Suvereno

„Systémová ilúzia oddelenia je dokonalým nástrojom na podmanenie más. „Rozdeľuj a panuj“ funguje po tisícročia. Nahraďme konečne tú zámerne vštepovanú rivalitu za koordinovanú spoluprácu. Sústreďme sa na to, čo nás spája a povznesie bližšie k vzájomnému cieľu, ktorým je zdravá Zem a vek šťastia i hlbších ľudských hodnôt. Je nás omnoho viac so spoločným zámerom šírenia svetla v temnote nevedomia než si myslíme. Chcime len vidieť to prepojenie s celkom. My všetci sme totiž spolutvorcami tejto neviditeľnej, no zato citeľnej siete dobra. Voľba je na každom z nás, kto ako prispeje.“

Suvereno

predstaviteľ uvedomelého hip hopu, textár a cestovateľ

PREDPLATNÉ ZEM&VEK 2022

 

Náš časopis sa chce vymaniť z bežných stereotypov nielen svojím obsahom a spracovaním, ale aj tým, že nebude publikovať inzerciu a reklamy. K predplatnému síce neponúkame zľavy v hypermarketoch a kozmetických štúdiách, ale našim najúprimnejším poďakovaním za Vašu priazeň je rozšírenie Vášho časopisu. Ostávame aj naďalej bez akejkoľvek reklamy a preto sa nemusíme spovedať žiadnym sponzorom, inzerentom ani politickým stranám. Práve toto je jediným a skutočným kritériom nezávislosti, vďaka ktorej môžeme slúžiť iba Vám, čitateľom. Aj z tohoto dôvodu sme výlučne závislí iba na predaji a predplatnom. Srdečne ďakujeme za Vašu podporu.

 

OBJEDNAŤ PREDPLATNÉ

ZDIEĽAJTE ČLÁNOK