Zásadná zmena Slovenska 2018

· Čas čítania: 2 min.

Milí priatelia i nepriatelia,

namiesto novoročného blahoželania, ktorých všetci dostávame v plnej hojnosti sa s vami chceme podeliť o víziu na rok 2018.

Nedávno sme sformovali politickú platformu, ktorá v roku 2018 aktívne vstúpi do verejnej diskusie o budúcnosti našej vlasti. Jej prioritou bude motivovať a informovať ľudí rezonujúcich s ideami tejto platformy. Tá postaví svojho prezidentského kandidáta vo voľbách v apríli 2019. Jeho priority bude počas roku 2018 platforma veľmi dôsledne a intenzívne formulovať a zároveň šíriť v čo najmasívnejšom rozsahu. Už dnes vieme, že základné princípy, ktoré kandidát Slovensku ponúkne, budú nasledovné:

 1. Výrazné posilnenie kompetencií prezidenta, spolu s jeho významným poradným tímom v oblasti vnútornej aj zahraničnej politiky.
 2. Predloženie nového volebného zákona vychádzajúceho z pôvodných tradícií. Eliminovanie permanentnej recyklácie politických strán systémom vychádzajúcim z celonárodného snemu prirodzených komunálnych a regionálnych autorít. Revitalizácia „kopného práva“ a „rodových statkov“ prispôsobená súčasnej realite.
 3. Funkčné referendum, ktoré bude základným nástrojom demokracie. V ňom sa budú občania rozhodovať o tých najzávažnejších otázkach súčasnosti: neutralite, vzťahu k EÚ, sankciách voči Rusku a ďalších.
 4. Prehodnotenie zahraničnej politiky tak, aby sa Slovensko stalo strategickým mostom medzi EÚ a eurázijským teritóriom.
 5. Nová koncepcia verejno-právnych médií, ktoré dnes zohrávajú nevyváženú úlohu bez kontroly občanov.
 6. Vyvážené zahranično-politické vzťahy s Ruskou federáciou, USA a Čínou, ale aj efektívnejšia koordinácia spolupráce s krajinami V4.
 7. Komplexné rozšírenie obchodných vzťahov aj na eurázijské trhy či Šanghajskú organizáciu pre spoluprácu a pod.
 8. Posilnenie vzdelávania, kultúry a histórie v kontexte postavenia slovanskej identity v globalizovanom svete. Výraznejšia podpora všeslovanskej vzájomnosti.
 9. Redefinovanie postavenia neziskových organizácií, ktorých príjmy prichádzajú zo zahraničia.
 10. Schengenská dohoda rozhodne áno, no s nevyhnutnosťou koordinácie ochrany jej vonkajších hraníc. Riešenie imigrantskej krízy má byť predmetom referenda a výsledkom vôle ľudí – nie byrokratických nariadení EÚ. Strážiť musíme hranice, namiesto stráženia našich ulíc. Riešením imigrantskej krízy nie je prílev imigrantov do Európy, ale podpora ich domovských krajín – a to predovšetkým štátmi, ktoré tento stav spôsobili.
 11. Odmietnutie odovzdávania kompetencií Slovenskej republiky Nemecku a Francúzsku v programe tzv. jadra tak, aby nezanikla naša národná suverenita a identita.
 12. Zásadné zmeny v zdravotníctve a v oblasti sociálnych vecí a rodiny tak, aby tento segment nebol predmetom porušovania ústavou garantovaných práv občana. Obnova právneho štátu a sfunkčnenie mechanizmov zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci.

Počas roka 2018 budeme pravidelne informovať o tom, ako tieto ale aj ďalšie body programu prezidenta prenesieme do reality.

Veľa šťastia v roku 2018 nám všetkým.

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

2 Responses

Pridaj komentár