Sexuálny džihád a pasivita európskych vlád

Add Comment

Jednalo sa o veľký počet sexuálnych útokov a skutočnosť, že k nim došlo súčasne v mnohých nemeckých a európskych mestách, ktorá, prvýkrát, spôsobila zobrazenie sexuálneho džihádu na titulných stránkach časopisov takmer vo všetkých európskych médiách. Neboli to však prvé masívne sexuálne útoky migrantov na európske ženy: je to fenomén, ktorý sa deje celé desaťročia v strednej a severnej Európe, najmä v Škandinávii.

Medzi ďalšie moslimské úchylky, ktoré priniesli prisťahovalci do Európy, patrí „Taharrush“ – kolektívne znásilnenie ženyniekoľkými mužmi na verejnom priestranstve. V Európe má toto sexuálne napadnutie rovnaký komponent mužského šovinizmu ako v arabskej spoločnosti, ale s dodatočným prvkom nenávisti voči Európanom, ponižovania spoločnosti, ktorá ich uvítala. Všetko v duchu dobývania žien na európskom teritóriu, ktoré zahŕňa, napríklad v tomto videu, hrdosť moslima na účasť pri kolektívnom znásilnení 7-ročného európskeho dievčaťa.

Tieto druhy sexuálnych napadnutí sú dokumentované vo Francúzsku od konca 90.rokov a hoci autority a „politicky korektné“ médiá sa snažili útoky kryť (napr. udalosti z letného hudobného festivalu v Štokholme 2014), s udalosťami v Kolíne bola európska verejnosť už plne oboznámená, čo je prvý preventívny krok voči šíreniu zločinu. Avšak európski politici – nakazení multikultúrnou predpojatosťou – nie sú ochotní daný problém riešiť. V prípade Nemecka, úrady zakázalipolícii používať termín „znásilnenie“ v reportoch po tom, čo sa stalo na Silvestra v Kolíne nad Rýnom. Údajne kvôli “spúšťaniu islamofóbnych reakcií“, ktoré komplikujú zadržanie násilníkov. Nemci majú tieto sexuálne útoky hlásiť ako „drobné incidenty“. Naproti tomu európske vlády skresávajú slobody obetiam týchto útokov a radiaženám nevychádzať von v noci bez sprievodu. V prípade Holandska sa ženám odporúča, aby nenosili minisukne v práci. Návrat do stredoveku v mene multikulturalizmu?

Treba to povedať jasne: skupinové znásilňovanie imigrantských gangov je súčasťou islamského terorizmu v Európe a je potrebné, aby sa ním zaoberali vlády a policajné zložky. Budú mať multikultúrni európski politici dosť odvahy?

Preložené z Global Independent Analytics

Marián Ďuriš
"Sněží a venku se setmělo. Tato noc - a tato zima - naštěstí nebude dlouhá. Nebudeme-li chtít."

Pridaj komentár

  & Časopis