zaujímavosť, v málopočetnej štúdii s 18 pacientmi s COVID-19 s neurologickými príznakmi, ktorí zomreli v nemocniciach minulý rok v apríli, našli Mukerji a kolegovia veľmi nízku hladinu vírusovej RNA – ktorej zdroj je záhadou – iba v piatich mozgoch pacientov. Pretože nízka koncentrácia RNA „sa zdá byť neúmerná hlbokým deficitom, ktoré ľudia zažívajú,“ povedal Mukerji, „bol by som nesmierne prekvapený, keby väčšina prípadov, keď ľudia majú neurologické príznaky, bola spôsobená priamou virálnou inváziou.“

novšej analýze publikovanej 4. februára 2021 v časopise New England Journal of Medicine výskumníci z Národného ústavu pre neurologické poruchy a mozgovú príhodu zdokumentovali mikrovaskulárne poranenie, ale žiadny dôkaz vírusu v mozgu pacientov, ktorí zomreli na COVID-19. Uviedli: „Na veľkej vzorke pacientov, ktorí zomreli na COVID-19, bolo pozorované multifokálne mikrovaskulárne poškodenie mozgu a čuchového bulbu pomocou magnetickej rezonancie, histopatologického hodnotenia a imunohistochemickej analýzy zodpovedajúcich častí bez dôkazu vírusovej infekcie. “

Pokiaľ nejde o vírusovú infekciu, čo iné by mohlo spôsobiť poškodenie vzdialených orgánov v spojení s COVID-19?

POZOR!!! Dôležité!!!

Najpravdepodobnejším vinníkom, ktorý bol identifikovaný, je spike proteín COVID-19 uvoľnený z vonkajšieho obalu vírusu do obehu. Vyššie uvedený výskum dokumentuje, že vírusový spike proteín je schopný vyvolať kaskádu udalostí, ktoré u pacientov s COVID-19 spúšťajú poškodenie vzdialených orgánov.

A tento osamotený Spike proteín alebo jeho časť bude Vaše telo po vakcinácii mRNA vyrábať!

Je znepokojujúce, že niekoľko štúdií zistilo, že samotné proteíny s hrotmi majú schopnosť spôsobiť rozsiahle poranenia v tele bez akýchkoľvek dôkazov vírusu.

Toto zistenie je znepokojujúce.

Podľa Whelanovho listu FDA je „vakcína Pfizer / BioNTech zložená z mRNA, ktorá produkuje celý Spike proteín“.

A aby toho nebolo málo. Vakcína nie je slobodou ani pre myši…

Štúdia v Nature Neuroscience, publikovaná niekoľko dní po Whelanovom liste, uviedla, že komerčne získaný spike proteín COVID-19 (S1) vpichnutý do myší ľahko prekročil hematoencefalickú bariérubol nájdený vo všetkých 11 skúmaných mozgových oblastiach a vstúpil do parenchymálny mozgový priestor (funkčné tkanivo v mozgu)!!!

Vedci priznali, že taký rozsiahly vstup do mozgu by mohol vysvetliť rôzne neurologické účinky S1, ako sú encefalitída, dýchacie ťažkosti a anosmia (strata čuchu). Vpichnutý spike proteín sa tiež našiel v pľúcach, slezine, obličkách a pečeni myší.

Druhá štúdia publikovaná v decembri 2020 v časopise Neurobiology of Disease uvádza, že spike proteíny SARS-CoV-2 vykazujú priamy negatívny vplyv na endotelové bunky a poskytujú „prijateľné vysvetlenie“ neurologických následkov pozorovaných u pacientov s COVID-19.

Vedci preukázali, že angiotenzín-konvertujúci enzým 2 (ACE2), známy väzbový cieľ pre spike proteín SARS-CoV-2, je „generálne prítomný v cievach frontálneho kortexu“.

V ďalšom výskume vedci, ktorí študovali mozgové tkanivá z 13 smrteľných prípadov COVID-19, našli pseudovírusy (spike, obal a membránové proteíny bez vírusovej RNA) prítomné v endoteliách mikrociev všetkých 13 mozgov. Dospeli k záveru, že poškodenie endotelu ACE2 + je hlavnou súčasťou patológie SARS-CoV-2 a môže byť vyvolané samotným spike proteínom. Injekcia kompletnej podjednotky S1 spike do chvostovej žily myší ako súčasť tej istej štúdie viedla k neurologickým príznakom (zvýšený smäd, stresové správanie).

Pozorovaná komplikácia infekcie SARS-CoV-2 u detí je podobná atypickému syndrómu šokovej choroby z Kawasakiho choroby charakterizovanej multisystémovým hyperzápalom, edémom a vaskulitídou (MIS-C), ktoré Whelan lieči.

Výskum ukázal, že samotný spike proteín SARS-CoV-2 je silným induktorom endotelovej dysfunkcie, čo naznačuje, že „prejavy šokového syndrómu COVID-19 u detí možno aspoň čiastočne pripísať jeho pôsobeniu“.

Vráťme sa teraz ale späť k obavám, ktoré vyjadril Whelan vo svojom liste FDA:

Whelan hovoril o skutočnosti, že mRNA vakcíny fungujú začlenením genetického plánu pre kľúčový proteín spike na povrch vírusu do vzorca, ktorý – keď sa vstrekuje do ľudí – dáva našim bunkám pokyn, aby vyrobili tento proteín spike. Áno, nie celý vírus, ale práve tú časť, ktorá dokázateľne spôsobuje poškodenie tkanív tak, ako je to uvedené vyššie.

Teória hovorí, že následne telo vytvorí protilátky proti spike proteínu, aby sa chránila pred infekciou SARS-CoV-2. Teória…

Na základe doterajšieho výskumu je veľmi pravdepodobné, že u niektorých príjemcov vakcín mRNA s obsahom spike proteínu sa vyskytnú rovnaké príznaky a poranenia spojené s vírusom.

Whelan vo svojom liste tiež uviedol, že „bude potrebná osobitná opatrnosť, pokiaľ ide o potenciálne rozsiahle očkovanie detí, skôr ako budú k dispozícii skutočné údaje o bezpečnosti alebo účinnosti týchto vakcín …“. A tie zrejme nebudú k dispozícii skôr ako o 2 roky, vážení rodičia!

Myslíte, že Whelan preháňa? Kto očkuje ako na páse? Izrael. Nedávno bol napríklad 17-ročný mladík hospitalizovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti v Izraeli, kde sa sťažoval na silné bolesti v hrudníku niekoľko dní po podaní druhej dávky vakcíny proti koronavírusu. Žeby infarkt v tak mladom veku?

Od rozsiahleho zavedenia týchto vakcín 14. decembra 2020 sledujeme aj my a spolupracujúce organizácie správy podané v rámci systému hlásenia nežiadúcich účinkov vakcín (VAERS), médiá a e-maily od jednotlivcov, ktorí zažili nežiadúce reakcie na vakcínu.

K 29. januáru bolo hlásených pre OpenVAERS 11 249 nežiaducich účinkov týkajúcich sa dvoch vakcín mRNA COVID-19. Správy evidovali 501 úmrtí, 1066 hospitalizácií, 2443 návštev urgentnej starostlivosti, 1447 návštev lekárov a 147 prípadov anafylaxie.

K 4. februáru to bolo 12 697 nežiaducich účinkov a 653 úmrtí. Mimochodom, aj VAERS zrejme „upravuje“ svoje štatistiky, lebo tu uvádza až 1170 úmrtí k 11.februáru.

Čo je dôležité, je to, že tieto správy sú iba špičkou ľadovca. Štúdia uskutočnená na Harvarde z roku 2010, ktorú zadalo Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych služieb (HHS), odhalila, že hlásené nežiaduce účinky vakcín v systéme VAERS podľa odhadov predstavujú MENEJ AKO 1% skutočných nežiaducich účinkov.

Nežiaducich účinkov môže byť preto 100x viac!!!

Aj samotní výrobcovia vakcín vypočítali minimálne „päťdesiatnásobne menšie hlásenie nežiadúcich udalostí.

Ignorovanie týchto platných a vedecky podložených varovaní môže viesť k tomu, že stovky miliónov ľudí po očkovaní utrpia potenciálne smrteľné zranenia alebo trvalé škody.

Odporúčame všetkým, aby boli informovanými spotrebiteľmi pri rozhodovaní o svojom zdraví, najmä pokiaľ ide o očkovanie. Žiadame vás, aby ste v prípade, že vy, člen rodiny alebo priateľ, utrpeli akýkoľvek nežiadúci vedľajší účinok akejkoľvek vakcíny, vykonajte tieto kroky:

  1. Informujte svojho všeobecného lekára, Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR, Štátny ústav na kontrolu liečiv a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
  2. Pre prípad potreby právnej pomoci kontaktujte svojho advokáta.

Toto však zďaleka nie je koniec. To je bohužiaľ iba začiatok.

Myslíte, že vakcína je sloboda? Zabudnite na to. Doslova. Nabudúce téma Alzheimer, Parkinson a demencia…

Buďte informovaní a zdraví.

JUDr. Peter Weis

Update: uvedené sa vzťahuje aj na experimentálne „vakcíny“ iných výrobcov, kde je len systém vpravenia mRNA alebo DNA do bunky iný, ale dochádza následne k produkcii spike proteínu.

Príloha: https://akw.sk/wp-content/uploads/Whelan-FDA-letter-re-EAU-Pfizer-.pdf

Ak vás článok obohatil o ďalší uhol pohľadu, podporte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova. Ďakujeme.

CHCEM PODPORIŤ

 

Zdroj: Môže spike proteín vo vakcínach Moderna, Pfizer spôsobiť krvné zrazeniny, zápal mozgu a srdcové záchvaty? akw.sk, 14.2.2021

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected]. UPOZORNENIE
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2022

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Leave a Reply