Marec 2016

Add Comment

Dymové signály

Tibor Eliot Rostas
Malí komedianti veľkého šapita
Západ je čoraz mohutnejšie kontaminovaný fenoménom, ktorý sa stáva jedným z jeho najcharakteristickejších rysov: cynizmom. Cynik dnes nie je žiadna osamotená, rozpoltená individualita utápajúca sa v boji za i proti hodnotám, aké chce reprezentovať. Nie, cynik je dnes diagnóza civilizácie hľadajúcej vlastné opodstatnenie.

Udalosti & súvislosti

Zo sveta (Patrik Sloboda):
– Bitka nielen o Veľkú Britániu
– Vtiahne Ankara a Washington Európu do vojny so Sýriou?
– Aj nenávisť zbližuje
– Do migračnej krízy už zasahuje i NATO
– Cena za pohostinnosť
– Poľsko: Vrenie pod pokrievkou popálilo Walesu
– Hra o Bielorusko

Z domova (Juraj Pokorný):
– Fico: Ucelené komunity migrantov neprijmeme
– Nemeckí diplomati: O demarš určite nešlo!
– Američania chcú ropu, dedinčania vodu
– Keď rezort diplomacie chváli František Šebej
– Predvolební aktéri o najväčšej hrozbe mlčia

Patrik Sloboda
Nikolaj Starikov a jeho vlastenectvo

Už od polovice januára avizovali ruské, české a slovenské médiá a organizácie blížiace sa prednáškové turné kultového ruského historika a politického publicistu Nikolaja Starikova. Diskusné vystúpenia v Prahe a v Bratislave doplnil počas prvých troch februárových dní rozhovormi, ktoré poskytol českým Parlamentným listom, Mladej Fronte Dnes, Lidovým novinám, Haló novinám a v Bratislave aj nám. Keď som si počas príprav na interview s týmto mysliteľom prečítal, o čom rozprával v Prahe, zúžil som výber otázok na také, ktoré mu nepoložili. Aj preto, aby sme nepremrhali jeho vzácny čas, pretože, ako som správne predpokladal, museli sme sa zmestiť do necelej hodiny, ktorá sa scvrkla na cca 50 minút čistého času.

Peter Čalovka
Nová hodvábna cesta ako boj s časom

Cievnym systémom svetovej ekonomiky je preprava tovarov. Ak človek chce pochopiť stav svetovej ekonomiky, stačí si pozrieť graf svetovej prepravy tovarov v čase a máme tu prvý indikátor, či bude hospodárska kríza, alebo nebude.

Artur Bekmatov
Kam vedú nitky učiteľského štrajku

Štrajk učiteľov sa stal v januári nielen domácou udalosťou číslo jeden v médiách, ale aj jednou z kľúčových tém predvolebnej kampane, ktorú využila pravicová opozícia v kritike vládnucej strany. Bol však štrajk a protesty s ním spojené spontánnym vyvrcholením nespokojnosti učiteľov, alebo vedú nitky od organizátorov protestov ďalej?

Lukáš Perný
Učitelia zneužití na politické hry
Slovenskom sa koncom januára a vo februári prehnali štrajky učiteľov, ktoré opäť raz ukázali, akým spôsobom sa prejavuje rozpor medzi manifestáciou slobodnej vôle a manipuláciou. Učitelia vystúpili do ulíc bojovať za svoje práva, avšak pod vlajkou tzv. majdanistov a farebných revolucionárov napojených na pravicové „elity“ a samozvané osobnosti, ktoré priamo či nepriamo podporujú vojenské intervencie NATO, dravý neoliberalizmus a deregulovaný voľný trh. Na pozadí protestov organizovaných mimovládnymi organizáciami niečo riadne smrdí.

Ekonomika

Patrik Sloboda
Čo Davos naznačil a čo ponechal nedopovedané
Ani tento rok si poprední predstavitelia finančných, politických a akademických kruhov z celého sveta nenechali ujsť príležitosť povymieňať si vo švajčiarskom Davose skúsenosti s prehlbovaním globalizačných procesov v podmienkach národných štátov a nadnárodných zoskupení. Za ústrednú tému výročného 46. Zasadania Svetového hospodárskeho fóra si stanovili problematiku uskutočňovania tzv. štvrtej priemyselnej revolúcie a minimalizovania jej nežiaducich sprievodných znakov. Rozumie sa nežiaducich pre veľkých investorov a ich pavučinu korporácií.

Korunní svedkovia

Salvador Allende

Satira

Kresby (Rároh)
Koláže (Prečo amerikanofilom hrabe)

Téma mesiaca – Priemysel vzdelávania

Nelichotivá vizitka slovenského školstva – štatistiky (Marián Benka, Peter Hafner)

Marián Ďuriš
Zotročenie vzdelávaním

Na ktorých učiteľov zo svojich školských čias najradšej spomínate? Na tých, ktorí recitovali učebnice schválené ministerstvom podľa inštrukcií a bez ohľadu na prínos a použiteľnosť? Alebo na tých, ktorí ukázali iné cesty, ako získavať a preverovať poznatky? Zanechala väčšiu stopu charizma, čistý ľudský prístup a explanácia prostredníctvom prostej ľudovej múdrosti, alebo počítačová učebňa s najmodernejšími vzdelávacími prostriedkami? Aký „produkt“ nám školy prinášajú? Uprednostňuje sa všeobecná múdrosť a širokospektrálny rozvoj človeka, alebo informačné zahltenie mladého mozgu, ktorý nadobudnuté informácie nedokáže použiť, spájať a posudzovať?

Milan Pullmann
Útok na detské mozgy

Hoci dodanie učebníc klasických školských predmetov často mešká neúnosne dlho, slovenská vláda v posledných rokoch dotovala „učebnice“ plné radikálnej ideológie, ktorú sa verejnosť práve neponáhľa akceptovať. Stredoškoláci tak majú okrem rodovej problematiky spoznávať aj nástrahy konšpiračných teórií.

Patrik Sloboda
Korisť hodná biliónov
Pri úvahách o kladoch a záporoch vzdelávacej sústavy na Slovensku sa štrajkujúci pedagógovia i laická pospolitosť díva na túto širokú problematiku cez prizmu záujmov občanov, národa a štátu. Ministerstvo školstva, resp. jeho elitné sekcie napojené na medzinárodné inštitúcie, mimovládne organizácie, nadácie a nadnárodné finančné štruktúry, však stoja niekde inde. Na pohyblivej platforme, ktorá sa túžbam a potrebám národa a jeho domoviny rýchlo vzďaľuje. Beží na dvojitý pohon. Prvým je globalizácia a druhým privatizácia. Pokiaľ občianska verejnosť nezačne bezodkladne venovať viac pozornosti globálnym súvislostiam než domácemu haštereniu, ujde jej vlak.

Peter Čalovka
Chaotická doba vyžaduje integrované osobnosti

Žijeme v dobe, ktorá mení všetko. Mení zemepisné usporiadanie sveta, režimy, chápanie a interpretáciu dejín, s prudkým nástupom vedecko-technických revolúcií mení naše často naivné predstavy o budúcnosti. Dokonca nám kradne ilúzie a paradigmy nášho vnímania sveta a učí nás, že všetko je inak…

Peter Staněk
Univerzity odtrhnuté od praxe nezaručia vašim deťom šťastnú budúcnosť
Dnes všeobecne prevláda téza, aby čo najviac ľudí študovalo na vysokých školách. To samo osebe nemusí byť zlým predpokladom, ak nespájame absolvovanie školy s umiestnením na pracovnom trhu a absolvovanie univerzity chápeme ako súčasť všeobecného kultúrno-vzdelávacieho profilu. Úvahy o tom, že v krajinách európskej únie študuje na univerzitách 40 – 50 % populačného ročníka, môžu vyzerať pekne, ale nesmiete ich spájať s budúcim uplatnením absolventov v reálnom pracovnom procese.

Marián Benka
Škola môže vyzerať aj inak
„Budúci učitelia sú bez záujmu, chodia do školy len preto, lebo chcú mať titul. Ja sa len modlím, aby niektorí moji študenti nešli učiť,“ hovorí Beáta Brestenská, ktorá na Prírodovedeckej fakulte UK učí budúcich učiteľov prírodovedných predmetov. Svojho času bola aj poslankyňou NR SR a členkou parlamentného výboru pre školstvo. Reálna reforma vzdelávania na Slovensku podľa nej nikdy neprebehla.

