JUDr. Ján Drgonec, DrSc.: Aj v covidovej ére majú človeka chrániť základné práva

Bývalý sudca Ústavného súdu SR Doc. JUDr. Ján Dr­go­nec, DrSc uviedol ná­zor­ný prík­lad sudcu bratislavského súdu, ktorý v súlade s Char­tou a Do­ho­vorom o ľudských právach chránil ga­ran­tované prá­vo slo­bod­ne sa zhro­maž­ďo­vať bez obmedzení. Chr­bti­cou ma­te­riál­ne­ho práv­ne­ho štá­tu je súd­na … Čítať ďalej

0
Petícia proti potláčaniu slobody slova a za zastavenie trestného stíhania doc. Jána Dudáša, DrSc.

My, občania Slovenskej republiky, ktorá je v Ústave SR charakterizovaná ako „zvrchovaný, demokratický a právny štát“, žiadame neodkladné zastavenie zneužívania represívnych zložiek politickej moci a neodkladné zastavenie trestného stíhania vedca a vysokoškolského pedagóga doc. Jána Dudáša, DrSc. v zmysle čl. 19 Všeobecnej deklarácie ľudských práv … Čítať ďalej

0
x

Dostávajte upozornenia na výber najlepších článkov priamo do vašej e-mailovej schránky.