Prof. Ing. Juraj Hraško, DrSc.

„Ak chce byť krajina nezávislá, tak je povinnosťou každej rozumnej vlády zabezpečiť dostatok potravín pre svojich občanov z vlastných zdrojov podporou podnikateľov na pôde, a nedovoliť vlastniť pôdu tým, ktorí na nej nepracujú. Zem&Vek je médiom, ktoré bojuje za našu pôdu.“

Prof. Ing. Juraj Hraško, DrSc.

Bývalý minister životného prostredia a slovenský veľvyslanec vo Švajčiarsku. Zakladateľ modernej slovenskej pedológie (vedy o pôde).

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2022

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK