Stráca Amnesty International smer? 11. časť

Add Comment

Autorom článku je Norman G. Finkelstein, americký politológ a spisovateľ so židovskými koreňmi, ktorého primárnou oblasťou výskumu je izraelsko-palestínsky konflikt a Holokaust, ktorý prežili jeho rodičia. Doktorát z politológie získal na Princeton University, je autorom kníh „The Holocaust Industry“ a „Beyond Chutzpah: On the Misuse of Anti-Semitism and the Abuse of History“. Nasledujúci text je forenzná analýza správ Amnesty International (AI) o operácii „Protective Edge“.

Niet pochýb, že správe AI o operácii Protective Edge (OPE) chýbala objektivita a profesionalita. Zradila systematickou protipalestínskou zaujatosťou a apologetikou Izraela. Zaznamenala prudký ústup od nadštandardnej kvality svojich správ o izraelsko-palestínskom konflikte v priebehu posledných dvoch desaťročí. AI bude bezpochyby v pokušení odpovedať, že ak autor kritizuje proizraelskú zaujatosť, zatiaľ čo Izrael kritizuje zaujatosť propalestínsku, organizácia musí robiť niečo správne. Ak niekoho atakujú najprv vyznávači plochej Zeme a následne Zeme guľatej, znamená to, že je Zem podlhovastá? Na podrobnú a zodpovednú kritiku AI má prísť podrobná a zodpovedná odpoveď. Čokoľvek menej bude potvrdzovať, že obvinenia mierili správne.

Vo vzduchu visí jediná dôležitá otázka. Čo sa stalo? Pri absencii nezvratných dôkazov je možné len špekulovať o základoch náhlej zmeny kurzu AI. V skutočnosti, AI je len posledný z niekoľkých prípadov, ktoré vzbudzujú záujem. V roku 2011, juhoafrický právnik Richard Goldstone (predseda Komisie OSN pre ľudské práva pri vyšetrovaní operácie Cast Lead) náhle odvolal svoju podporu správe po tom, čo bola Izraelom rozpútaná prudká kampaň voči jeho osobe. V roku 2014, univerzita v Illinois nečakane prepustila profesora „v nadväznosti na kampaň proizraelských študentov, členov fakulty a sponzorov“. Nie je žiadnym tajomstvom, že Izrael v posledných rokoch prehráva bitku o verejnú mienku na Západe, predovšetkým na liberálnej pôde vysokých škôl a spoločenstiev z oblasti ľudských práv. Tiež nie je tajomstvom, že izraelská loby sa uchyľuje k zastrašovaniu a taktike veľkých ramien, aby umlčala kritiku z tejto sféry. AI bola pod dohľadom izraelskej lobistickej skupiny NGO Monitor. Nedávny prieskum o antisemitizme britskej pobočky AI naznačuje, že taktiky dosahujú požadovaný účinok. Všetky dostupné dôkazy vedú k záveru, že antisemitizmus je v európskom živote nanajvýš okrajovým javom. Podľa výsledkov prieskumu, výrazne pod 10% populácie má negatívne stanovisko k Židom, zatiaľ čo 60% má negatívny postoj k Rómom a 40% k moslimom. Účelom pravidelných kampaní, ktoré plačú nad „novým antisemitizmom“ je umlčať kritiku izraelského surového zaobchádzania s ľudskými právami. Napriek tomu britská AI podpísala v roku 2015 rezolúciu, ktorá vyzýva ku kampani proti „prebúdzajúcemu sa“ antisemitizmu.

Nech je príčina premeny AI hocijaká, spôsobenú škodu nemožno poprieť. Obhajcovia ľudských práv Palestínčanov a spravodlivého a trvalého mieru záviseli od dôveryhodného narábania AI s izraelskou hasbarou a častou proizraelskou zaujatosťou médií. Vzdanie sa svojho odborného mandátu môže ostatných desiť. Najväčší hriech AI však leží oveľa hlbšie a je ním zrieknutie sa opustených ľudí, ktorí trpia nelegálnou a neľudskou blokádou, ktorá je prerušovaná pravidelným a eskalujúcim vraždením. Už len kvôli ľuďom v Gaze dúfame, že Amnesty International nájde správnu cestu.

KONIEC SERIÁLU

Zdroj: byline.com

1. časť nájdete tu: https://zemavek.sk/articles/view/straca-amnesty-international-smer-1cast

Marián Ďuriš
"Sněží a venku se setmělo. Tato noc - a tato zima - naštěstí nebude dlouhá. Nebudeme-li chtít."

Pridaj komentár

  & Časopis