11.07.2019

VIDEO: Taká „nevinná“ lobotómia

Jessi Cruickshank je Kanadská televízna osobnosť. V duchu liberalizmu sa takto „milo“ podieľa na lobotómii detí v otázkach homosexuality, rodičovstva… Pozrite si video, akú interakt…

09.06.2019

VIDEO: Fašizácia spoločnosti

– Vystúpenie T.E.Rostasa na Bibliteca Slavica v Dome Matice slovenskej v Nitre o zásadných deštrukčných vplyvoch, o ktorých sa dnes nesmie hovori…