TEXT DEKLARÁCIE SLOVIENOV

· Čas čítania: 2 min.
Foto: Facebook

My, roduverní potomkovia Staroslovienskych rodov, ktorým v žilách koluje krv našich slávnych predkov, dedičia zeme vymedzenej Karpatskými horami, riekou Dunaj a Panónskou nížinou, kde sme v minulosti spoločne tvorili našu Starosloviensku Dŕžavu, v ktorej sa uplatňovala rodová samospráva a žilo sa podľa svedomia, vyhlasujeme:

Sme Kultúrne a jazykovo jednotná spoločnosť so svojím vlastným svetoponímaním, mytológiou, staroslovienskym jazykom a písmom, symbolmi, ošatením, hudbou, spevom, tancom, jedlom, staviteľstvom, remeslami, poľnohospodárstvom, bojovou a telesnou Kultúrou.

Ctíme si slobodu myslenia, vyznania a viery, ktorú má zároveň každý právo verejne a slobodne prejavovať. Uplatňujeme si právo slobody a sebarealizácie, pamätajúc a hlásiac sa k dedičstvu našich predkov – k staroslovienskej kultúrnej tradícii, zvykom a k životu v súlade s Prírodou a Svedomím.

Žiadame medzinárodné spoločenstvo národov o okamžité uzavretie pokoja a mieru na všeľudských zásadách, aby bol pokoj taký, že by medzinárodnoprávnymi zárukami znemožňoval ďalšiu vojnu a zbrojenie.

Sme hrdí na naše snaživé, svedomité, čestné a nadané staroslovienske rody, ktoré vzdor neslýchanému vyše tisícročnému útlaku si zachovali vysokú úroveň Kultúry, jazyka, tradícií, svojrázu a obyčajov.

Veríme, že naše Spoločenstvo Slovienov nebude vylúčené z požehnania pokoja a mieru, ale i jemu bude dopriate, aby sa podľa svojrázu mohlo vyvíjať a zachovávať pôvodnú Kultúru, jazyk, písmo, tradície a obyčaje Slovienov, aby podľa svojich síl, umu, vedomia, svedomia a tvorivej budovateľskej práce prispelo k všeobecnému blahu a pokroku človečenstva.

Deklarácia bola prijatá dňa 12. 12. 2018 o 12.00 hodine
na vrchu Zobor – Karpaty – Slovensko
Slovanské združenie Slavica
Nitra

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2021

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár