Ruské sankcie voči Turecku a Ukrajine vstúpili oficiálne do platnosti

Add Comment

Ruská federácia prijala niekoľko reštriktívnych opatrení voči Ukrajine a Turecku, ktoré sú platné od prvého dňa Nového roka. Bojkot tureckých poľnohospodárskych produktov a ďalších potravín oficiálne vstúpil do platnosti v piatok 1. 1. 2016. Opatrenia prijala Moskva ako odpoveď na zostrelenie ruského lietadla Su-24 v novembri minulého roka.

Podľa dekrétu, ktorý podpísal prezident Putin 28. novembra 2015, Rusko prestáva dovážať širokú škálu tureckej poľnohospodárskej produkcie, vrátane ovocia a zeleniny, soli, hydinových výrobkov atď. Charterové lety boli v oboch smeroch zakázané a bezvízový styk prerušený kvôli „zabezpečeniu národnej bezpečnosti Ruskej federácie pred kriminálnymi a inými nezákonnými aktivitami.“ Tieto kroky implicitne poškodia veľkú časť tureckého domáceho priemyslu.

Takisto ruské spoločnosti majú od piatku zákaz najímať tureckých občanov, čo odhadom znamená okolo 90-tisíc výpovedí k 1. januáru 2016. Od zákazu bolo oslobodených celkovo 53 subjektov. Tieto oslobodené subjekty nebudú môcť prekročiť celkový počet tureckých zamestnancov, uvedený k 31. decembru 2015. Turecké spoločnosti alebo firmy vlastnené tureckými občanmi majú odteraz zákaz poskytovať služby pre štátne a mestské potreby a participovať v odvetviach ako stavebníctvo, cestovný ruch, hotelierstvo a ťažba dreva.

Rok 2016 bude rovnako znamenať dodatočný tlak na rusko-ukrajinské väzby. Prezident Putin podpísal nariadenie, zverejnené na ruskej vládnej webstránke, regulujúce tranzitnú dopravu tovaru z Ukrajiny do Kazachstanu cez ruské teritórium. Podľa nariadenia „medzinárodný automobilový a železničný tranzit ukrajinského tovaru do Kazachstanu cez ruské územie… bude možné vykonávať iba z teritória Bieloruskej republiky.“ Zároveň dodáva, že všetky dopravné prostriedky prepravujúce ukrajinský tovar cez Rusko by mali byť vybavené ruskou navigáciou Glonass na sledovanie pohybu. Vyhláška nadobudla platnosť okamžite a potrvá do 1. júla 2016 ako dodatočné opatrenie pri pozastavení rusko-ukrajinskej dohody o zóne voľného obchodu.

K pozastaveniu došlo simultánne s ukrajinskou implementáciou ekonomickej zložky asociačnej dohody EÚ-Ukrajina a vstupom do zóny voľného obchodu s EÚ. Okrem obchodných dohôd sú Moskva a Kyjev vo vzájomnom spore o dlh 3 miliardy dolárov. Ruské ministerstvo financií plánuje podať žalobu kvôli ukrajinskej platobnej neschopnosti a zároveň vo vyhlásení pripomína, že žiadny ukrajinský návrh na reštrukturalizáciu dlhu nebol predložený, hoci ruská strana je pripravená preskúmať akúkoľvek významnú ponuku. Ukrajina získala trojmiliardovú pôžičku od Ruska vo forme eurobondov v decembri 2013 na upevnenie svojej ekonomiky uprostred finančnej krízy, pričom úver bol splatný do 20. decembra 2015.

Rusko spolu s napredovaním reštriktívnych opatrení voči Turecku a Ukrajine počíta aj s vlastnou ujmou. Rusko-turecký bilaterálny obchod predstavoval približne 30-miliárd dolárov, pričom turecký poľnohospodársky export do Ruska za rok dosahoval viac ako 1 miliardu. Turecký premiér Ahmet Davutoglu Rusko za spomínané kroky odsúdil a potvrdil, že jeho krajina zvažuje možné protiopatrenia proti Rusku a v prípade potreby uvalí sankcie.

Zdroje: BRICS Post, Zero Hedge, kremlin.ruInterfax

Marián Ďuriš
"Sněží a venku se setmělo. Tato noc - a tato zima - naštěstí nebude dlouhá. Nebudeme-li chtít."

Pridaj komentár

  & Časopis