Ing. Jiří Mihola, CSc.

„Je s podivem, jak tvrdošíjně a vynalézavě se někteří padouši snaží brát lidem to nejcennější, co mají, tj. rozum. Jen všestranné poznání vede ke svobodě. Toho může dosahovat jen celá společnost, byť s pomocí svých jedinců, kteří by měli vykonávat to, k čemu mají nejlepší schopnosti, neboť taková práce nevysiluje, nýbrž povznáší. Zem&Vek otevírá cestu k pravdě. Není nic horšího, než nevědět.“

Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.

bývalý riaditeľ Ústredného ústavu národohospodárskeho, pedagóg Vysokej školy finančnej a správnej, správca pobočky poradne antropologickej biotypológie

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2022

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK