plk. Ladislav Sládek

„Čím viac máme čestných, svedomitých, vzdelaných a múdrych ľudí, tým je náš štát bohatší. A títo ľudia dobre vedia, že to, čo sme tak ľahko stratili, sa už veľmi ťažko získava späť.“

Plukovník Ladislav Sládek

účastník bojov druhej svetovej vojny ako člen oslobodzovacích oddielov Červenej armády, člen Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2022

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK