Ing. Filip Rázga, PhD.

Prečo som Zem&Vek Pozitívny? Zem&Vek jednoznačne stimuluje diskusiu, kladie otázky a podnecuje k premýšľaniu. Otvára tabuizované témy, čo celkom jednoznačne prispieva k objektivizácii často podsúvanej reality. Táto odvaha mi imponuje.

Ing. Filip Rázga, PhD.

vedecký pracovník Ústavu polymérov SAV

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2022

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK