Články Currently viewing the tag: "Európa"

Prvá svetová vojna, o ktorej starostlivom plánovaní, vyvolaní a úspešnom vykonaní nadradenou skrytou vrchnosťou niet pochýb, sledovala predovšetkým cieľ, aby natrvalo – a pokiaľ možno zreteľne – presvedčila otrasené národy o nutnosti nadštátneho či celosvetového zriadenia. Masy obyvateľstva sa z lekcie ani z…(Read More)

  & Časopis