29.06.2016 Add Comment

SVETOFAŠIZMUS

Kto sa chce poučiť, musí predovšetkým pochybovať, lebo pochybnosti ducha vedú k zjaveniu pravdy. AristotelesEpocha finálneho dejstva materialistickej posadnutosti&nbsp…