Články Currently viewing the tag: "Európska únia"

Len niekoľko dní späť sa Európska Únia rozhodla zatvoriť svoje vnútorné hranice, pričom nevypracovala žiadne všeobecné zásady a doporučenia pre krajiny, ktoré čelia hrozbe spôsobenej pandémiou. Petr Mach, bývalý poradca Václava Klausa v rozhovore pre parlamentilisty povedal, že: „Európska Únia je domček…(Read More)

  & Časopis