16.12.2018 1 Comment

K platom poslancov aj bez žltej vesty

Protestujem proti skokovitému navýšeniu platov poslancov a ústavných činiteľov. Zvýšenie ich príjmov skokom dosiahne priemerne až 1500 eur mesačne. A to už od…