Rovnosť pred zákonom: nerezidenti Spojeného kráľovstva môžu čeliť „diskriminačným“ škrtom výdavkov na právnu pomoc

· Čas čítania: 4 min.

Pokus britskej vlády, aby bolo v Spojenom Kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska podmienku poskytnutia právnej pomoci preukázanie trvalého pobytu v krajine po dobu najmenej jedného roka, najvyšší súd zamietol s odôvodnením, že navrhovaná zmena politiky by bola nezákonná a diskriminačná.

Vo významnom rozsudku traja britskí sudcovia jednomyseľne vyhlásili, že nie je vhodné, aby parlament takýto návrh zákona prijal. Taktiež potvrdil námietku, že diskriminácia nerezidentov a to len za účelom šetrenia štátnych prostriedkov nie je legitímnym dôvodom a postupom pre zavedenie tejto politiky.

Ak by takýto princíp zakotvili v zákone, predpisy by zabránili ľuďom, ktorí by neboli  schopní preukázať, že sú rezidentmi Spojeného kráľovstva po dobu jedného roka, v prístupe k štátnemu programu právnej pomoci.

Návrh predložil britský štátny tajomník pre spravodlivosť, Chris Grayling, s tým, že  tento predpis mali zaviesť do praxe  v auguste tohto roka.  Výsledok procesu  „predstavuje pre Graylinga značnú prekážku, keďže už v čase, keď bola právna úprava  tejto veci stále len v štádiu návrhu,  začal zavádzať rozsiahle reformy.

Navrhovaná zmena politiky tajomníka spravodlivosti by mnoho jedincov nespravodlivo pripravila o možnosť zabezpečenia potrebnej právnej pomoci podľa práva Spojeného kráľovstva, ako sa vyjadrila organizácia Public Law Project (PLP) – britská právna charita, ktorá si kladie za cieľ poskytnúť osobám s nízkymi príjmami prístup k „pomoci z verejnoprávnych  prostriedkov.“

Z dôvodu, že Grayling takéto opatrenia navrhoval nezákonne,  začala charita súdnu revíziu návrhu. Organizáciu PLP v konaní zastupoval John Halford, advokát z advokátskej kancelárie Bindman.

Ako uviedol The Guardian, sudca Najvyššieho súdu Moses žalobu Ministerstva  spravodlivosti v závere konania zamietol, keďže, zákon o právnej pomoci LASPO –  zákon, na základe ktorého by sa vykonala navrhovaná zmena politiky – by smeroval  právnu pomoc len na „najzávažnejšie prípady“, ktoré majú „dostatočnú prioritu, odôvodňujúcu využitie verejných prostriedkov“.

„Nikto nemôže tvrdiť, že odopretie nároku na poskytnutie právnej pomoci nerezidentom je metódou, ktorou by sa dalo dosiahnuť adresné poskytovanie  právnej pomoci  tým, ktorí ju potrebujú najviac,“ prehlásil sudca.

Moses tiež zamietol Graylingovu teóriu, že reformy by si získali dôveru verejnosti. 

V nedávno publikovanom stručnom prehľade týkajúcom sa vládneho návrhu novely zákona o právnej pomoci britská skupina pre ľudské práva Liberty vyzvala britský parlament, aby takúto politiku ako „diskriminačnú“ odmietol.

Organizácia pre ľudské práva uviedla v citovanom dokumente niekoľko negatívnych dopadov  navrhovaných právnych predpisov. Za zmienku stojí najmä fakt, že nová legislatíva zavádza „diskriminačné skúmanie podmienok,“ ktoré sa zameriavajú na „cudzincov,“ jej „úplne neoprávnenú“ povahu, jej negatívny vplyv na „ohrozené a zraniteľné deti“ a na porušenie povinností „ktoré  Spojenému kráľovstvu vyplývajú v rámci Dohovoru OSN o právach dieťaťa v prípade jej prijatia.“

Prehľad  tiež argumentoval, že táto navrhovaná legislatíva by pripravila „mentálne a fyzicky hendikepovaných“ o dostupnosť  právnej pomoci v prípadoch, „týkajúcich sa  ich práv a záujmov“ a pre obete zneužívania a trestnej činnosti by sa stalo prakticky nemožným  dosiahnuť  spravodlivosť a zodpovednosť páchateľov.

Tento dokument podporilo niekoľko britských organizácií na ochranu občianskych práv a slobôd a organizácií na ochranu ľudských práv, Redress, The Prisoners  Advice Service, AIRE Centre, Reprieve a PLP.

Dospeli k záveru, že uzákonenie Graylingovho návrhu by bolo „výsmechom rovnosti pred zákonom, ktorá je základnou britskou hodnotou.“

Dolná snemovňa minulý týždeň hlasovala v prospech skúmania podmienky pobytu s presvedčivou prevahou sedemdesiatich hlasov. Oponujúci členovia snemovne budú nariadenie prerokovávať  na budúci týždeň.

John Halford v nadväznosti na rozhodnutie súdu, že Graylingov  návrh zákona bol vo svojej podstate diskriminačný, povedal: „Teraz potrebujeme vidieť, ako zareaguje vláda. Radi by sme verili, že Snemovňa lordov tento neoprávnene vypracovaný právny predpis neschváli.“ 

Preklad z RT

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár