Prof. Peter Michalica, ArtD.

Abstraktná reč hudby dokáže byť neraz oveľa presnejšou, než jazyk verbálny. Vnímavý človek sa z nej podobne ako aj z iných umení môže naliehavo presvedčiť o tom, že väčšina problémov dneška už existuje oddávna a húževnato pretrváva. Že ľudstvo je tragicky, no súčasne aj nádherne nepoučiteľné. A ja dúfam, že práve vďaka tej krásnej nepoučiteľnosti budú nebesia voči nám ešte nejaký čas zhovievavé.

Peter Michalica

husľový virtuóz a vysokoškolský pedagóg

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2022

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK