Riaditeľ RTVS Rezník ide proti zákonom

· Čas čítania: 8 min.
foto : TASR

RTVS popiera reportážou o Rostasovi seba samú. V zákone o RTVS ako aj v Štatúte má jasne definované, že musí byť nestranná a objektívna. Jej úlohou je niečo iné, ako byť hlasnou trúbou nejakej záujmovej skupiny. Dokedy to budú vlastníci rozhlasuj a televízie, teda aj my všetci, tolerovať? Ozveme sa, že chceme systémové zmeny v televízii, ktoré zabránia neobjektívnemu informovaniu nielen o Rostasovi? Prečo sa toleruje obchodná vojna voči inému médiu? Vojna, ktorú platíme my všetci koncesionárski poplatníci. Dnes sa neobjektivita deje Rostasovi, zajtra sa môže diať voči iným slušným ľuďom.

Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) je verejnoprávnou inštitúciou. Na jej fungovanie takejto inštitúcie sa skladajú všetci, ktorí majú elektrickú zásuvku, takže už aj František Mikloško, ktorý sa dlho hrdil tým, že televízor nevlastní. Jej úlohou má byť objektívne, nestranné, neangažované a vyvážené vysielanie.

Vo Správach RTVS 11. decembra o Tiborovi Eliotovi Rostasovi podľa mňa odznela absolútne tendenčná reportáž. Vôbec nespomenuli, že návrhy obžaloby o vypočutí podávateľa trestného oznámenia Sibylu a taktiež maniplulátorské posudky súd odmietol. RTVS neskôr na svojom facebookovom profile dokonca uverejnila ešte viac zostrihaný príspevok, kde Rostas nedostal priestor vôbec, a to napriek tomu, že všetky jeho odpovede pre médiá natáčala! V tento skrátenej reportáži neposkytla priestor Rostasovi napriek tomu, že jej to prikazuje zákon o RTVS a Štatút RTVS. A príspevok na sociálnej sieti uviedli: „Tibor Eliot Rostas sa postavil pred súd za extrémizmus. Šéfredaktor časopisu Zem a vek pred dvomi rokmi uverejnil článok, ktorý podľa obžaloby podnecoval k nenávisti k Židom. Šéfredaktor sa cíti nevinný.“

Objektivita

Pravdou síce je, že český žurnalistický vedec Tomáš Trampota v knihe Zpravodajství vyslovuje tézu, že dosiahnuť objektivitu je absolútne nemožné, keďže aj keby dal autor reportáže či článku príležitosť všetkým stranám, tak niekoho vyjadrenie dostane prednosť pred vyjadrením druhého. Napriek tejto pravdivej téze sa každopádne žurnalista musí pokúsiť o maximálnu možnú objektivitu. A to najmä verejnoprávna inštitúcia, ktorá nesmie pôsobiť ako PR-agentúra nejakej politickej strany, ale skupiny politických strán, alebo záujmovej skupiny. Ani ako súčasť možnej obchodnej vojny proti konkurenčnému médiu. RTVS musí urobiť všetko pre dosiahnutie najvyššej možnej dosiahnuteľnej objektivity. A z informácií, ktoré mám, redaktorka RTVS Miroslava Ščobíková mala možnosť byť prítomná na pojednávaní s Rostasom. Možnosť nevyužila. Šéfredaktor Zem&Vek Tibor Eliot Rostas cez prestávku odpovedal na všetky otázky novinárov, no ona namiesto toho pripravila živú reportáž, ktorá vyznela veľmi zavádzajúco. Rostas síce v hlavnej reportáži priestor dostal, ale veľmi malý a len vytrhnutý z kontextu, strihovo sa vôbec nehodiaci do danej pasáže.

Zodpovedný Rezník

Riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník, ktorý nesie ako štatutár priamu zodpovednosť, akoby išiel proti zákonu. RTVS totiž musí zo zákona poskytnúť priestor obom stranám, čo sa však ani po mnohých výzvach nedeje. Zákon č. 532/2010 z 15. decembra 2010, teda Zákon o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v časti Poslanie RTVS hovorí: „Poskytujú nestranné, overené, neskreslené, aktuálne, zrozumiteľné a vo svojom celku vyvážené a pluralitné informácie o dianí v Slovenskej republike i v zahraničí na slobodné utváranie názorov.“ Zároveň ak mala redaktorka RTVS problém urobiť reportáž objektívne, mohla postupovať spôsobom, ktorý jej umožňuje bod 1.3 Práva programových pracovníkov nachádzajúci sa v dokumente ŠTATÚT PROGRAMOVÝCH PRACOVNÍKOV A SPOLUPRACOVNÍKOV ROZHLASU A TELEVÍZIE SLOVENSKA vydaný v súlade s § 4 ods. 2 zákona č. 532/2010. „Programový pracovník má právo vopred upozorniť zodpovedného zamestnanca Rozhlasu a televízie Slovenska na objektívne a subjektívne skutočnosti, ktoré mu nedovoľujú spracovať určitú tému a môže byť uvoľnený z výkonu na tomto diele bez následných sankcií.“ Ščobíková si pred natáčaním reportáže mohla preštudovať aj nasledovné pasáže Štatútu. „Programový pracovník Rozhlasu a televízie Slovenska sa riadi princípmi služby verejnosti. Okrem odborných kritérií potrebných na výkon práce musí spĺňať aj požiadavky etické. Dbá na to, aby jeho programy a príspevky boli faktograficky presné, nestranné, vyvážené, profesionálne kvalitné, a aby sa nepriečili mravným princípom európskej civilizácie.“ Neprípustné podľa Štatútu je aj aby reportér: d) vedome publikoval nepravdivé, skreslené alebo nepodložené údaje a tvrdenia, e) zámerne prispôsoboval obsah programu alebo príspevku v prospech určitej záujmovej skupiny.“ Inak zaujímavou je aj pasáž Štatútu, ktorá by mala byť reportérovi, kameramanovi či strihačovi zrejmá. Napriek tomu vybrali práve tie slová prokurátora, ktoré môžu v niektorých obyvateľoch vyvolať aj dojem poplašnej správy. No Štatút hovorí o poplašných informáciách jasne: „Spôsob informovania verejnosti nesmie vyvolať paniku, ktorá by mohla viesť k ďalšej mimoriadnej situácii.“

 

Rezník a Sputnik

No nazdávať sa, že potrestaním redaktorky, alebo kameramana, alebo strihača, by sa niečo mohlo zmeniť, je scestné. Priamu zodpovednosť totiž má štatutár. A ak ten nedá jasný pokyn, aby sa vlastný Štatút RTVS a zákon o RTVS plnil, redaktori budú naďalej konať opak. Včera to bola ona, zajtra to bude niekto iný. Za katastrofálny stav, keď redaktor neplní ani vlastný Štatút RTVS a nedodržiava zákon o RTVS, nesie priamu zodpovednosť riaditeľ Jaroslav Rezník. Ten sa v minulosti už ukázal, ešte ako riaditeľ TASR v kauze Sputnik. Agentúra pod jeho vedením vypovedala zmluvu, lebo vraj nechcela byť nástrojom politického zápasu. Urobila to napriek tomu, že, ako píšu Parlamentné listy, „materiály s označením zdroja Sputnik možno nájsť aj v tradičných slovenských médiách (Pravda, Aktualne.sk)“. Rezník vtedy zmluvu alibisticky zrušil napriek tomu, že TASR k ničomu nezaväzovala a mala nasledovné poslanie, ktoré Rezník opísal takto: „Hlavným cieľom zmluvy bolo legitímne šírenie exportného servisu TASR na teritóriu Ruskej federácie. Ruská agentúra umožnila TASR prístup do svojich databáz. Zmluva nie je záväzok k preberaniu informácií.“

 

Tlak verejnosti

Je najvyšší čas, aby aj spoločnosť začala na Rezníka tlačiť, pre to, čo sa udialo v reportáži o Rostasovi. Ani výmena hlavy televízie však nestačí. Malo by sa žiadať o zásadné zmeny fungovania RTVS, lebo ako verejnoprávna inštitúcia má povinnosť vyváženosti jasne formulovanú aj v spomenutých a citovaných dokumentoch, no tie zrejme nevytvárajú automatickú pôdu na to, aby sa vyváženosť, nestrannosť či objektivita realizovali.

RTVS v reportáži v neskrétenej reportáži dali priestor len na dve Rostasove vety. „Stojím si za všetkým, čo som napísal.“ A to nie je adekvátny priestor. Navyše v časti reportáže, v ktorej sa to odborne nehodilo. Vytvorili tak podľa mňa kontextuálne presvedčenie, že v tomto hone na čarodejnice má vlastne pravdu mainstream a žalobca. Bola tam ešte vystrihnutá jedna pasáž z Rostasovych vyjadrení, kde hovorí iba o tom, že v žiadnom prípade nenavádza na to, aby bolo na Židoch páchané násilie. Táto časť nasledovala po konštatovaní reportérky, že podľa znalca Rostas vytrhol výroky z kontextu. Nasledovať mala reakcia práve o Rostasa k tejto veci, čo RTVS neurobila, a tak paradoxne, po konštatovaní, že niekto niečo vytrhol z kontextu, sa toho dopustila ona.

 

Poslanie RTVS

Verejnoprávna inštitúcia má poslanie úplne opačné, než reálne ukázala v reportáži. Majú napríklad umožňovať prezentáciu menšín, alebo pre mainstream nezaujímavé veci, ako napr. prenosy zo svätých omší. Poslaním RTVS nie je byť proti niekomu predpojatá. RTVS sa pod vedením Jaroslava Rezníka dopúšťa dokázateľných nezákonných postupov a ide aj proti vlastnému Štatútu a proti zákonu. RTVS však v prípade reportáže o Rostasovi de facto neakceptovala priestor pre vyjadrenia druhých strán. Skrátená reportáž neobsahovala žiadne zo slov Rostasa, napriek tomu, že všetky si nahrala na svoju kameru. Nahrala za peniaze všetkých koncesionárskych poplatníkov. Vyjadrenie, ktoré za peniaze verejnosti nahrá, nemajú ísť do archívu. Je aj preto vhodné žiadať verejnosť, aby výrazne zatlačila na diskusiu o koncesionárskych poplatkoch. Totiž stav, keď verejnoprávna RTVS nespĺňa svoje základné poslanie a elementárne kritériá žurnalistiky, čo ukázala v tendenčných reportážach o Rostasovi, nie je stavom, s ktorým skutočne slušní ľudia môžu súhlasiť. A dokonca sa platením poplatkov na tomto stave aj nepriamo zúčastňovať. Vyjadrenie Tibora Eliota Rostasa, ktoré RTVS nahrala, ale nezverejnila, sa nachádzajú na tomto linku: https://youtu.be/V4-FsVlx7Ac

11. decembra sa na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku začal proces s Tiborom Eliotom Rostasom. Obvinil ho prokurátor Honz, ktorý vydal príkaz na domovú prehliadku. V mrazivé ráno, deň po zavraždení novinára Kuciaka a jeho snúbenice, s cieľom zrejme aj mediálne prekryť túto vraždu, špeciálna jednotka mierila nabitými zbraňami na Rostasa a jeho rodinu. Hlavným dôvodom návštevy v mrazivé ráno, bolo trestné oznámenie Pavla Sibylu, v súčasnosti člena PS/Spolu, za článok „Klin Židov medzi Slovanmi“, v ktorom Rostas citoval slovenských velikánov ako Ľudovíta Štúra. Čoskoro možno začnú stíhať každého, kto niekedy v ruke držal slovenskú päťstokorunáčku, na ktorej bol vyobrazený Štúr. A to s odôvodnením, že držať v ruke päťstokorunáčku so Štúrom je súhlasom s jeho výrokmi. Samotný príspevok, za ktorý je Rostas súdený, sa nachádza na tomto linku: https://rostas.news/klin-zidov-medzi-slovanmi „Sudca napokon uznal ako jediný posudok historika Szabóa, všetky ostatné označil za irelevantné vo vzťahu k obžalobe.“ Advokát Rostasa JUDr. Hubočan povedal: „Takto podaná obžaloba narúša právny poriadok SR. Nápadne pripomína 50. roky, keď boli postavení pred súd tzv. buržoázni nacionalisti. Pán prokurátor dnes vypustil slovo „údajné“. Doteraz ani nevedel, či sú tie citáty autentické. Názorové veci nemôžu zakladať trestnosť skutku,“ písali sme na facebooku o dôležitých informáciách, ktoré v RTVS neodzneli.

Autor bol roku 2009 pred nástupom na interné doktorandské štúdium interným zamestnancom TASR a Rezník bol jeho najvyšším nadriadeným. S Rezníkom nemal žiadny pracovný problém, spor, ani konflikt.

Zdroje:

http://cdn.srv.rtvs.sk/a542/file/item/sk/0000/statut-programovych-pracovnikov-a-spolupracovnikov-rtvs.52.pdf

http://cdn.srv.rtvs.sk/a542/file/item/sk/0000/zakon-o-rtvs.56.pdf

https://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Kauza-Sputnik-Nepochybili-sme-hovori-sef-TASR-287875

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2384279685166173 HYPERLINK „https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2384279685166173&id=1428899270704224″& HYPERLINK „https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2384279685166173&id=1428899270704224″id=1428899270704224

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/205672

https://www.facebook.com/ZEMAVEK/posts/1528082614009391?__tn__=K-R

https://www.upjs.sk/public/media/4496/4-mpar.pdf

Ak vás článok obohatil o ďalší uhol pohľadu, podporte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova. Ďakujeme.

[plsc_button url=“http://bit.ly/podporit-zemavek“ target=“_blank“ color=“red“ style=“flat“ radius=“semiround“ size=“lg“]CHCEM PODPORIŤ[/plsc_button]

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected].

UPOZORNENIE
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

 

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2021

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár