Vyhlásenie predsedov zahraničných výborov PSP ČR a NR SR adresované vládam krajín V4

· Čas čítania: 2 min.
Bratislava 2. mája 2014 (Zahraničný výbor NR SR) – Predsedovia zahraničných výborov Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky a Národnej rady Slovenskej republiky Karel Schwarzenberg a František Šebej sa na spoločnom pracovnom stretnutí dňa 29. apríla 2014 v Prahe dohodli na nasledujúcom vyhlásení adresovanom vládam krajín V4:
 
• Sme znepokojení vývojom na východe Európy, ktorý je charakterizovaný porušovaním medzinárodného práva, územnej integrity a taktiež vynorením sa geopolitických hrozieb, ktoré sa týkajú aj našich krajín.
 
• Odsudzujeme porušenie medzinárodných záväzkov a medzinárodného práva zo strany Ruskej federácie, ktoré znamená narušenie rovnováhy vzniknutej následkom ukončenia studenej vojny.
 
• Vzniknutú situáciu považujeme za natoľko znepokojujúcu, že je potrebné prehodnotiť prístup európskych krajín, a špeciálne V4, k obrane slobody a demokracie v našich krajinách.
 
• Apelujeme preto na krajiny V4, aby bližšie koordinovali svoj prístup k obrane a k fungovaniu ozbrojených síl a aby sa pričinili ako v rámci NATO, tak v EÚ o prijatie potrebných opatrení zodpovedajúcich zmenenej situácii.
 
• Sme presvedčení, že takéto opatrenie bude vyžadovať významné zvýšenie finančných prostriedkov na obranu v našich krajinách.
 
• Sme presvedčení, že iba sloboda nám zaisťuje rozvoj, pokrok a prosperitu v budúcnosti
 
Zdroj a foto: NR SR

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2021

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár