Terapia smiechom

· Čas čítania: 2 min.
Foto: Shutterstock

Smiech môže byť rôzny – tajomný, provokatívny, nenápadný, bujarý, ale aj liečivý. Za začiatky terapie smiechom môžeme považovať obdobie tridsiatych rokov, keď klauni prvýkrát začali navštevovať deti s obrnou.

Pozitívne účinky terapie smiechom potvrdzuje aj Norman Cousins vo svojej knihe Anatómia choroby z roku 1979, kde autor z vlastnej skúsenosti podrobne popisuje, ako použil smiech na zmiernenie bolesti pri liečbe bolestivého chronického zápalového ochorenia chrbtice – ankylozujúcej spondylitídy.

Pripomeňme si stručnú históriu tejto terapie. Prvým lekárom zaoberajúcim sa účinkami smiechu bol doktor William F. Fry, profesor psychológie na Stanfordskej univerzite v Kalifornii. Požiadal dokonca o verejné financovanie výskumov, ktoré mu nepridelili pre rozpočtové obmedzenia v čase vojny vo Vietname. Na neformálnom základe zverejnil množstvo významných štúdií o fyziologických procesoch, ktoré vyvoláva smiech.

Ako výskumník sa terapiou smiechom zaoberal doktor Lee S. Berk, imunológ na Univerzite v Loma Linde. Študoval účinky veselého smiechu na reguláciu hormónov od 80. rokov. Spolu s kolegami zistili, že smiech pomáha mozgu regulovať stresové hormóny kortizol a epinefrín. Objavili aj súvislosť medzi smiechom a tvorbou protilátok proti infekciám a endorfínov, prirodzených liekov proti bolesti.

Ďalej sa touto tematikou zaoberal aj doktor Mickael Miller, riaditeľ Centra preventívnej kardiológie v zdravotnom stredisku v Marylande. Podľa Millera smiech súvisí so zdravou funkciou ciev. Jeho štúdie zistili, že smiechom sa tkanivo tvoriace vnútornú výstelku ciev rozširuje s cieľom zvýšiť prietok krvi, kým stres má opačný účinok – zužuje cievy a znižuje prietok krvi.

Na tieto poznatky naviazali aj iní, ako napríklad psychologička Annette Goodheartová z Kalifornie, ktorá sa špecializovala na terapiu smiechom a ako prvá vytvorila teoretický rámec pre použitie simulovaného smiechu. Vytvorila súbor techník pomáhajúcich uvoľniť silné alebo potlačené emócie.

Smiech sa stal aj súčasťou meditačných techník a jogy. Vznikla tak tzv. smiechová joga, ktorá kombinuje dýchaciu techniku pránajámu. Joga smiechu sa praktizuje aj v centrách pre seniorov, v zariadeniach sociálnych služieb, školách, korporáciách, zariadeniach pre telesne a mentálne postihnutých, aj vo väzniciach. Terapia smiechom je vhodná aj v dobe pandémie. Na internete môžete nájsť množstvo rôznych inštruktážnych videí. Preto je terapia smiechom veľmi dostupným prostriedkom, ktorým si môžete uchovať svoje mentálne aj fyzické zdravie aj počas pandémie.

Ako vlastne terapia smiechom funguje? Princíp terapie smiechom spočíva v tom, že telo nie je schopné rozlíšiť medzi smiechom ako cvičením a prirodzeným smiechom. Tieto dva typy smiechu majú teda rovnaký dopad na telesné zdravie. Účinky smiechu delíme na krátkodobé a dlhodobé

AUTOR: Anna Holubová

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2021

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár