2percenta

· Čas čítania: 3 min.

 

Podrobný postup pre poukázanie 2 % dane vrátane linkov na všetky potrebné tlačivá a adresy daňových úradov:

 

FYZICKÁ OSOBA: ZAMESTNANEC


Pozor: Svoje 2 % môžete venovať len vtedy, ak bola Vaša daň za celý rok 2018 vyššia ako 150 € (podiel Vašich 2 % teda musí byť minimálne 3 €).
Zamestnávateľ Vám túto sumu určite rád prezradí.

Najprv Vám zamestnávateľ musí pripraviť ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň. Požiadajte ho oň najlepšie do 15. 2. 2019. Po tomto termíne ho pre Vás už nemusí urobiť – ale pri troške dobrej vôle môže.

Požiadajte zamestnávateľa o vyplnenie tohto Potvrdenia o zaplatení dane

Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_01-2019

 

Potom vyplňte toto Vyhlásenie o poukázaní 2 %

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby

 

Najneskôr do 30. apríla 2019 doručte obidve tlačivá (z bodu 2. a 3.) daňovému úradu
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost

 

V prípade poslania tlačív poštou platí dátum z pečiatky na obálke.

Upozornenie:
Ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete
poukázať až 3 % z odvedených daní. Musíte však od organizácie/prijímateľa
dobrovoľníckej činnosti http://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-406, pre
ktorú/ktorého ste v roku 2018 dobrovoľnícky
pracovali, získať potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín
dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie priložte k Potvrdeniu o zaplatení
dane a k Vyhláseniu o poukázaní 2 % (3 %). Minimálne 40 hodín nemusíte
odpracovať iba v prospech 1 organizácie, či jednotlivca – celkový počet
môžete „vyskladať“ aj z práce pre viaceré organizácie.

 

FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ SI PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE SAMA


Pozor: Svoje 2 % môžete venovať len vtedy, ak bola Vaša daň za celý rok 2018 vyššia ako 150 € (podiel Vašich 2 % teda musí byť minimálne 3 €).
Vyplňte potvrdenie o zaplatení dane

Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-FO-A__2018

Súčasťou tlačiva je aj oddiel VIII. Vyhlásenie o poukázaní  podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby v prospech 1 prijímateľa.

Vyplňte do tohto oddielu tieto údaje:

IČO: 42264146
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): SOFIAN Publishing
Sídlo: Vajnorská 94, 831 04 Bratislava

 

alebo

Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-FO-B__2018

Súčasťou tlačiva je aj oddiel XII. Vyhlásenie o poukázaní  podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby v prospech 1 prijímateľa.

Vyplňte do tohto oddielu tieto údaje:

IČO: 42264146
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): SOFIAN Publishing
Sídlo: Vajnorská 94, 831 04 Bratislava

Do 31. marca 2019 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania)
doručte tlačivo daňovému úradu
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost a uhraďte daň. V prípade poslania tlačív poštou platí dátum z pečiatky na obálke.

Upozornenie:
Ak ste v roku 2018 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete
poukázať až 3 % z odvedených daní. Musíte však od organizácie/prijímateľa
dobrovoľníckej činnosti http://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-406, pre
ktorú/ktorého ste v roku 2018 dobrovoľnícky pracovali, získať potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie priložte k Potvrdeniu o zaplatení dane a k Vyhláseniu o poukázaní 2 % (3 %). Minimálne 40 hodín nemusíte odpracovať iba v prospech 1 organizácie, či jednotlivca – celkový počet môžete „vyskladať“ aj z práce pre viaceré organizácie.

 

PRÁVNICKÁ OSOBA


Pozor: Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2018 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2019 (zvyčajne do 31.3.2019) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)

Vyplňte potvrdenie o zaplatení dane.

Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-PO__2018

Súčasťou tlačiva je aj oddiel časť VI. tu sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

Vyplňte do tohto oddielu tieto údaje:
IČO: 42264146
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): SOFIAN Publishing
Sídlo: Vajnorská 94, 831 04 Bratislava

Do 31. marca 2019 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) doručte tlačivo daňovému úradu
https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost a uhraďte daň.

 

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK

Pridaj komentár