Ing. Jiří Mihola, CSc.

· Čas čítania: 1 min.

„Je s podivem, jak tvrdošíjně a vynalézavě se někteří padouši snaží brát lidem to nejcennější, co mají, tj. rozum. Jen všestranné poznání vede ke svobodě. Toho může dosahovat jen celá společnost, byť s pomocí svých jedinců, kteří by měli vykonávat to, k čemu mají nejlepší schopnosti, neboť taková práce nevysiluje, nýbrž povznáší. Zem&Vek otevírá cestu k pravdě. Není nic horšího, než nevědět.“

Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc.

bývalý riaditeľ Ústredného ústavu národohospodárskeho, pedagóg Vysokej školy finančnej a správnej, správca pobočky poradne antropologickej biotypológie

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK