Články Currently viewing the tag: "pomoc"

Delegace afrických farmářů z Jihoafrické republiky (JAR) oficiálně poprvé navštívila město Ásotthalom v Maďarsku za účelem diskuse o politické a hospodářské spolupráci. Hlavním tématem setkání, jak uvádí New Observer, bylo téma poskytovat útočiště africkýmzemědělcům v Ma…(Read More)

Po prezidentských voľbách, ktoré sa konali dňa 24. 2. 1946, sa prvou dámou Argentínskej republiky stala María Eva Ibarguren Duarte de Perón. Vtedy ženy nemali politické práva okrem Provincie San Juan a manželky kandidátov mali veľmi obmedzené verejné vystupovanie, v podstate apolitické. Prv…(Read More)

Inštitút ochrany ústavných práv je občianske združenie, ktoré propaguje demokratické mechanizmy na pracoviskách, analyzuje, monitoruje a dokumentuje pracovno-právnu legislatívu u zamestnávateľov za účelom naplnenia ich ústavných práv. V rámci svojich priorít IOÚP prispieva k riešeniu demokratických…(Read More)

  & Časopis