Orbis Pictus

Svetové udalosti v obrazoch 

Rendez-vous

Juraj Pokorný, Tibor Eliot Rostas
Jožo Ráž: Boh a satan hrajú šachy a stále sú v remíze

Narodil sa 24. 10. 1954 v Bratislave. Prvé skúsenosti so spevom zbieral v Detskom zbore Československého rozhlasu v Bratislave a od svojich 15 rokov vo vlastnej kapele. Absolvoval psychológiu na FF UK, ktorá sa mu však nikdy nestala zdrojom obživy. S Vašom Patejdlom a ďalšími založil v roku 1968 najúspešnejšiu rockovú formáciu na Slovensku – Elán. Doteraz má na svojom konte 14 slovenských štúdiových albumov, 5 anglických verzií a desiatky miliónov nosičov predaných na slovenskom i českom trhu. V roku 1984 sa stal prvý raz nositeľom titulu Zlatý slávik, ktorý získal v rokoch 1998 až 2005 osemkrát. Prenikavý úspech zaznamenal Elán svojím megakoncertom na Letenskej pláni v Prahe (2003), ktorý videlo až 82 000 platiacich divákov. Na bratislavskej Novej scéne bol v roku 2011 uvedený elánovský muzikál Ôsmy svetadiel, ktorý sa dodnes hráva v pražskom divadle Kalich. Tohto roku oslávi Jozef Ráž so skupinou Elán 35 rokov svojho profesionálneho pôsobenia a celkovo 48 rokov existencie. Týždeň pred naším rozhovorom získal mimoriadnu cenu Krištáľové krídlo 2015 za celoživotné dielo.

Propaganda

Milan Mucha
Ako sa stať proruskými pravičiarmi

O Zem&Vek sa toho popísalo už mnoho. Tentoraz sme zaostrili na vyjadrenia v angličtine v oficiálnych zmanipulovaných výstupoch mladučkých stredoeurópskych think-tankov i osamelých zaujatých transatlantických akademikov. Tým je jasné, že redakciu tohto časopisu tvorí Kremľom platená krajná pravica, ako že jedna a jedna sú dve. Pri zdôvodnení svojich tvrdení pritom neváhajú spraviť aj odborný kotrmelec. V niečom však predsa majú pravdu, Zem&Vek je vizuálne kvalitný top časopis o konšpiračných teóriách, najdôležitejší na Slovensku.

Déja vu

Milan Pullmann
Hlavné mesto špiónov

Viedeň bola medzinárodným centrom špionáže od 19. storočia, keď do mesta prichádzali ľudia z celého Rakúsko-Uhorska. Rozpad tejto stredoeurópskej mocnosti a politický zmätok po prvej svetovej vojne viedli k ďalšiemu stupňovaniu spravodajských aktivít v tomto meste. Počas studenej vojny bola Viedeň mestom s najväčším počtom špiónov východu aj západu. Podľa nedávneho odhadu má však spomedzi miest stále najväčšiu hustotu príslušníkov tejto druhej najstaršej profesie na svete. Medzi cca 17 000 diplomatmi, tvoriacimi približne jedno percento populácie mesta, je údajne asi 7 000 špiónov.

Naša história

Viktor Timura
Európa a Slovania: Kaukazský človek – predchodca Európanov
Podľa evolučnej teórie pre biologickú ríšu sú základnými kategóriami: druh (u človeka je druh Homo sapiens sapiens), ten sa člení na plemená (u Homo sapiens sapiens je to africké, kaukazské a ázijské), plemená na čeľade (u kaukazského je to čeľaď juhokaukazská, arménska i mediteránna; východokaukazská, tiež indoiránoidná – ďalej len iránoidná; severokaukazská alebo europoidná) a čeľade na vetvy (severokaukazská europoidná na keltskú, slovanskú a germánsku). Európania majú pôvod na Kaukaze. A Slovania sú najväčšou vetvou europoidnej čeľade.

Bez masky

Juraj Pokorný
Martin Schulz – Z predavača kníh hrobár jednotnej a silnej Európy
Medzi nepochybne kontroverzné postavy európskej politiky patrí aj súčasný šéf Európskeho parlamentu (EP) Martin Schulz. Svoju závratnú politickú kariéru rozohral na plné obrátky až v priestoroch tejto nadnárodnej inštitúcie, ktorá dala jeho ambíciám náležitý impulz, a zároveň najlepšie zodpovedala Schulzovmu založeniu presvedčeného eurokrata. Najprv v poslaneckej lavici za Sociálnodemokratickú stranu nemecka (SPD), od roku 2004 ako líder socialistov a od roku 2012 na čele 751-členného poslaneckého zboru, ktorý vedie z pozície jeho najvyššieho reprezentanta.

Neznámi hrdinovia

Marián Ďuriš
Africký Che Guevara

Panafrický revolucionár kapitán Thomas Sankara bol zavraždený počas prevratu 15. októbra 1987. Mal len 37 rokov. Sankara sa dostal k moci počas kritického obdobia prechodu na novú fázu imperialistického vykorisťovania a útlaku nových afrických štátov. Úlohou MMF, Svetovej banky a ďalších globálnych finančných inštitúcií bolo generovanie masívnej sociálnej reštrukturalizácie a následného politického boja.

Mystické miesta sveta

Vladimír Líška
Stonehenge, Anglicko

Stonehenge je komerčne veľmi známe a turisticky navštevované miesto (ročne ho navštívi 700 000 – 900 000 ľudí), avšak nedá sa v tejto rubrike mystických miest nespomenúť. V deň letného slnovratu vychádza slnko nad hlavnou bránou monumentu. Podľa legiend ho postavil sám čarodejník Merlin tak, že preniesol kamene na jeho stavbu z Írska. Spomínajú sa aj Kelti a Rimania. Tento kruhový kamenný chrám, dielo neznámeho národa z doby kamennej, bol postavený približne medzi rokmi 3000 – 1000 p. n. l. vo viacerých fázach.

Veda a technika

Ján Lakota
Ťažká fuška pri odoberaní kostnej drene

Kmeňové krvotvorné bunky sú bunky, ktoré za fyziologických okolností sídlia v kostnej dreni. Ako prvý o nich referoval v roku 1909 profesor Alexander Maximov, vedúci Katedry histológie a embryológie na Cárskej vojensko-medicínskej akadémii v Petrohrade. Vo svojej pionierskej práci Maximov nazval kmeňovú krvotvornú bunku paradoxne po nemecky (Stammzelle). Veď práca bola napísaná po nemecky celá. Práve jeho zásluhou sa prvý raz v histórii spomínajú kmeňové bunky, a to v dospelom ľudskom organizme.

Peter Čalovka
V škole budúcnosti si čip zapamätá za vás
Či si to uvedomujeme alebo nie, do nášho života stále viac prenikajú protézy v podobe rôznych umelých častí človeka. Napríklad silikónové protézy. Ľudia si na ne zvykli, muži chcú na žene primerane veľké prsia, ženy chcú byť dokonalejšie, a tak sa postupne silikónové protézy stali normou a dávajú si ich aj muži, ak majú pocit, že im v tele niečo chýba (zvyčajne svaly). Skôr alebo neskôr z toho vznikne ekologický problém odbúravania silikónových protéz v pôde na cintorínoch.

Alternative vita

Zuzana Mosná
Život po smrti

Je smrť skutočne tým strašiakom, ktorý spôsobuje aj strach zo života, alebo je to len prechod do iného sveta, ktorý si skutočne zaslúžime podľa svojich prianí? Táto otázka rezonuje v každej kultúre a náboženstve už oddávna. Je skutočne potrebné mať strach z toho, čo mnohí vďaka klinickej smrti opisujú ako nádherné a plné bezpodmienečnej lásky?

Zdravie

Robert Lattacher
O energii pyramíd a ich liečivých účinkoch

Jaroslava Ďuricová a Juraj Vozňák sú na prvý pohľad obyčajní ľudia, no ak sa započúvate do ich nevšedného a mimoriadne zaujímavého rozprávania o pyramídach a ich energiách, razom sa prenesiete napríklad do Bosny. Práve bosnianske pyramídy navštívili niekoľkokrát a ich fascinujúca energia oboch nadchla natoľko, že vytvorili spoločný projekt. Ten spočíva v ich prenesení na Slovensko. Samozrejme, že nie doslova. Vytvorili pyramídy podobné tým bosnianskym – na liečenie a pomoc pri transformácii človeka. Nejde len o teórie; každý záujemca sa môže – ak chce, presvedčiť na vlastnej koži.

Prírodný receptár (Silvia Benková)

Manna – zdravé potraviny (Jana Rostasová)

Nájomní vrahovia

(P)otraviny (Jana Rostasová)

Magdaléna Svančarková
Trochu polystyrénu na obed

Na obed máte len polhodinu a ešte potrebujete dorobiť pre šéfa tie dve tabuľky. Zavoláte donáškovú službu, obed vám donesú a stíhate všetko. Klasika, ktorú poznáme z práce. Donáška prinesie plastový obal, ktorý ukrýva chutný obed a navyše ho ešte aj udržuje teplý. A ak vám ho donesú už len vlažný, dáte ho zohriať do mikrovlnnej rúry… Ale ak aj nedáte – plastové polystyrénové obaly na jedlo naozaj nie sú tým, čo by prospievalo vášmu zdraviu.

Magdaléna Svančarková
Ďalšie „obžalované“ antibiotikum

Používanie antibiotík je napriek kampani naturalistických nadšencov, ale aj výsledkom rôznych štúdií o rizikách ich používania stále bežným ambulantným štandardom. Na pretrase je však ďalší z tejto širokej rodiny liekov, pretože v posledných rokoch
vznikla polemika o jeho nežiaducich účinkoch. Medicínske vody rozbúrila štúdia Wayna Raya z roku 2012.

Herbár

Vladimír Líška
Káva nebezpečná aj prospešná

Prvé písomné zmienky o káve pochádzajú z 12. storočia. V 17. storočí sa rozšírila aj v Ázii, v Európe vo väčšom množstve až v 19. storočí, v Brazílii ju poznali od roku 1727. Káva je návykový nápoj zo semien kávovníka s charakteristickou arómou, pripravený z rozomletých pražených semien a po čaji druhým najkonzumovanejším nápojom na svete.

Jeden deň

Marián Benka
Jeden deň s ošetrovateľkou v zoo

Skoro ráno v malom domčeku – prípravovni, kúsok od hlavného vchodu do bratislavskej zoologickej záhrady, Jana Zamecová spolu s kolegyňou pripravujú krmivo pre pandy červené. Na spodok vedra ide mrkva, ktorá týmto vzácnym cicavcom až tak nechutí. Zvrchu ju maskujú kúsky banánov a jabĺk. „Pandy sú veľmi prieberčivé, ak im dáte niečo, čo im nechutí, ani sa toho nedotknú a radšej umrú od hladu,“ vysvetľuje Jana. „A boja sa mužov. Ak im nejaký vojde do ohrady, nejdú k nemu. So ženami nemajú problémy.“

Príbehy Zeme

Muž, ktorý sa rozhodol presťahovať hory
Zápasiace býky

(Dva čínske príbehy)

Zimkomriavky

Milka Zimková
Syrek

Múzy

Zem & Vek odporúča (knihy, filmy, hudba, hry, kultúrna udalosť)
Stefan Bleekrode

Mandragora

Vladimír Líška
Kamenné gule u nás a vo svete

V niektorých oblastiach sveta sa vyskytujú tajomné kamenné gule rôznych veľkostí. Od veľkosti jablka až po 2,5-metrové, 16-tonové kamenné gule, nájdu sa však aj úplne identické kusy. Najviac ich je na Kostarike a v Guatemale. Mnoho z nich sa nachádza v múzeách a v súkromných zbierkach. Kto a prečo ich zhotovil, nie je známe. Niektorí spomínajú Atlantídu, mimozemšťanov alebo dielo dávnych obrov.

Pavučina

Artur Bekmatov
Miroslav Kusý
Miroslav Kusý sa narodil 1. Decembra 1931 v Bratislave v rodine robotníka. Obaja rodičia boli počas vojnového Slovenského štátu za činnosť v KSS perzekvovaní. Po vyštudovaní gymnázia v Bratislave odišiel Kusý v roku 1950 na vysokoškolské štúdiá do Prahy na Vysokú školu politických vied a hospodárstva. Odtiaľ po dvoch rokoch prestúpil na Karlovu univerzitu, kde študoval filozofiu. V roku 1954 získal titul magister a o dva roky neskôr ukončil postgraduálne štúdium. Ešte predtým vstúpil do KSČ.

Korešpondenti

Vojna u našich susedov? (Július Patrik)

Tribúna

Lebo som mama (Zuzana Bogačevičová)
List učiteľom (František Turan)
Slovenská stratená generácia (Ján Vranovský)

Číslo vyšlo 4.3.2016

Zem & Vek

Pridaj komentár

  & Časopis