V pondelok si pripomenieme Deň genocídy Slovanov. Holokaust sa netýka len jedného národa

Foto: Eugen Rusnák

22. júna si po tretíkrát pripomenieme medzinárodný pamätný Deň genocídy Slovanov. Bol vyhlásený pred dvoma rokmi a schválený na slovanských zjazdoch v Prahe a Moskve. Prečo bol vyhlásený? Keď sa dnes hovorí o holokauste a genocíde, mnohí majú na mysli iba jednu konkrétnu národnosť. Ale pojmy „holokaust“ a „genocída“ sa bezprostredne týkajú aj ďalších národností, čo sa vôbec nespomína. Slovanskí aktivisti sa rozhodli napraviť túto nespravodlivosť.

Pre začiatok sa pokúsime pochopiť, koho sa dotkli holokaust a genocída v období druhej svetovej vojny. Aby nás slniečkári, liberáli a iní „odborníci“ neobvinili z konšpirácie a ohovárania, budeme sa snažiť používať skôr západné a židovské zdroje. Väčšina z nich uvádza nasledovné čísla: pred druhou svetovou vojnou na svete žilo 16,5 – 16,6 milióna Židov. Po druhej svetovej vojne ich bolo 11,5 milióna. Aj keď mnohé vyššie spomínané zdroje uvádzajú, že počas druhej svetovej vojny zahynulo 6 miliónov Židov, elementárne zrátanie ukazuje, že ich, podľa západných a židovských zdrojov, muselo byť približne 5 miliónov.

Inštitút plánovania politiky židovského národa ešte pred 2 rokmi uvádzal, že v súčasnosti na svete žije 14,2 milióna Židov a spolu s potomkami zo zmiešaných manželstiev, ktorí sami seba identifikujú ako Židia, je celkovo 16,5 milióna Židov – presne, ako pred druhou svetovou vojnou. Tieto správy citoval, napríklad, aj britský denník The Guardian – https://www.theguardian.com/world/2015/jun/28/jewish-global-population-approaches-pre-holocaust-levels. Podobné čísla uvádza aj Ústredný štatistický úrad Izraela https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5226589,00.html. Židovská nezisková organizácia Jewish People Policy tiež informovala, že po 70 rokoch od holokaustu je počet Židov rovnaký ako pred druhou svetovou vojnou.

Čiže, podľa týchto zdrojov, zahynula takmer tretina populácie Židov a preto je pripomínanie holokaustu a genocídy, spáchanej na Židoch, na mieste. Tretina populácie je obrovské číslo. Lenže aj podľa západných a židovských zdrojov, toto číslo je čiastočne prehnané. Drvivá väčšina západných a židovských zdrojoch, čo sa týka počtu obetí druhej svetovej vojny rôznych krajín a národností, vo svojich štatistikách uvádza ako počet vojakov, ktorí zahynuli v bojoch, tak aj počet ďalších obetí – civilistov. Na druhej strane, pri obetiach židovskej národnosti sa nerozlišujú civilné a vojenské obete. Jednoducho uvádzajú, že v období druhej svetovej vojny zahynulo takmer 5 miliónov Židov.

Avšak nie všetci z nich boli civilisti, na ktorých bola spáchaná genocída. Podľa židovských zdrojov, takmer 1,5 milióna Židov bojovalo v armádach protihitlerovskej koalície a stovky tisíc z nich zahynulo na frontoch. Čiže sa nedá zaradiť ich do štatistiky civilných obetí holokaustu a genocídy. Napríklad, „Múzeum židovského vojaka druhej svetovej vojny“ uvádza, že 556 tisíc Židov bojovalo v radoch americkej armády, 501 tisíc Židov v radoch Červenej armády. Celkovo v armádach 13 štátov bojovalo proti fašistom 1,4 milióna Židov.

Pričom, podľa „Múzea židovského vojaka druhej svetovej vojny“, daná štatistika neberie do úvahy 93 310 židovských partizánov a ilegálnych bojovníkov na územiach okupovaných nacistami. Potom približne 1,5 milióna Židov bojovalo proti fašistom v rôznych krajinách. Boli to hrdinovia, ale takí, ktorí zahynuli v bojoch so zbraňami v rukách, fakticky nemôžu byť zapísaní do zoznamu Židov – civilistov, na ktorých bol spáchaný holokaust a genocída – https://www.jewmil.com/stati/47-evre-i-vo-vtoro-j-mirovo-j-vojne.

Malá poznámka. Mnohí čitatelia určite vedia, že vo viacerých krajinách žijú Židia, ktorí z tých alebo iných dôvodov neuvádzajú (nezverejňujú) svoju národnosť, ale sa reprezentujú, napríklad, ako príslušníci národnostnej väčšiny krajiny, v ktorej žijú… Podľa niektorých zdrojov, na svete žije (a tiež žilo aj pred druhou svetovou vojnou) oveľa viac ľudí židovskej národnosti, ako uvádzajú oficiálne západné a židovské zdroje, teda nie 16,5 milióna, ale o niekoľko miliónov viac. Ak berieme do úvahy tento fakt a to, že v bojoch armád protihitlerovskej koalície zahynulo niekoľko stoviek tisíc Židov, zistíme, že percentuálny počet civilistov židovskej národnosti, na ktorých bol spáchaný holokaust a genocída v období druhej svetovej vojny je menší, a teda nebol spáchaný na tretine Židov.

Bezpochyby, či už genocídu spáchali na tretine, štvrtine alebo desatine Židov, v každom prípade je to obrovský zločin. Tieto čísla sme spomenuli a situáciu podrobne rozoberali iba preto, aby sme podotkli, že genocídu a holokaust spáchali nielen na Židoch, ale aj na ľuďoch mnohých iných národností, vrátane Slovanov, o ktorých sa verejne nehovorí. A práve to je obrovská historická nespravodlivosť. Vieme, že v politike platí dvojitý meter. Ale nemal by platiť aj v prípade genocídy a holokaustu. Boli spáchané voči Židom, ale treba uznať, že boli spáchané aj voči mnohým iným. Ale, bohužiaľ, nehovoria o tom svetoví politici, historici, odborníci, médiá…

Mnohé západné zdroje a Wikipedia uvádzajú, že počas druhej svetovej vojny zahynulo približne 27 miliónov obyvateľov ZSSR, z toho 14 miliónov Rusov, 7 miliónov Ukrajincov, 2,5 milióna Bielorusov a pod. Ďalej 6 miliónov obyvateľov Poľska, 1,7 milióna obyvateľov Juhoslávie, 355 tisíc obyvateľov Československa, 20 tisíc obyvateľov Bulharska a celkovo vyše 32 miliónov obyvateľov slovanských štátov! Nie všetci z nich boli slovanskej národnosti, ale v každom prípade zahynulo takmer 30 miliónov Slovanov. Je to oveľa viac, presnejšie, šesťnásobne viac, ako 5 miliónov Židov. Ale o holokauste a genocíde, spáchaných na Slovanoch, nikde niet ani chýru, ani slychu.

Demokratický“ Západ tieto štatistiky akosi netrápia a nevzrušujú. Nie je to zasa dvojitý meter? Podľa západných štatistík, počas druhej svetovej vojny zahynulo minimálne 14 miliónov Slovanov – civilistov (mnohé iné zdroje uvádzajú počet približne 20 miliónov civilistov), na nich všetkých bol spáchaný holokaust a podrobili sa genocíde. Aj o tom je pamätný Deň genocídy Slovanov 22. júna.

Slovanov, rovnako ako Židov, transportovali do táborov smrti, kde ich zabíjali, nechali zomrieť hladom, umučili ich, zadusili v plynových komorách. Slovanov, rovnako ako Židov, fašisti zabíjali v mestách a obciach, mučili, vešali, strieľali, upálili v domoch a kostoloch. Niekto už zabudol na Lidice, Chatyň a iné obce, kde zaživa upálili Slovanov? Nebol to holokaust, nebola to genocída?

Európske zdroje uvádzajú, že počas druhej svetovej vojny bol príslušníkmi fašistických armád a nacistickými žoldniermi vyhubený obrovský podiel obyvateľov mnohých krajín: Juhoslávia 6,67%, Litva 14,12%, Lotyšsko 11,35%, Poľsko 16,09%, Sovietsky zväz 13,77% atď. – https://sk.wikipedia.org/wiki/Obete_druhej_svetovej_vojny.

Napríklad, v Bielorusku počas druhej svetovej vojny zabili štvrtinu obyvateľstva. Niektoré zdroje dokonca uvádzajú, že tretinu. Odvolávajú sa na to, že počet obyvateľov Bieloruska v roku 1941 bol 9 183 400 a ľudské straty počas vojny dosiahli 3 074 193 osôb – https://www.sb.by/articles/pogib-kazhdyy-tretiy.html. Tak alebo onak, sú to obrovské straty. Nie sú porovnateľné so stratami ľudí židovskej národnosti? Ale kto na svete dnes spomína holokaust a genocídu, spáchanú voči Bielorusom? Prečo panujú dvojité štandardy?

Dokonca aj európske zdroje síce holokaust spájajú s likvidáciou Židov, ale tiež uznávajú, že v širšom zmysle slova a v jeho správnom význame to znamená likvidáciu nielen jednej, ale viacerých národnostných, politických, náboženských a iných skupín.

Citujme Wikipediu: „Holokaust (z gréc. holokauston a angl. holocaust), hebr. ekvivalent šoa (zničenie, záhuba) bola „štátom programovo riadená a plánovaná perzekúcia a genocída európskych Židov uskutočňovaná 1933–1945 nacistickým Nemeckom a jeho satelitmi“.[Nemci ju nazývali „konečné riešenie Židovskej otázky“ (nem. Endlösung der Judenfrage). V širšom zmysle je slovom holokaust označovaný i celý nacistický perzekučný systém väzníc a táborov ako celok, respektíve nacistická perzekúcia všetkých etnických, náboženských a politických skupín. Tj. (chronologicky): politických odporcov (najmä komunistov a sociálnych demokratov), Svedkov Jehovových, telesne či mentálne postihnutých, homosexuálov, Židov, Rómov, Poliakov a občanov Sovietskeho zväzu. V rámci genocídy namierenej na židovské etnikum bolo vyvraždených okolo 6 miliónov Židov.[ Pokiaľ pod pojmom holokaust chápeme nacistickú perzekúciu ako celok, hovoríme o počte obetí holokaustu medzi 11 až 17 miliónmi ľudí.“ – https://sk.wikipedia.org/wiki/Holokaust.

Zopakujeme poslednú pozoruhodnú frázu: „Pokiaľ pod pojmom holokaust chápeme nacistickú perzekúciu ako celok, hovoríme o počte obetí holokaustu medzi 11 až 17 miliónmi ľudí…“ Čiže v rámci holokaustu bolo zabitých nielen 5 miliónov Židov, ale ďalších 6 až 12 miliónov civilistov iných národností. Nebol to holokaust voči nim? Nebola to genocída?

Pre úplnosť a presnosť tejto správy na Wikipedii doplním iba, že slovo „holokaust“ pochádza z gréckych slova „holo“, čo znamená „celý“ a „kaustos“ – „spáliť“. A tieto dve grécke slová zreteľne odrážajú podstatu toho, čo sa v období druhej svetovej vojny páchalo nielen voči Židom, ale aj voči ľuďom iných národností, vrátane Slovanov. O tom sa akosi „skromne mlčí“. Občas sa okrajovo spomína genocída voči Arménom (1915 – 1918), rwandská genocída a niektoré iné, ale sa vo svete akosi nehovorí o holokauste, spáchanom voči Slovanom počas druhej svetovej vojny, a ani o genocíde voči Slovanom.

A práve preto slovanské občianske združenie Slavica (sídliace v Nitre) počas Všeslovanskej národopisnej slávnosti – Slovanská Praha 2018, ktorá sa konala v dňoch 7. až 9. júna 2018, podalo prostredníctvom svojho predsedu Miloša Zverinu návrh, aby bol dátum 22. 6. uznaný ako pamätný Deň genocídy Slovanov. Uvedený návrh bol jednohlasne prijatý na spoločnom plenárnom zasadnutí troch medzinárodných slovanských organizácií: Všeslovanského výboru so sídlom v Prahe, Všeslovanského zväzu so sídlom v Moskve a Medzinárodnej Slovanskej rady so sídlom v Kyjeve. Tento návrh logicky nadväzoval na Uznesenie XII. Slovanskej rady „O genocíde Slovanov“, ktoré bolo prijaté 23. mája 2015 v Moskve.

Preto 22. júna 2018 slovanské občianske združenie Slavica zorganizovalo prvýkrát verejné zhromaždenie v Nitre (Park na Sihoti) pri pamätnom kameni Ciest víťazstva a slovanskej lipe, kde si spolu s členmi rôznych občianskych organizácií a návštevníkmi z celého Slovenska a dokonca aj zo zahraničia pripomenulo genocídu Slovanov. Prirodzene, nebolo jednoduché vybrať vhodný dátum tak, aby sa s ním mohol stotožniť čo najväčší počet Slovanov.

Počas posledného tisícročia bolo proti Slovanom spáchaných niekoľko genocíd. No tá najväčšia a najlepšie zdokumentovaná je genocída, ktorá sa odohrala voči Slovanom počas druhej svetovej vojny. V tejto vojne bolo najviac zaznamenaných obetí práve u východných Slovanov (Rusi, Bielorusi a Ukrajinci). Sovietsky zväz, čiže východní Slovania boli napadnutí práve 22. júna 1941 nacistickým Nemeckom. Okrem toho, okolo letného slnovratu napadol aj Napoleon Rusko a u južných Slovanov sa tiež v tomto čase (Vidovdan) odohralo viac tragických udalostí. Preto z úcty voči desiatkom miliónov obetí Slovanov je práve 22. jún najvhodnejší na Pamätný deň genocídy Slovanov.

Tento rok sa podujatie v Nitre v pondelok, 22. júna, začne o 17. hodine pri pomníku vojakovi – osloboditeľovi v centre mesta a potom sa účastníci premiestnia do mestského parku, kde budú pokračovať v akcii pri pamätnom kameni, tabuli a slovanskej lipe.

Autor článku ani náhodou nepochybuje, že proti miliónom Židov bol spáchaný holokaust a podrobili sa genocíde, a považuje to za obrovský zločin. Jediným zámerom tohto článku bolo poukázať na to, že holokaust bol spáchaný a genocíde sa podrobili aj desiatky miliónov ľudí iných národností, vrátane Slovanov. Presné čísla a desatiny percent nech stanovia skutoční odborníci. Ja som poukázal iba na to, že minimálne rovnaký holokaust, ako voči Židom, bol spáchaný aj voči Slovanom.

Jednoducho pravda, čestnosť, objektivita a spravodlivosť by mali byť nado všetko. Aj preto si v pondelok, 22. júna, pripomenieme Deň genocídy Slovanov – aby sa genocída na Slovanoch a na ľuďoch iných národností už nikdy nezopakovala…

Zdroje:

1. https://sk.wikipedia.org/wiki/Holokaust

2. Jewish global population approaches pre-Holocaust levels, The Guardian, 28. 6. 2015

3. Сколько в мире евреев и в каких странах они живут, Вести, Израиль, 10. 4. 2018

4. Евреи во Второй мировой войне, Jewmil.com. Интернет-проект по увековечиванию памяти воинов – евреев

5. Yad Vashem, The Holocaust Martyrs’ and Heroes’ Remembrance (Pamätný komplex histórie holokaustu)

6. Yitzhak Arad, Be-zel ha-degel ha-adom (Tel Aviv: Misrad Ha-Bitahon – Hozaa La-Or, 2008), str. 35

6. Gerhard L. Weinberg: A World at Arms. A Global History of World War II. (Cambridge University Press, 1994)

Ak vás článok obohatil o ďalší uhol pohľadu, podporte ľubovoľnou čiastkou slobodu slova. Ďakujeme.

CHCEM PODPORIŤ

 

Vyhlásenie: Názory autora sa nemusia zhodovať s názormi vydavateľstva Sofian, s.r.o. Zodpovednosť za obsah tohto článku nesie výhradne jeho autor. Vydavateľstvo Sofian, s.r.o. nie je zodpovedné za akékoľvek prípadné nepresné či nesprávne informácie v tomto článku. Sofian, s.r.o. dáva súhlas na zdieľanie našich pôvodných článkov na ďalších nekomerčných internetových stránkach, ak nebude zmenený ich text a názov. Pri zdieľanom článku musí byť uverejnený zdroj a autor. Ak chcete články z nášho webu publikovať v tlači či inými formami, vrátane komerčných internetových stránok, kontaktujte redakciu na [email protected].

UPOZORNENIE
Vážení čitatelia – diskutéri. Podľa zákonov Slovenskej republiky sme povinní na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní poskytnúť im všetky informácie zozbierané o vás systémom (IP adresu, mail, vaše príspevky atď.) Prosíme vás preto, aby ste do diskusie na našej stránke nevkladali také komentáre, ktoré by mohli naplniť skutkovú podstatu niektorého trestného činu uvedeného v Trestnom zákone. Najmä, aby ste nezverejňovali príspevky rasistické, podnecujúce k násiliu alebo nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine a podobne.

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2022

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

One Response

  • Rátajú sa do holocaustu Slovanov aj milióny obetí ktoré dal zabiť Stalin a jeho režim v Sovietskom zväze ? Ak nie tak článok súdruha Evgenija Paľceva je nekorektný.

Leave a Reply