Telefonické objednávky: 0915 895 328 (od 9.00 hod. – 16.00 hod.)
Objednávky e-mailom: [email protected]
(pri platbe bankovým prevodom je potrebné zadať variabilný symbol z vytvorenej objednávky )

Vydavateľ:
Vydavateľstvo SOFIAN, s.r.o.
Vajnorská 94
83104 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Vydavateľstvo SOFIAN, s.r.o.
Hattalova 12/C
831 03 Bratislava
E-mail: [email protected]

Bankový účet:
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK80 0900 0000 0050 4473 3532
IČO: 44 564 058
DIČ: 282 000 26 25
IČ DPH: SK 282 000 26 25

FOND SOFIAN – transparentný účet:
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK87 0900 0000 0051 1928 5181