Február 2016

Add Comment

Dymové signály

Tibor Eliot Rostas
Mystérium svetla
V momente, keď pochopíme, že myšlienka je hmota, keď prídeme na to, že v skutočnosti nejestvuje žiadna individuálnosť, ale všetko je so všetkým prepojené ako časť jednej pôvodnej myšlienky, budeme na ceste k osvieteniu i odpusteniu. A to je cesta svetla.

Udalosti & súvislosti

Zo sveta (Patrik Sloboda):
– Noc zlomu
– „Otec, čo bola tá demokracia?“
– Krkolomná poľská mazúrka
– Irán vychádza z izolácie
– Ropný cenový bumerang
– Jedna invázia nestačila
– Veľká Británia by siahla k jadru
– Ukrajina si pozýva na pomoc Turecko

Z domova (Juraj Pokorný):
– Diskriminácia klienta na základe jeho politického zmýšľania?
– Vďaka eurofondom sme sa zriekli nezávislosti
– Kontroverzná novela Trestného zákona
– Richard Sulík usvedčuje Nemcov z falošnosti
– Diskusiu o migrantoch dočasne zatienil spor o zásluhy

Patrik Sloboda
Asad ostáva

„Merkelová uviazla v utečeneckej kríze. Hľadá sa plán B.“ „CSU kladie Merkelovej dvanásť podmienok.“ „Rýchlejšie odsunúť, ale ako?“ Tak zneli 18. januára titulky top správ servera Spiegel.de. Aj iné nemecké mienkotvorné spravodajské servery prezentujú úvodné správy v podobnom tóne. Kardinálne odlišnom od „slniečkárskej“ kultúry vítania z konca uplynulého roka.

Juraj Pokorný
Francúzsko – ruské spojenectvo má prvé trhliny

Ešte nedávno sa zdalo, že medzinárodné vojenské ťaženie proti Islamskému štátu je konečne presmerované na správnu koľaj. Spustením priamej komunikácie medzi generálnymi štábmi francúzskej a ruskej armády svitla nádej, že týmto výsostne pragmatickým krokom sa docieli likvidácia neprestajne rastúceho zhubného útvaru, ktorý sa začal z blízkovýchodnej primárnej pozície nebezpečne rozrastať do regiónov severnej Afriky a strednej Ázie. A nielen to. Analytici predpokladali, že „koaličná tlačenica na bojisku“, ktorá mu nikdy nepridávala priehľadnosť, pretože doň vnáša zbytočný chaos, čím znižuje efektivitu leteckej kampane, sa upraví na udržateľnú mieru.

Juraj Pokorný
Slovensko – maďarský dialóg po opadnutí migračnej vlny

Až do prepuknutia migračnej krízy boli vzťahy medzi Bratislavou a Budapešťou poznačené dlhodobým kontinuálnym napätím, ktoré z času na čas uvoľnili deklarácie premiérov počas stretnutí na bilaterálnej alebo multilaterálnej úrovni. Terajší charakter vzájomnej komunikácie je o poznanie iný, hoci nie diametrálne odlišný. Nečakane sa o to postarala nikým nepozvaná „vyššia moc“ – armáda ekonomických utečencov, ktorí sa v státisícových zástupoch valia na starý kontinent a jeho organizmus privádzajú do kolapsu.

Ekonomika

Peter Čalovka
Koniec nadvlády dolára nie je taký jednoduchý
Od poslednej globálnej ekonomickej krízy v roku 2008 badať z viacerých strán náznaky nespokojnosti v ekonomických vzťahoch medzi štátmi vo svete: snahy o reformovanie Medzinárodného menového fondu, reptanie proti exkluzívnej pozícii amerického dolára, pokusy jednotlivých štátov zvýšiť váhu svojich mien vo valutovom mixe svetovej ekonomiky.

Korunní svedkovia

Honoré de Balzac

Satira

Kresby (Rároh)
Koláže (Prečo amerikanofilom hrabe)

Téma mesiaca – Očkovať či neočkovať?

Milan Pullmann
Dva nezmieriteľné tábory

Zoznamy argumentov pre a proti povinnému očkovaniu sú do značnej miery individuálne, a preto si aj neraz protirečia. Extrémami sú prípady odmietania akéhokoľvek očkovania, rovnako ako slepá viera v bezchybnosť súčasného očkovacieho systému. Ten sa totiž vyvíja v čase, rovnako ako stupňovaná rétorika oboch umelo vyhranených táborov.

Marián Fillo
Prečo by malo byť akékoľvek očkovanie dobrovoľné

Očkovanie je tzv. aktívnou imunizáciou. Imunizácia je určitá umelá snaha o ovplyvnenie ľudského či zvieracieho imunitného systému tak, aby daný jedinec neochorel, alebo ak ochorie, choroba by na ňom nenapáchala toľko škody, ako by napáchala, keby imunizovaný nebol. Na rozdiel od pasívnej imunizácie, ktorou sa bežne rozumie dodávanie už hotových protilátok, očkovanie nedodáva nijaké hotové liečivo, ale je len podnetom na to, aby si imunitný systém aktívne vytvoril vlastné protilátky. K tomu však nie vždy dôjde, a preto očkovanie nie je stopercentnou zárukou, že neochoriete, ale len snahou o zníženie rizika.

Patrik Sloboda
Farmaceutická hydra a jej biznis s vakcínami
Keď John D. Rockefeller spoluzakladal spoločnosť Standard Oil Company, zaoberalo sa spracovaním ropy len v jej sídelnom meste Cleveland v štáte Ohio 27 konkurenčných firiem. Ambiciózny podnikateľ to považoval za prílišnú roztrieštenosť v branži. „Konkurencia je hriech,“ povedal, a tento výrok dnes patrí medzi jeho najznámejšie citáty.

Peter Čalovka
V boji proti epidémiám sme ustrnuli v 19. storočí. Zatiaľ

Najväčšou metlou ľudstva neboli od počiatku dejín vojny ani hladomory, ale epidémie infekčných ochorení. Vezmime si iba jednu z posledných veľkých pandémií v novodobých dejinách – španielsku chrípku, ktorá zasiahla planétu v dvoch vlnách na konci prvej svetovej vojny a zabila viac ľudí ako vojna samotná. Rozšírila sa na všetky kontinenty, vrátane tichomorských ostrovov a Arktídy, a ochorelo na ňu okolo 500 miliónov ľudí. Z nich 50 až 100 milión ľudí na následky ochorenia zomrelo.

Orbis Pictus

Svetové udalosti v obrazoch 

Rendez-vous

Tibor Eliot Rostas
Ľudia nie sú dobrí a zlí
Prostitútky so syfilisom, vrahovia, narkomani, alkoholici, bezdomovci, ale aj telesne postihnutí. Sú ich stovky a uprostred iba jeden – krotiteľ zdivených, ale aj milujúci človek. Vie, že medzi písmenami múdrosť a pravdu nájdeš len ťažko, to najdôležitejšie prináša kniha života, v ktorej deň čo deň obráti list kapitoly lásky. Rímskokatolícky kňaz Marián Kuffa.

Propaganda

Tibor Eliot Rostas
Psychopati na bibordoch

Po všetkom tom marazme, ktorý táto krajina za posledných pár desaťročí zažila, je už veľmi malá pravdepodobnosť, že ktokoľvek, kto vstupuje do politiky, tak robí z etických, morálnych alebo odborných dôvodov. Slovenská politická scéna je prešpikovaná veteránmi politickej turistiky spolu s egoistickými karieristami so štipendiami z amerických inštitútov. Žiadny seriózny a naozaj vnútorne bohatý a múdry človek dnes do politiky nevstúpi. Aj preto je toto teritórium eldorádom psychopatov, ktorí uverili, že sú vyvolení.

Déja vu

Milan Pullmann
Nigérijská Bokohra

Z Nigérie utekajú pred vyčíňaním radikálnych islamistov milióny ľudí, prevažne kresťanov. Dostanú sa pašeráckou cestou cez Niger do Európy? Roztrhne sa Nigéria podľa vzoru Sudánu? Kto z toho bude profitovať?

Naša história

Viktor Timura
Európa a Slovania: O pôvode človeka
Pre historiografiu začínajú dejiny tam, kde sú písomné pramene. Tie sú známe len od 3. tisícročia p. n. l. Človek však vznikol 130-tisíc rokov p. n. l. a rod homo, predchodca človeka, pred dvoma miliónmi rokov. Kto má riešiť viac ako 98 či 99,985 % ľudskej existencie? Na túto otázku hľadal odpoveď aj archeológ Pavol Mačala v publikácii Etnogenéza Slovanov v archeológii (1995). Ako uvádza, bez archeológie a jej poznatkov nie je možné riešiť minulosť ľudstva, ani etnogenézu. Archeológia však ani podľa neho nemá metodologické prístupy a prostriedky na riešenie väčšiny otázok súvisiacich so vznikom a vývojom človeka ani ľudských pospolitostí. Na to je povolaná filozofia dejín, ktorej základom je syntéza interdisciplinárnych poznatkov. Východiskom a osou prístupu môže byť len antropológia – pôvod, vznik a vývoj človeka.

Bez masky

Juraj Pokorný
Federica Mogheriniová – Od presvedčenej rusofilky k horlivej rusofóbke
Rastúca účasť žien na najvyšších postoch európskej politiky má svoje etické aj pragmatické dôvody. Súvisí s ich zrovnoprávňovaním a preberaním čoraz väčšieho podielu rozhodovacej právomoci i zodpovednosti vo verejných funkciách. Žiaľ, v niektorých prípadoch ide stále o číru proklamáciu. Kritizovanie političky oslabuje totiž nepísané, všeobecne akceptované tabu o akejsi povinnej ohľaduplnosti voči „nežnému pohlaviu“. A tak slová a skutky, ktoré by pre muža znamenali politickú popravu, sa v prípade jeho kolegyne obchádzajú zhovievavým mlčaním. Výnimkou nie je ani Brusel.

Neznámi hrdinovia

Marián Ďuriš
Zabudnutý americký vizionár

Je zaujímavou otázkou, či by sa USA v 20. storočí uberali inou cestou, ak by po Franklinovi D. Rooseveltovi (FDR) nezasadol na prezidentské kreslo Harry Truman, ale Henry Agard Wallace. Filmár Oliver Stone oživil túto diskusiu svojím 10-dielnym seriálom a knihou Neznáme dejiny Spojených štátov.

Mystické miesta sveta

Vladimír Líška
Veľká pyramída, Egypt

Jedna z najdiskutovanejších a najznámejších stavieb sveta je bezpochyby Veľká Cheopsova (Chufevova) pyramída v Gíze, považovaná už v staroveku za najväčší div sveta. Nachádza sa v Egypte, 8 kilometrov od Káhiry. Po mnohých starých civilizáciách ostali pyramídy ako jediné dochované stavby okrem Egypta i v Bosne, Číne, Peru, Mexiku a inde. Pri pohľade na Veľkú pyramídu takmer okamžite vyvstáva otázka, ako ju dokázal vtedajší človek postaviť. A to len primitívnymi jednoduchými nástrojmi, medenými dlátami, pieskom a vodou, podľa svetových strán s architektonicky presnými údajmi.

Veda a technika

Ján Lakota
Mendelejevova tabuľka nášho tela

Pri analýze chemického „zloženia“ človeka si zrazu musíme uvedomiť, že aj tu máme výrazné medzery v poznaní. Prechádzajúc postupne Mendelejevovou tabuľkou prvkov nachádzame vodík, uhlík, dusík a kyslík. Samotný uhlík je na zemi základom všetkých živých organizmov. Zoznam organických zlúčenín uhlíka by zabral celú encyklopédiu.

Alternative vita

Marián Benka
Miesto nádeje na ceste z pekla
Sme na návšteve v úzkej izbietke, kde na troch poschodových posteliach žije šestica chlapov. Z toho jeden bez nohy a jeden mentálne zaostalý. Boris, chlapík s bielou bradou okolo šesťdesiatky, očividne niečo ako vedúci izby, hovorí na adresu toho postihnutého, ktorý sa krčí na svojej posteli a našu prítomnosť veľmi nevníma: „má 74 rokov a silnú demenciu. Z toho 25 rokov žil na ulici. A ja som najbohatší človek, pretože mu môžem pomáhať. Nie každý by mal na to žalúdok. Ale mňa Kristus prerobil.“

Stanislav Árpa
Vplyv peňažného systému na správanie spoločnosti
Ľudia, ktorí sa všeobecne zaoberajú udržateľnosťou života na Zemi, málokedy obrátia pozornosť na peňažný systém. Dokonca aj ekonómovia, ktorí sa zaoberajú touto otázkou, si len zriedkakedy uvedomujú, že náš súčasný peňažný systém systematicky podporuje správanie ohrozujúce prežitie ľudského druhu na tejto planéte. Ochranári často prichádzajú s riešeniami ekologickej krízy vymýšľaním zelených daní či stimulovaním bánk na podporu a financovanie udržateľných projektov. Ekonómovia pri navrhovaní protikrízových opatrení prichádzajú s novými a prísnejšími reguláciami finančných trhov a obmedzeniami vedúcimi k znižovaniu verejných výdavkov, no žiadne takéto návrhy neriešia podstatu problému. Riešenie problému udržateľnosti života na Zemi bez reformy peňažného systému je naivným prístupom odkázaným na neúspech.

David Sulík
Fenomém starnúcich peňazí
V súčasnosti sa vo finančnom svete stretávame s novým, neobvyklým ekonomickým fenoménom. Sú to záporné úrokové sadzby. Väčšina úrokových sadzieb na vklady klientov v komerčných bankách sa blíži k nule. V Nemecku sa niektoré vklady klientov nielen prestali úročiť, ale banky dokonca začali svojich klientov za ne penalizovať, t. j. klient platí banke za to, že vôbec môže do nej vložiť peniaze.

Zdravie

Lukáš Perný
Stretnutie s bylinkami a „zázračným“ starčekom

Poslali ho domov zomrieť a zachránila ho sila liečivých rastlín. Štyrikrát ušiel smrti, dvakrát mal byť popravený – raz fašistami počas Povstania (zachránilo ho, že bol v skupine, ktorá bola ušetrená), druhýkrát takmer omylom komunistami, keď si ho pomýlili s gardistom (zachránila ho otcova stranícka knižka). Tretíkrát prekonal infarkt a štvrtýkrát sa mu stalo takmer osudným, že sa dal zaočkovať.

Prírodný receptár (Silvia Benková)

Manna – zdravé potraviny (Jana Rostasová)

Nájomní vrahovia

(P)otraviny (Jana Rostasová)

Magdaléna Svančarková
Nasýtený tuk nenásytných korporácií

Jedným z najdiskutovanejších tukov je v poslednom období rozhodne palmový olej. Nachádza sa v obrovskom množstve potravín, ktoré bežne konzumujeme – v sladkostiach, sušienkach, pečive… Jedna strana barikády ho absolútne zatracuje, druhá obraňuje. Problémom je najmä jeho obsah nasýtených tukov.

Magdaléna Svančarková
Z liečby oka môžete aj oslepnúť

Dexametazón – účinná látka viacerých liekov, ktoré sa používajú na široké spektrum chorôb od nádorových ochorení cez očné až po choroby krvotvorby. Používa sa ako masť, kvapky, vo forme injekcií. Jeho používaním napríklad pri ochoreniach oka sa však môžete dopracovať k množstvu nežiaducich účinkov, a dokonca aj k slepote.

Herbár

Vladimír Líška
Saturnov brečtan

Brečtan je vždyzelená rastlina obrastajúca okolité stromy, vysádzaná na okrasu pri domoch, v parkoch, záhradách a na cintorínoch. Rastie v celej Európe, kvitne na jeseň, a to až v 70. roku života. Môže sa dožiť aj niekoľko stoviek rokov a narásť až do výšky 20 metrov. Má trojlaločné listy, ktoré sú na kvitnúcich stonkách elipsovitého tvaru.

Jeden deň

Magdaléna Svančarková
Jeden deň s nezamestnanými na aktivačných prácach

Mrazivé, a hlavne poriadne zasnežené januárové ráno. Predpokladám však, že je jedným z mála takýchto rán počas zimy, a preto si len hovorím: „To prežiješ.“ O pol deviatej mi bzučí telefón. „Kde ste?“

Príbehy Zeme

Nebeský oheň
(Madagaskarský príbeh)

Zimkomriavky

Milka Zimková
Povianočné stretnutie alebo – ak chcete – soirée

Múzy

Zem & Vek odporúča (knihy, filmy, hudba, hry, kultúrna udalosť)
Sebastian Pytka

Mandragora

Vladimír Líška
Karma a osud

Ani všetka sila vesmíru osud nezmení, bolo mottom filmu Riddick: Kronika temna. Je to skutočne tak? Mahátmá Gándhí tvrdil, že zákon karmy je neúprosný, nedá sa pred ním ujsť. Boh tu nemusí zasahovať, stanovil zákon, a potom akoby sa stiahol. Podľa známeho hermetika Františka Bardona je karma zákonom príčiny a následku, najvyšším zákonom, a platí vo všetkom.

Artur Bekmatov
Pavučina –
 Juraj Smatana
Juraj Smatana sa narodil 21. apríla 1966 v Považskej Bystrici. Po absolvovaní miestneho gymnázia v roku 1985 pracoval ako majster odborného výcviku na Strednej odbornej škole. Napriek tomu, že sa Smatana profiluje ako zanietený aktivista s vyhranene antikomunistickými a antitotalitnými postojmi, v udalostiach Novembra 1989 sa neangažoval. „Po prelomení embarga v televízii sa už od obrazovky nedalo odtrhnúť. Po skončení vysielania som sa šiel prebehnúť do mesta, či uvidím nejaké znaky revolúcie,“ zaspomínal si v ankete pre denník SME.

Korešpondenti

Ôsmy div sveta (Henrieta Dogrukol)
Pár kultúrnych rozdielov (Darija Czibulková)

Tribúna

Kolotoč sa roztáča (Marián Ďurík)
Slovensko – svetlo pre Európu (Pavol Kleban)

Číslo vyšlo 5.2.2016

Zem & Vek

Pridaj komentár

  & Časopis