Zrodenie nadnárodnej chobotnice

Pojem korporácia sa vyskytoval už v rímskom práve, ktoré poznalo status právnickej osoby, teda útvaru ohraničeného osobitými právami a povinnosťami. Tieto spoločnosti mali vlastné stanovy, nazývané lex collegii, ktoré upravovali vnútorné vzťahy v KORPORÁCII, a fungovali ako celok. Akékoľvek právne … Čítať ďalej

0
Štáty podriadené finančnej svetovláde

Už v roku 1902 považovali vydavatelia renomovanej českej encyklopédie Ottův slovník naučný za potrebné vložiť do 19. dielu pod písmeno P túto definíciu nadvlády bohatých: „Plutokracia (gr.), vláda peňazí, bohatstvo; tiež boháči, peňažníci, peňažná aristokracia.“ Bolo to pomerne krátke obdobie … Čítať ďalej

0
1 2