Ing. Filip Rázga, PhD.

· Čas čítania: 1 min.

Prečo som Zem&Vek Pozitívny? Zem&Vek jednoznačne stimuluje diskusiu, kladie otázky a podnecuje k premýšľaniu. Otvára tabuizované témy, čo celkom jednoznačne prispieva k objektivizácii často podsúvanej reality. Táto odvaha mi imponuje.

Ing. Filip Rázga, PhD.

vedecký pracovník Ústavu polymérov SAV

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK